13.07.2017
PRIPOROČILA OBČINAM ZA IZVEDBO PROCESA ZAGOTAVLJANJA ZAKONODAJNE SLEDI PRI PRIPRAVI PREDPISOV

Ljubljana, 29. 6. 2017 - Z namenom, da občinam omogočimo lažje načrtovanje in izvedbo procesa zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov na lokalni ravni, je Služba za lokalno samoupravo (SLS) pripravila priporočila...[več]


13.07.2017
PREDLOG NOVELE ZAKONA O VRTCIH V DZ

Ljubljana, 13. 11.2017 - Vlada RS je v državnozborski postopek predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F), 2114-VII. Predlog novele bo obravnavan po nujnem postopku. MIZŠ je pripravil tudi...[več]


12.07.2017
DRUGI SESTANEK MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS

Ljubljana, 12. 7. 2017 – Medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS in predstavniki občin smo se sestali na drugem sestanku, na katerem je tekla beseda o načinu implementacije...[več]


12.07.2017
GRADIVO S POSVETA NUSZ- 11.7.2017

Ljubljana, 12.7.2017 - Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za javno upravo izvedli posvet na temo NUSZ,...[več]


11.07.2017
POSVET NUSZ: POZIV OBČINAM K ZAGOTOVITVI USTREZNIH PRAVNIH PODLAG ZA NUSZ

Ljubljana, 11. 7. 2017 – Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvo za finance, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za javno upravo izvedli posvet na temo NUSZ,...[več]


07.07.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 10.7.2017 do 14.7.2017

Ljubljana, 7.7.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse...[več]


07.07.2017
PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 7. 7. 2017 – Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravila osnutek pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Osnutek...[več]


07.07.2017
142. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 142. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o vrtcih, Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti , novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in...[več]


03.07.2017
PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE DIREKTIVE O ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 3. 7. 2017 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je bil posvet za občine in izvajalce na temo aktivnosti priprave akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode[več]


03.07.2017
PREDLOG NOVELE ZFO-1C V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 3. 7. 2017 - Vlada RS je na seji 29. junija 2017 sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. [več]


03.07.2017
141. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 141. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin ter Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.[več]


23.06.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 26.6.2017 do 30.6.2017

Ljubljana, 23.6.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


23.06.2017
DZ POTRDIL POVPREČNINO ZA 2017 V VIŠINI 533,50 EVROV

Ljubljana, 23. 6. 2017 - 31. redna seja Državnega zbora RS je bila od 19. do 22. junija 2017. Poslanke in poslanci so po vetu Državnega sveta RS ponovno potrdili novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti...[več]


22.06.2017
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGOV NOVEL ZLS IN ZLV

Ljubljana, 22. 6. 2017 - Na Ministrstvu za javno upravo smo se predstavniki združenj občin udeležili usklajevalnega sestanka glede predlogov novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Beseda je tekla o...[več]


22.06.2017
140. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 140. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi ter odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti o...[več]


16.06.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 19.6. 2017 do 23.6. 2017

Ljubljana, 16.6.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


14.06.2017
RAČUNSKO SODIŠČE OBJAVILO REVIZIJSKO POROČILO: FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE OBČIN

Ljubljana, 14. 6. 2017 - Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade RS, ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, in Ministrstva za finance pri financiranju primerne porabe občin v letih 2014 in...[več]


12.06.2017
POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV O ŽRTVAH NASILJA ZA POTREBE JAVNIH RAZPISOV V OBČINAH

Ljubljana, 12.6.2017 - V nadaljevanju vam posredujemo mnenje Informacijskega pooblaščenca glede posredovanja osebnih podatkov o žrtvah nasilja za potrebe javnih razpisov v občinah.[več]


12.06.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 12.6. 2017 do 16.6. 2017

Ljubljana, 9.6.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse...[več]


09.06.2017
POZIV VLADI K PRENOVI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 9. 6. 2017 – Združenje občin Slovenije je predsedniku vlade Cerarju in ministru Koprivnikarju naslovilo poziv za prenovo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do 2020.[več]