20.02.2023
STRATEŠKO UPRAVLJANJE OBČIN IN DRŽAVNI PROJEKTI

Ljubljana 20. 2. 2023 - Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in sekretarka Državnega sveta mag. Monika Kirbiš Rojs sta sodelovala na okrogli mizi Strateško upravljanje občin in državni projekti v odnosu do lokalnih skupnosti. [več]


20.02.2023
TA TEDEN NADALJEVANJE POGAJANJ S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 20.2.2023 - Pogajalske skupine obeh strani bodo v petek znova sedle za skupno mizo. Tokrat so na potezi sindikati, da se odzovejo na izhodišča za reformo plačnega sistema, ki jim jih je vladna stran predstavila pred...[več]


17.02.2023
SESTANEK OPERATIVNE PODSKUPINE ZA PRIPRAVO PREDLOGOV MOREBITNIH SPREMEMB FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 17.2.2023 - Včeraj se je na 1. seji sestala Operativna podskupina za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin. S strani Združenja občin Slovenije se je sestanka udeležil član delovne skupine Marko...[več]


17.02.2023
POSLANCI VLADI NALOŽILI PRIPRAVO UKREPOV POMOČI OBČINAM GLEDE PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 17.2.2023 - Odbor državnega zbora za izobraževanje je na predlog opozicije razpravljal o povišanju cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela. Sprejel je sklep, s katerim vladi predlaga pripravo celovitega...[več]


14.02.2023
UVELJAVITE NOVELE ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI

Ljubljana, 14. 2. 2023 - Danes je začela veljati novela zakona o državni upravi, ki opredeljuje pristojnosti posameznih ministrstev in prenos pristojnosti oziroma delovnih področij v skladu s spremembami zakona o vladi,...[več]


13.02.2023
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE IN KULTURNIH PROJEKTOV IZ PROGRAMA SANACIJE NAJBOLJ OGROŽENIH IN NAJPOMEMBNEJŠIH KULTURNIH SPOMENIKOV V LETIH 2023 IN 2024

Ljubljana, 13. 2. 2023 - Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših...[več]


10.02.2023
66. DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 10.2.2023 – Vlada je na dopisni seji, ki je potekala 9.2.2023, sprejela predlog novele Zakona o zavarovalništvu in uredbi o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike ter o izvajanju...[več]


10.02.2023
IZHODIŠČA NOV PLAČNI SISTEM

Pogajalska skupina vlade je sindikatom predstavila izhodišča za reformo plačnega sistema v javnem sektorju. Med bistvenimi rešitvami so tudi nova plačna lestvica, s katero bi odpravili plače, nižje od minimalne, vzpostavitev...[več]


09.02.2023
DANES ZNANA IZHODIŠČA ZA REFORMO PLAČNEGA SISTEMA

Ljubljana, 9. 2. 2023 - Vladna stran bo izhodišča za reformo plačnega sistema v javnem sektorju danes predstavila sindikatom. [več]


06.02.2023
NOVELA ZAKONA O CESTAH NA POSLANSKIH KLOPEH

Ljubljana, 6.2.2023 - V tem tednu je za zdaj v državnem zboru sklicana seja odbora za infrastrukturo, člani bodo obravnavali predlog novele zakona o cestah. [več]


03.02.2023
POSLANCI PREDLAGAJO VZPOSTAVITEV SISTEMA BREZPLAČNE PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 3.2.2023 - Poslanci SD so na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državo raven. Do...[več]


03.02.2023
32. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 3.2.2023 32. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 03. februarja 2023. Poslanke in poslanci so sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi in Zakon o spremembah in...[več]


02.02.2023
VLADA RS NA 35. REDNI SEJI TUDI O NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 2. 2. 2023 - Vlada RS se je na 35. redni seji seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske...[več]


01.02.2023
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2023

Ljubljana, 1. 2. 2023 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili prvo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. [več]


01.02.2023
ZOS PODAL PREDLOG ZA DODELITEV ZAČASNEGA DODATKA 600 EUROV TUDI FUNKCIONARJEM NA LOKALNI RAVNI

Ljubljana, 1. 2. 2023 - Združenje občin Slovenije ja na Državni zbor RS naslovilo dopis s predlogi dopolnil predlog Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev. Predlog zakona bo jutri obravnaval Odbor DZ RS za...[več]


01.02.2023
TRETJA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 1. 2. 2023 - Včeraj, 31. 1. 2023, je potekala tretja seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, katero je tokrat vodil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Seje so se udeležili tudi člani...[več]


27.01.2023
POSODOBLJENA TEHNIČNA PRAVILA ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV V DIGITALNI OBLIKI

Ljubljana, 27. 1. 2023 - S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo prejeli obvestilo o objavi dopolnjenih tehničnih pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki, katera so izdelana v skladu z 21. členom...[več]


27.01.2023
NAGRADA EVROPSKE PRESTOLNICE VKLJUČEVANJA IN RAZNOLIKOSTI

Ljubljana, 27. 1. 2023 - S strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija razpisala natečaj Nagrada evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti.[več]


27.01.2023
VLADA DOLOČILA NAJVIŠJO DOVOLJENO CENO ZEMELJSKEGA PLINA IZ SISTEMA ZA PROIZVODNJO TOPLOTE ZA OSNOVNE ŠOLE, VRTCE IN OSNOVNE SOCIALNE SLUŽBE

ljubljana, 27. 1. 2023 - Vlada RS je na 34. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske...[več]


24.01.2023
VLADA RS SPREJELA UREDBO O OBLIKOVANJU CENE TOPLOTE IZ DALJINSKEGA OGREVANJA

Ljubljana, 24. 1. 2023 - Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in Uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov. Vlada RS pa je sprejela tudi posebni vladni projekt za...[več]


Prikazujem rezultate od 141 do 160 od skupaj 4125