03.04.2017
ZAKLJUČENA PRIMERJALNA ANALIZA GJS OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2015

Ljubljana, 3. 4. 2017 - Zbornica komunalnega gospodarstva skupaj z Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije ter Združenjem mestnih občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektne naloge Primerjalna analiza...[več]


31.03.2017
MESEČNI UTRIP MAREC 2017

Ljubljana, 31. 3. 2017- Izdana je marčevska številka elektronskega glasila Mesečni utrip Združenja občin Slovenije, v katerem si lahko preberete o dejavnostih Združenja v marcu ter najdete številne druge koristne informacije.[več]


31.03.2017
Razpis NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI

Ljubljana, 31.3.2017 - Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 4. natečaj za priznanje Naj prostovoljka/prostovoljec zaposlena/zaposleni v javni...[več]


31.03.2017
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK, MAREC 2017

Ljubljana, 31. 3. 2017 - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila marčevsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih...[več]


31.03.2017
128. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 128. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter se seznanila s parafiranim...[več]


29.03.2017
NA RAZVOJNEM SVETU VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE O SPREMEMBI OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE

Trbovlje, 28. 3. 2017 - V Trbovljah je potekala izredna seja razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Kot je povedala ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, so na seji razpravljali o...[več]


27.03.2017
MARČEVSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 27. 3. 2017 - 28. redna seja Državnega zbora RS je bila od 20. do 24. marca 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o gospodarskih družbah, kot primeren za nadaljnjo obravnavo je bil potrjen...[več]


24.03.2017
127. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, mnenje o predlogu...[več]


22.03.2017
PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - PONOVNA MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ljubljana, 22. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor v dvotedensko medresorsko obravnavo pošilja predloge predpisov nove prostorske in gradbene zakonodaje.[več]


21.03.2017
USTAVNO SODIŠČE RAZVELJAVILO PRVI ODSTAVEK 195. ČLENA STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 21. 3. 2017 - Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek 195. člena Stanovanjskega zakona. Po tem členu najemniki v neprofitnih stanovanjih, oddanih na javnem razpisu, niso dolžni obdobno predložiti dokazil, da še...[več]


17.03.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. 3. 2017

Ljubljana, 17. 3. 2017 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


17.03.2017
SESTANEK Z MINISTRICO NA TEMO REORGANIZACIJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 15. 3. 2017 – Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je župane in druge predstavnike občin seznanila s predvidenimi spremembami Zakona o socialnem varstvu, in sicer s predvideno reorganizacijo centov za socialno delo (CSD) ter...[več]


17.03.2017
126. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 3. 2017 - Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila z Osnutkom nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri...[več]


16.03.2017
OBČINA PIRAN – NOVA ČLANICA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Občinski svet Občine Piran je na seji 21. 2. 2017 sprejel sklep o včlanitvi Občine Piran v Združenje občin Slovenije.[več]


15.03.2017
PREDSTAVITEV PREDLOGOV NOVEL ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI IN LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 14. 3. 2017 – Ministrstvo za javno upravo nadaljuje prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki si jih je zadalo s Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 in v skladu z Akcijskim načrtom...[več]


13.03.2017
PREDLOG 26. ČLENA ZFO-1

Ljubljana, 13. 3. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novega 26. člena Zakona o financiranju občin, ki ureja delovanje oz. sofinanciranje skupnih občinskih uprav[več]


10.03.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13.3.2017 -17.3.2017

Ljubljana, 10.3.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki [več]


09.03.2017
125. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odgovor na vprašanje občine v...[več]


08.03.2017
ODBOR NALOŽIL MOP-U PRIPRAVO PODLAGE ZA MOŽNOST SKUPNIH ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Odbor DZ za infrastrukturo je predlog novele Zakona o varstvu okolja, ki ga je predlagal NSi, ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Okoljski ministrici Ireni Majcen pa je naložil, naj do konca...[več]


08.03.2017
NOVELACIJA AGLOMERACIJ ZA ODPADNO VODO

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so pripravili osnutek noveliranih aglomeracij, ki bodo podlaga za pripravo novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. [več]