14.11.2017
SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Ljubljana, 14. 11. 2017 - Letošnji Slovenski regionalni dnevi so posvečeni vrednotenju regionalne politike in regionalnega razvoja. Na srečanju so preteklo finančno perspektivo označili za uspešno. Ob zamudi v novi perspektivi pa...[več]


13.11.2017
SPREMEMBE PRI FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 10.11.2017 - V E-biltenu Uradnega lista RS je objavljen povzetek sprememb predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin. [več]


10.11.2017
155. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 11. 2017 - Vlada RS se je na svoji 155. Redni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka...[več]


09.11.2017
DAN SLOVENSKE HRANE 2017- PODPORA PROJEKTU TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Ljubljana, 8.11.2017 - Bliža se dan slovenske hrane, ki ga je s sklepom razglasila Vlada RS oktobra 2012. To je tretji petek v novembru - letos petek, 17. november.[več]


06.11.2017
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE

Ljubljana, 6. 11. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje...[več]


06.11.2017
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA OKTOBRA

Ljubljana, 6. 11. 2017 - V oktobrski številki Kohezijskih e-novic, ki si lahko med drugim več preberete o poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki ga Evropska komisija izdaja vsake tri leta.[več]


06.11.2017
NAVODILO O LOČENEM VODENJU IZDATKOV

Ljubljana, 6. 11. 2017 - Ministrstvo za finance nam je posredovalo navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine.[več]


06.11.2017
MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA 2017

Ljubljana, 27. 10. 2017 - Pred vami je utrip dogajanja v okviru Združenja občin Slovenije v mesecu oktobru. Med drugim si lahko več preberete o tem, da je Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS vložilo amandmaje k...[več]


27.10.2017
154. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 154. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih in določila besedilo Zakona o izobraževanju odraslih.[več]


26.10.2017
PREDSTAVITEV SLOVENIJE IN PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA NA 33. ZASEDANJU KLRO

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope je v sodelovanju s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Svetu Evrope, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Gasilsko...[več]


26.10.2017
33. KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI V SVETU EVORPE

V času od 18. do 20. oktobra je v Strasbourgu potekalo 33. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Zasedanja sta se udeležili članici slovenske delegacije, mag. Bernardka Krnc, županja Občine...[več]


26.10.2017
ZA IZGRADNJO BREZŽIČNIH OMREŽIJ IN NAKUP IKT OPREME V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH SKUPAJ SLABIH 34 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 26. 10. 2017 - Na spletni strani Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti “nakup IKT opreme” v okviru...[več]


25.10.2017
34. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 25. 10. 2017 - Poslanke in poslanci so na 34. redni seji Državnega zbora RS med drugim sprejeli Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Predlog gradbenega zakona (GZ), Predlog zakona o urejanju...[več]


25.10.2017
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMAJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 25. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS poslalo amadmaje k predlogu novele Zakona o financiranju občin. Predlagana novela zakona grobo posega v stabilnost in avtonomnost financiranja občin, zato...[več]


24.10.2017
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL 2018

Ljubljana, 24. 10. 2017 - Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Na voljo je 25 mio evrov za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih...[več]


23.10.2017
PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN OBVEZNEM ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO V JAVNI OBRAVNAVI

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Ministrstvo za zdravje je dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. [več]


20.10.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23. DO 27. OKTOBRA 2017

Ljubljana, 20. 10. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov. [več]


20.10.2017
POZIV ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA NEMOTENO DELOVANJE ZDRAVSTEVNIH DOMOV

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na pristojna ministrstva in ZZZS poslalo dopis, v katerem jih obveščamo, da utegne priti do novih finančnih obremenitev občinskih proračunov, katerih pa občine ne bodo zmogle...[več]


20.10.2017
MEDNARDONI DAN KRAJINE

Ljubljana, 20. 10. 2017 - Svet Evrope je 20. oktober razglasil za mednarodni dan krajine. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva. Krajine so...[več]


19.10.2017
PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ Z MINISTRI O ZAKONU O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Včeraj je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek v zvezi z vsebino pripravljenih amandmajev k noveli Zakona o financiranju občin (ZFO- 1C), ki so se ga udeležili predstavniki ZOS, SOS, ZMOS, MJU...[več]