22.12.2017
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2017

Ljubljana, 22. 12. 2017 - Pred vami je zadnji Mesečni utrip v letu 2017. V njem preberite kaj vse se je dogajalo v iztekajočem se mesecu. Tako je v začetku decembra potekala izredna seja Državnega zbora RS, na kateri so poslanci...[več]


22.12.2017
161. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 161. redni seji med drugim določila besedilo predlogov zakonov o postopkih za podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem partnerstvu, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


21.12.2017
DRŽAVNI SVET DANES O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 21. 12. 2017 - Državni svet bo danes odločal o odložilnem vetu na zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Veto predlagajo predstavniki kmetov, saj menijo, da bi se moralo stavbna zemljišča, na katerih se opravlja...[več]


20.12.2017
36. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 11. 2017 - 36. seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 19. decembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, Zakon o spremembah in...[več]


18.12.2017
OKROŽNICA MIZŠ - UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je poslalo okrožnico v zvezi z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, natančneje v zvezi z uvrstitvijo ravnateljev vrtca v plačni razred. [več]


18.12.2017
POSODOBLJENO SPLETNO ORODJE ZA IZVAJANJE PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis z informacijo o posodobjenem spletnem orodju, ki služi kot podpora za implementacijo načel dobrega upravljanja.[več]


14.12.2017
160. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 160. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejela Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč...[več]


12.12.2017
SESTANEK - ON-LINE DOSTOP DO POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 11. 12. 2017 - Danes je na MInistrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo on-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišč. Pobudo za sestanek je dala Notarska zbornica Slovenije z namenom, da bi skupaj našli...[več]


08.12.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. DECEMBRA 2017

Ljubljana, 8. 12. 2017 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


08.12.2017
159. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 159. redni seji med drugim sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, potrdila predlog novele zakona o javnih financah in izdala spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske...[več]


07.12.2017
INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM V LETU 2018

Ljubljana, 7. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o informacijski podpori lokalnim volitvam 2018.[več]


06.12.2017
JAVNI RAZPIS - PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

Ljubljana, 6. 12. 2017 - Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018", katerega namen je vključevanje brezposelnih starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z...[več]


05.12.2017
DRŽAVNI ZBOR RS NA IZREDNI SEJI POTRDIL ZIPRS1819 IN NOVELO ZFO

Ljubljana, 5. 12. 2017 - Poslanke in poslanci so na izredni seji z 51 glasovi za in 23 proti vnovič potrdili novelo Zakona o financiranju občin in z 52 glasovi za in 21 proti Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za...[več]


04.12.2017
NA IZREDNI SEJI DZ RS O ZIPRS1819 IN NOVELI ZFO

Ljubljana, 4. 12. 2017 - Poslanci Državnega zbora RS danes ponovno o ZIPRS1819 in noveli ZFO. Da bodo rešitve iz predlogov obveljale, mora tokrat zanje glasovati večina vseh poslancev.[več]


01.12.2017
MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 1. 12. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si med drugim lahko več preberete o dogajanju in aktivnostih združenja pri sprejemanju novele ZFO in ZIPRS1819. [več]


01.12.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. DECEMBRA 2017

Ljubljana, 1. 12. 2017 - V prvem tednu decembra vas vabimo, da se udeležite delavnice z naslovom "Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo produktiven čas?).[več]


01.12.2017
ZDRUŽENJA OBČIN NASPROTUJEJO SPREJEMU ZIPRS1819 IN ZFO-1C

Ljubljana, 1. 12. 2017 - Združenja občin so poslancem državnega zbora RS poslala dopis, v katerem jih pozivajo k nesprejemu ZIPRS18119.[več]


01.12.2017
158. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 158. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in določila besedilo novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske...[več]


30.11.2017
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 30. 11. 2017 - V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička si poleg, informacij o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti, preberite več o dvodnevni mednarodni konferenci "Krožno...[več]


30.11.2017
ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 30. 11. 2017 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj potrdil predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Razprava se je vrtela okoli upoštevanja odločbe ustavnega sodišča in učinkov na...[več]