19.09.2018
PRVA ŠTEVILKA eNOVIC PROJEKTA ePROSTOR

Ljubljana, 19. 9. 2018 - Geodetska uprava RS (GURS) je izdala E-Novice, ki bodo vsaka dva meseca obveščale o novostih in dogodkih s področja projekta eProstor, kakor tudi o splošnih informacijah poveznih z zakonodajo, o aktualnih...[več]


18.09.2018
STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJIE NA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2019 IN 2020

Ljubljana, 18. 9. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo dopis s stališčem na izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020. Menimo, da izračun ne zajema vseh...[več]


14.09.2018
PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE DOLOČILO PREDLOG POVPREČNINE

Ljubljana, 14. 9. 2018 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 4. redni seji določilo predlog višine povprečnine, ki ga bo poslalo Ministrstvu za finance. [več]


31.08.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 3. DO 7. SEPTEMBRA 2018

Ljubljana, 31. 8. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite novega izobraževanja.[več]


28.08.2018
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVANJE NASTANITVENIH OBRATOV

Ljubljana, 28.8.2018 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo organizirali strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov.[več]


24.08.2018
269. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 269. dopisni seji med drugim sprejela sklep o odprtju proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev in v načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila nov projekt. Prav tako pa je...[več]


24.08.2018
POBUDA ZA SPREMEMBO 191.ČLENA ZUreP-2

Ljubljana, 23.8.2018 - Na ministrstvo za okolje in prostor, smo poslali pobudo za dopolnitev 191. člena ZUrep-2, s katero bi želeli, da se v institut predkupne pravice vrne izjava oziroma potrdilo o neuveljavljanju predkupne...[več]


20.08.2018
PISMO KOALICIJSKIM STRANKAM

Ljubljana, 20.8.2018 - Novemu mandatarju in vsem koalicijskim strankam, smo iz Združenja občin poslali pismo s pozivom, za ustanovitev Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko.[več]


17.08.2018
MARJAN ŠAREC NOVI PREDSEDNIK VLADE

Ljubljana, 17. avgust - Marjan Šarec je že zaprisegel kot predsednik vlade, njegovo kandidaturo je na tajnem glasovanju v DZ podprlo 55 poslancev. Šarec se je ob zaprisegi zahvalil za podporo in dejal, da bo namenil vse moči za...[več]


14.08.2018
266. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 266. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata in se seznanila z...[več]


08.08.2018
264. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 264. dopisni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017 in...[več]


03.08.2018
262. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 262. dopisni seji med drugim seznanila s petim rednim poročilom projektnega sveta za pripravo nove ureditve obdavčitve nepremičnin in sprejela letni program izobraževanja odraslih...[več]


02.08.2018
SREČANJE PREDSTAVNIKOV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z ŽUPANI »SOLNOGRAŠKIH OBČIN«

Ljubljana, 1.8.2018 – Delegacija 25 županov, deželnih svetnikov in predstavnikov razvojnih agencij se je v okviru strokovne ekskurzije Združenja županov regije Pinzgau, po Sloveniji, sestala tudi s predstavniki Združenja občin...[več]


01.08.2018
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JULIJA

Ljubljana, 1. 8. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila 116. številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o svežnju zakonodajnih predlogov s področja...[več]


31.07.2018
MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA 2018

Ljubljana, 31. 7. 2018 - Pred vami je julijska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije tekočega meseca. Čeprav je julij počitniško obarvan, je potekalo kar nekaj aktivnosti.[več]


27.07.2018
185. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 7. 2018 - Vlada RS je na svoji 185. redni seji med drugim podala mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A) in...[več]


19.07.2018
NAVODILO O OBRAZCIH ZA DAJANJE PODPORE V POSTOPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 19. 7. 2018 - 6. julija 2018 je bilo v Uradnem listu RS objavljeno navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah. [več]


18.07.2018
OČISTIMO SLOVENIJO 2018

Ljubljana, 18. 7. 2018 - Združenje občin se je pridružilo akciji Očistimo Slovenijo 2018 kot partnerska organizacija društva Ekologi brez meja. Akcija bo letos potekala 15. septembra 2018, ko se bo v enem dnevu združilo več kot...[več]


16.07.2018
258. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 7. 2018 - Vlada RS se je na svoji 258. izredni seji med drugim seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v preteklem letu ter o zadolženosti na 31. december 2017 in...[več]


03.07.2018
GLASOVANJE ZA NAJBOLJŠE PROJEKTE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 4. 7. 2018 - Danes se je začelo glasovanje za najboljše projekte kohezijske politike po mnenju občinstva. V končnem izboru je 21 finalistov. Nagrada RegioStars 2018 bo podeljena najboljšim projektom kohezijske politike...[več]