08.06.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. JUNIJA 2018

Ljubljana, 8. 6. 2018 - Združenje občin Slovenije vas vabi, da se udeležite še enega zanimivega izobraževanja.[več]


07.06.2018
OSNUTEK IZVEDBENIH AKTOV EVROPSKE DIREKTIVE O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ ORGANOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 7. 6. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smoprejeli obvestilo, da je Evropska komisija objavila osnutek izvedbenih aktov Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o...[več]


06.06.2018
EVROPSKA SREDSTVA ZA KREPITEV ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 6. 6. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Model skupnostnega...[več]


01.06.2018
ZAČETEK UPORABE ZUreP-2 IN GZ

Ljubljana, 1.6.2018- Danes smo združenja in občine prejeli nekaj novostil s strani Ministrstva za okolje in prostor, na katere želijo opozoriti občine.[več]


31.05.2018
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2018 - Pred vami je majska izdaja elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem si lahko preberete več o dogodkih Združenja občin Slovenije, aktualni predlagani zakonodaji, javnih razpisih in še mnogočem.[več]


31.05.2018
248. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 5. 2018 - Vlada RS je na svoji 248. dopisni seji med drugim izdala Uredbo o razvrščanju objektov, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na...[več]


29.05.2018
EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA POSODOBITEV KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 29. 5. 2018 - Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, s katero Unija najbolj konkretno izraža svojo...[več]


28.05.2018
DRUGI SESTANEK NA TEMO IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ ZA POTREBE PRENOSOV ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 28. 5. 2018 - V prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) je potekal drugi sestanek glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč, ki so...[več]


25.05.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 28. MAJA DO 1. JUNIJA 2018

Ljubljana, 25. 5. 2018 - V prihajajočem tednu se lahko med drugim udeležite seminarja z naslovom Poslovni protokol in osebni protokol z roko v roki".[več]


25.05.2018
180. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 5. 2018 - Vlada RS se je na svoji 180. redni seji med drugim potrdila zaključno poročilo o izvedbi projekta Zelena proračunska reforma in sprejela Sedmo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski...[več]


23.05.2018
ODPRTO PISMO SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POLITIČNIM STRANKAM

Ljubljana, 23. 5. 2018 - Skupščina Združenja občin Slovenije je na svoji 20. redni letni seji pripravila Odprto pismo političnim strankam, ki nastopajo na parlamentarnih volitvah. [več]


18.05.2018
242. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2018 – Vlada RS se je na svoji 242. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim...[več]


16.05.2018
JAVNO SPLETNO MESTO PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Ljubljana, 16.5.2018 - Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema.[več]


15.05.2018
OBJAVLJEN PRVI RAZPIS V SKLOPU POBUDE WiFi4EU

Ljubljana, 15. 5. 2018 - Danes ob 13. uri bo objavljen prvi razpis v sklopu pobude WiFi4EU. Predvidoma 1.183 občin bo za vsaj tri leta prejelo sredstva v višini 15.000 evrov za financiranje opreme za vzpostavitev brezplačne...[več]


11.05.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. DO 18. MAJA

Ljubljana, 11. 5. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite seminarja na temo javnega naročanja in gradbene zakonodaje.[več]


11.05.2018
179. REDNA SEJA VOLADE RS

Ljubljana, 10. 5. 2018 - Vlada RS se je na svoji 179. redni seji med drugim seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta in sprejela Končno oceno...[več]


09.05.2018
AKCIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA PROFESIONALIZACIJE V JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 9. 5. 2018 - Ministrstvo za javno upravo je, na podlagi sporočila in priporočil Evropske Komisije ter Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020, pripravilo okvir za razvoj izboljšanja prakse javnega naročanja v...[več]


03.05.2018
POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU

Ljubljana, 3.5.2018 - Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnilo o odmeri, plačevanju in evidentiranju turistične in promocijske takse ter turistične takse v pavšalnem znesku.[več]


27.04.2018
178. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 178. redni seji med drugim sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju....[več]


26.04.2018
POJASNILO MGRT-26. IN 27. ČLEN ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

25.4.2018 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pisno pojasnilo glede tolmačenja 26. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.[več]