27.09.2017
USPEŠNO IZVEDEN SEMINAR UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJŠČ V TEORIJI IN PRAKSI

Združenje občin Slovenije je 19. 9. 2017 izvedlo seminar na temo urejanja problematike kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč v teoriji in praksi. Tema seminarja je glede na zelo dobro udeležbo in...[več]


27.09.2017
SEPTEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 9. 2017 - 33. seja Državnega zbora RS je bila od 18. do 26. septembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o inšpekciji dela, novelo Zakona o urejanju trga dela, novelo Zakona o vrtcih,...[več]


27.09.2017
PREDLOG NOVELE O FINANCIRANJU OBČIN V DRUGO OBRAVNAVO

Ljubljana, 26. 9. 2017 - DZ je s 44 glasovi za in 26 proti sklenil, da je predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki spreminja način določitve povprečnine za občine, primeren za drugo obravnavo. Za tak sklep so...[več]


25.09.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 25.9. do 29.9.2017

Ljubljana, 22.9.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


22.09.2017
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V 2018 ZA OBČINE

Ljubljana, 22. 9. 2017 – Danes se z dnevom brez avtomobila zaključuje Evropski teden mobilnosti (ETM) 2017, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine...[več]


22.09.2017
149. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 149. redni seji med drugim sprejela Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.[več]


22.09.2017
POZIV ZA UMIK NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 22. 9. 2017 - Združenje občin Slovenije je poslancem Državnega zbora RS poslalo mnenje na Predlog novele Zakona o financiranju, s katerim odločno nasprotujemo predlaganim spremembam. [več]


21.09.2017
TRETJI KROG POGOVOROV O POVPREČNINI BREZ ZBLIŽANJA

Ljubljana, 21. 9. 2017 - Predstavniki finančnega ministrstva in združenj občin smo se znova sestali na pogovorih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Ker vladni predlog, ki ga je Ministrstvo za finance podalo pisno...[več]


18.09.2017
OBISK STAŽISTA IZ BOSNE IN HERCEGOVINE

Ljubljana, 15.9.2017 - V okviru programa stažiranja, pod pokroviteljstvom Evropskega fonda za Balkan, smo na Združenju občin Slovenije, v petek, 15.9.2017, gostili uslužbenca ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, iz...[več]


18.09.2017
PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 18. 9. do 22. 9. 2017

LJUBLJANA, 15.9.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe....[več]


15.09.2017
UVELJAVITEV IN IZVAJANJE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI

Ljubljana, 13. 9. 2017 – Vlada RS je julija sprejela predlog novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS. S ciljem informiranja in širjenja razumevanja javnosti o...[več]


14.09.2017
148. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 148. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o lokalnih volitvah in ga pošilja v sprejem DZ po rednem postopku, novelo Uredbo o zelenem javnem naročanju ter se seznanila...[več]


14.09.2017
VLADA POTRDILA PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH IN DOLOČILA STALEN TERMIN LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 14. 9. 2017 - Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele Zakona o lokalnih volitvah. Ta poenostavlja izvedbo lokalnih volitev in prinaša stalen termin lokalnih volitev. Datum glasovanja bi z novelo določili na...[več]


13.09.2017
NADALJEVANJE POGOVOROV O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH - MF PODAL MINIMALNI PRIBLIŽEVALNI PREDLOG

Ljubljana, 13. 9. 2017 – Danes so se nadaljevali pogovori med finančnim ministrstvom in združenji občin glede financiranja občin v letih 2018 in 2019. Do zbližanja stališč ni prišlo, Ministrstvo za finance je delno popravilo svoj...[več]


12.09.2017
SPREJET PRAVILNIK O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE NALOG OBČIN

Ljubljana, 12. 9. 2017 - Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017 objavljen Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.[več]


08.09.2017
147. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 147. redni seji med drugim določila besedilo odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS glede financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015.[več]


05.09.2017
BREZPLAČNE INTERNETNE POVEZAVE V SREDIŠČIH JAVNEGA ŽIVLJENJA - PROJEKT WiFi4EU

Ljubljana, 5. 9. 2017 - Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo - BCO Slovenija se bo v okviru projekta WiFi4EU pridružil pobudi Evropske Komisije, s katero bo spodbujena vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo...[več]


01.09.2017
PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Ljubljana, 1. 9. 2017 – Predstavniki združenj občin, GZS, OZS smo se udeležili sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerem je mag. Stanka Cerkvenik predstavila analizo izvajanja 24-urne dežurne službe...[več]


01.09.2017
PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 1.9.2017 - Združenje občin Slovenije je 29.8.2017 za občine, šole in zavode pripravilo predstavitev novega Zakona o športu. Zakon o športu je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in nadomešča Zakon o športu iz...[več]


01.09.2017
ODPRAVA ANOMALIJ NA DELOVNIH MESTIH, KI SO UVRŠČENA DO VKLJUČNO 26. PLAČNEGA RAZREDA IN NA DELOVNIH MESTIH POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB

Ljubljana, 1. 9. 2017 - Vladna in sindikalna stran sta se dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih,...[več]