29.11.2017
35. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 11. 2017 - Poslanke in poslanci so na redni 35. seji Državnega zbora, ki je potekala od 13. do 28. novembra 2017, med drugim sprejeli proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o izvrševanju...[več]


27.11.2017
VLADA RS NA DOPISNI SEJI SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 27. 11. 2017 - Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN). [več]


27.11.2017
NA SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ O PROBLEMATIKI IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 27. 11. 2017 - V četrtek, 23. 11. 2017, je v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) potekal sestanek glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe...[več]


24.11.2017
PO VETU DRŽAVNEGA SVETA RS ODBOR DZ ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO VNOVIČ PODPRL SPREMEMBE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Spremembe zakona o financiranju občin, na katere je DS sprejel veto, so danes na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo znova dobile zadostno podporo. Da so zakonske rešitve...[več]


24.11.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017

Ljubljana, 23. 11. 2017 - V prihajajočem tednu bo potekal: [več]


24.11.2017
ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA RS ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO PODPRL ZIPRS1819

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Odbor za finance in monetarno politiko je vnovič podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. [več]


24.11.2017
157. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim sprejela mnenje k zahtevi Državnega sveta RS o ponovnem odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona o financiranju občin in mnenje o zahtevi Državnega...[več]


22.11.2017
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH FINANCH

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo pripombe na predlog novele Zakona o javnih financah.[več]


22.11.2017
DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL Z VETOM NA ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN IN ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI LETI

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Državni svetniki so na predlog interesne skupine lokalnih interesov s 26 glasovi za in enim proti izglasovali odložilni veto na spremembe zakona o financiranju občin, s 27 glasovi za in nobenim proti pa...[več]


22.11.2017
POREVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA - NALOGE OBČIN OSTAJAJO NEDOREČENE

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Računsko sodišče je izdalo porevizijsko poročilo o učinkovitosti izračunavanja primerne porabe občin. V poročilu ugotavlja, da so vlada in pristojni ministrstvi ugotovljene nesmotrnosti sicer odpravili,...[več]


21.11.2017
SKUPINA LOKALNIH INTERESOV PREDLAGA IZGLASOVANJE VETA NA SPREMEMBE FINANCIRANJA OBČIN IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ljubljana, 21. 11. 2017 - Skupina lokalnih interesov je na včerajšnji izredni seji sprejela sklep, da Državnemu svetu RS predlaga sprejem odložilnega veta na spremembe zakona o financiranju občin in zakon o izvrševanju proračunov...[več]


17.11.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017

Ljubljana, 17. 11. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov. [več]


17.11.2017
156. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 156. redni seji med drugim sprejela predloga Zakona o spodbujanju investicij in Zakona o spodbujanju razvoja turizma.[več]


16.11.2017
1,7 MILIJONA EVROV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH STAVB

Ljubljana, 16. 11. 2017 - Evropska komisija je v začetku novembra 2017 sporočila, da je Ministrstvu za infrastrukturo odobrila tehnično pomoč ELENA (European Local ENergy Assistance) v maksimalnem znesku 1,7 milijonov evrov. Gre...[več]


14.11.2017
SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Ljubljana, 14. 11. 2017 - Letošnji Slovenski regionalni dnevi so posvečeni vrednotenju regionalne politike in regionalnega razvoja. Na srečanju so preteklo finančno perspektivo označili za uspešno. Ob zamudi v novi perspektivi pa...[več]


13.11.2017
SPREMEMBE PRI FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 10.11.2017 - V E-biltenu Uradnega lista RS je objavljen povzetek sprememb predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin. [več]


10.11.2017
155. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 11. 2017 - Vlada RS se je na svoji 155. Redni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka...[več]


09.11.2017
DAN SLOVENSKE HRANE 2017- PODPORA PROJEKTU TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Ljubljana, 8.11.2017 - Bliža se dan slovenske hrane, ki ga je s sklepom razglasila Vlada RS oktobra 2012. To je tretji petek v novembru - letos petek, 17. november.[več]


06.11.2017
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE

Ljubljana, 6. 11. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje...[več]


06.11.2017
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 6. 11. 2017 - V oktobrski številki Kohezijskih e-novic, ki si lahko med drugim več preberete o poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki ga Evropska komisija izdaja vsake tri leta.[več]