04.04.2016
ZBORNIK IX. POSVETA DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ljubljana, 4. 4. 2016 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Zbornik IX. posveta Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji. [več]


04.04.2016
NA MJU O UKINJANJU KRAJEVNIH URADOV

Ljubljana, 4. 4. 2016 - Na Ministrstvu za javno upravo je v petek 1. aprila 2016 potekal sestanek, na katerem je bila predstavnikom občin predstavljena analiza delovanja upravnih enot v letu 2015 s posebnim poudarkom na...[več]


04.04.2016
MOP OBJAVIL PREJETE PRIPOMBE K PROSTORSKI IN GRADBENI ZAKONODAJI

Ljubljana, 4. 4. 2016 - Ministrstvo za okoljein prostor je na svoji speltni strani objavilo vse zbrane pripombe, ki so jih tekom javne razprave prejeli k predlagani prostorski in gradbeni zakonodaji.[več]


01.04.2016
17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 1. 4. 2016 - Poslanke in poslanci so na redni marčevski seji, ki je potekala od 23. do 31. marca 2016, med drugim potrdili Resolucijo o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«...[več]


01.04.2016
MESEČNI UTRIP MESECA MARCA

Ljubljana, 1. 4. 2016 - v tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o aktivnostih na področju priprave Stretegije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, vložitvi vzorčnih notranjih pravil, obisku...[več]


31.03.2016
82. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 3. 2016 – Vlada RS je na svoji 82. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, predlog novele Zakona o socialnem varstvu, novelo Uredbe o stanju površinskih voda, Uredbo o...[več]


30.03.2016
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA MARCA

Ljubljana, 30. 3. 2016 - V tokratni številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o letošnjem dnevu odprtih vrat "EU projekt, moj projekt" in o osnutku Vizije Slovenije 2050. Na voljo pa so tudi informacije o...[več]


25.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. MARCA DO 1. APRILA 2016

Ljubljana, 18. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


25.03.2016
81. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 3. 2016 – Vlada RS se je na svoji 81. redni seji med drugim seznanila s osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2016 – 2017 in s predlogi za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem programa Evropske komisije za...[več]


24.03.2016
JAVNI POSVET GLEDE PRENOVE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 24. 3. 2016 – Po zaključeni javni obravnavi in zbiranju pripomb na predloge nove prostorske in gradbene zakonodaje je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo javni posvet z vsemi ključnimi deležniki.[več]


23.03.2016
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU V VLADNI PROCEDURI

Ljubljana, 23. 3. 2016 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v vladno proceduro vložilo predlog novele Zakonao socialnem varstvu.[več]


22.03.2016
V VLADNI POSTOPEK PREDLOŽEN TUDI PREDLOG NOVELE ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 22. 3. 2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vladno proceduro vložilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladenga regionalnega razvoja.[več]


22.03.2016
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OSNOVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V ROMSKIH NASELJIH V LETU 2016 IN 2017

Ljubljana, 22. 3. 2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2016 in 2017. Predvidena višina sredstev...[več]


22.03.2016
PREDLOG ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI PREDLOŽEN V VLADNI POSTOPEK

Ljubljana, 22. 3. 2016 - Obveščamo, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes v vladni postopek vložilo Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. [več]


18.03.2016
ŽUPANI NA POGOVORU S PREDSEDNIKOM ODBORA REGIJ

Ljubljana, 18.3.2016 - Na obisku v Sloveniji je predsednik odbora regij Markku Markkula. Predsednika odbora regij gosti slovenska delegacija v odboru regij, katere člani so tudi predstavniki Združenja občin Slovenije. [več]


18.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 18. MARCA 2016

Ljubljana, 18. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


17.03.2016
79. REDNA SEJA VLADA

Ljubljana, 16. 3. 2016 – Vlada RS se je na svoji 79. redni seji med drugim seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj ter sprejela spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in Načrt...[več]


13.03.2016
DELOVNO SREČANJE GLEDE PREDLOGA NOVE UREDITVE JAVNIH FINANC

Kranj, 11. 3. 2016 – V sodelovanju z Ministrstvom za finance smo vsa tri združenja občin organizirala delovno srečanje z namenom pogovora o predlogu novega Zakona o javnih financah in predloga novega Zakona o računovodstvu.[več]


11.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 18. MARCA 2016

Ljubljana, 11. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


11.03.2016
78. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 3. 2016 – Vlada RS je na svoji 78. redni seji med drugim sprejela načrt izvedbe premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav, Strategijo razvoja informacijske družbe do...[več]