01.03.2018
PREDSTAVITEV ZAKONODAJNIH NOVOSTI, RELAVANTNIH ZA REDNE LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 1.3.2018 - Na pobudo Združenja občin Slovenije bosta Ministrstvo za javno upravo in Državna volilna komisija pripravila predstavitev zakonodajnih novosti, relevantnih za redne lokalne volitve 2018. [več]


01.03.2018
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 1. 3. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o javnem posvetovanju o prihodnosti Evropske...[več]


28.02.2018
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2018

Ljubljana, 28. 2. 2018 - V februarski izdaji glasila Mesečni utrip si lahko med drugim več preberete o predlagani zakonodaji, ki jo pripravljavci objavljajo in sprejemajo kot po tekočem traku. Pa tudi o občutnem znižanju letne...[več]


26.02.2018
SEMINAR VSE O KORIŠČENJU SREDSTEV PO ZFO-1 V LETU 2018

Ljubljana, 26. 2. 2018 - V petek, 23.2.2018, smo na Združenju občin Slovenije pripravili seminar o koriščenju sredstev po ZFO-1 v letu 2018. Vse o koriščenju sredstev, so predstavili strokovnjaki iz Ministrstva za gospodarski...[več]


22.02.2018
169. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 169. redni seji med drugim sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, spremembo posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev...[več]


21.02.2018
FEBRUARSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 2. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 12. do 20. februarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spodbujanju investicij, nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, novelo Zakona o...[več]


20.02.2018
SREČANJE S PREDSTAVNIKI NADZORNEGA ODBORA V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI

Ljubljana, 20.2.2018 – Danes je v prostorih Združenja občin Slovenije potekalo srečanje predstavnikov Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO), člani slovenske delegacije v KLRO in predstavniki združenj občin.[več]


19.02.2018
MOP Z UKREPI V IZBOLJŠANJE SISTEMA RAVNANJA Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI

Ljubljana, 19. 2. 2018 - Na ministrstvu za okolje se bodo lotili nadgradnje informacijskega sistema za preverjanje evidenc in podatkov v sistemu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Računsko sodišče je pred meseci namreč...[več]


16.02.2018
PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA PRVI LETOŠNJI SEJI TUDI O FINANČNIH POSLEDICAH, KI JIH OBČINAM PRINAŠAJO AKTUALNI ZAKONODAJNI PREDLOGI

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Člani predsedstva ZOS so na prvi letošnji seji sprejeli sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine. Pregledali so aktualno zakonodajo, ki jo predlagatelji pospešeno vlagajo v sprejem Državnemu...[več]


16.02.2018
168. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov in Zakona o varnosti v železniškem prometu, določila predlog sprememb Zakona o železniškem...[več]


14.02.2018
SREDSTVA ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO

Ljubljana, 14. 2. 2018 - Občinam bodo kmalu na voljo sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020. Skupno bo sredstev za razpis 53,8 milijona evrov, vključno z lastnimi viri...[več]


14.02.2018
ZLATI KAMEN 2018 OBČINI KOČEVJE

Ljubljana, 14.2.2018 - Nagrado Zlati kamen 2018 za najbolj razvojno prodorno občino je letos prejela Občina Kočevje. Regijske zmagovalke so Občina Ajdovščina v zahodni Sloveniji, Občina Kočevje v osrednji in jugovzhodni...[več]


09.02.2018
167. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 167. redni seji med drugim izdala Uredbo o upravnem poslovanju, se seznanila z Informacijo o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in...[več]


06.02.2018
MNENJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

Ljubljana, 6. 2. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. ZOS ne nasprotuje rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje...[več]


05.02.2018
166. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 166 .redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o informacijski varnosti, Uredbo o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško (RH) v skladu z razsodbo arbitražnega...[več]


02.02.2018
SPLETNI PORTAL eVODE PRENOVLJEN

Ljubljana, 2. 2. 2018 - Spletni portal eVode je doživel prenovo, v okviru katere so nanj dodali številne nove vsebine. Med novostmi sta vodni kataster ter pregled gradbenih in negradbenih projektov s področja upravljanja z...[več]


02.02.2018
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE »GOŠO 3« IN VABILO NA INFORMATIVNI DAN

Ljubljana, 2. 2. 2018 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018, objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje...[več]


01.02.2018
PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM OMOGOČA SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 1. 2. 2018 - Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopis s prošnjo za pojasnilo na kakšen način ministrstvo razume določbo ZIPRS, ki govori o sprejemanju občinskih odlokov. [več]


31.01.2018
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2018

Ljubljana, 31. 1. 2018 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili prvo izdajo Mesečnega utripa v letu 2018. V njej si lahko med drugim več preberete o izvedenih izobraževanjih v mesecu januarju, in sicer smo...[več]


31.01.2018
127. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Bruselj, 31. 1. 2018 - Danes se pričenja 127. plenarno zasedanje Odbora regij, katerega se udeležuje tudi slovenska delegacija, katere član je tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.[več]