12.07.2013
MINISTER OMERZEL NAPOVEDAL OBLIKOVANJE CENTRALIZIRANE BAZE PROSTORKIH PODATKOV

Ljubljana, 12. 7. 2013 - Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel želi v okviru svojega mandata urediti tudi področje prostorskega načrtovanja in črnih gradenj. Rešitev za ta problem vidi v oblikovanju enotne in...[več]


11.07.2013
KOORDINACIJA MINISTROV ZA JAVNI SEKTOR O POPRAVKIH PLAČNEGA SISTEMA

Ljubljana, 11. 7. 2013 - Koordinacijska skupina ministrov za javni sektor je po seji Vlade RS s premierko Alenko Bratušek na delovnem sestanku razpravljala o popravkih plačnega sistema. Kot je pojasnil minister za notranje zadeve...[več]


09.07.2013
OBRAVNAVA KLJUČNIH DOKUMENTOV KULTURNE POLITIKE S PREDSTAVNIKI OBČIN

Ljubljana, 9. 7. 2013 – V prostorih Slovenskega etnografskega muzeja je bila danes javna razprava, ki jo je Ministrstvo za kulturo opravilo s predstavniki občin in združenj občin v okviru javne obravnave osnutka Nacionalnega...[več]


05.07.2013
V JAVNI RAZPRAVI PRVI OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

Ljubljana, 5. 7. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do...[več]


04.07.2013
16. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 7. 2013 - Vlada RS je na 16. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku, seznanila se je s stanjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 ter s prvim...[več]


03.07.2013
MINISTRSTVO ZA FINANCE ZAKLJUČILO JAVNO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 3. 7. 2013 – Ministrstvo za finance je 7. junija 2013 v javno razpravo posredovalo Predlog zakona o davku ne nepremičnine. V zvezi s predlogom zakona je ministrstvo prejelo skupno prek 100 odzivov oz. pripomb in...[več]


01.07.2013
JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 1. 7. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije je izdalo junijsko številko Kohezijskih novic.[več]

Kategorija: Novice

28.06.2013
KOMISIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANC OBRAVNAVALA POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA O POSVETIH Z OBČINAMI

Ljubljana, 27. 6. 2013 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala poročilo Računskega sodišča RS o regijskih posvetih, ki jih je sodišče v letih 2011 in 2012 opravilo s predstavniki občin. Iz poročila izhaja, da imajo...[več]


26.06.2013
15. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 6. 2013 - Vlada RS je na 15. redni seji med drugim določila besedilo novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter sprejela Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi...[več]

Kategorija: Novice

21.06.2013
EVROPSKA KOMISIJA NAPOVEDALA UMIK VODE IZ KONCESIJ

Bruselj, 21. 6. 2013 - Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier bo predlagal umik vode iz predloga direktive o koncesijah, ki je naletel na precej negativen odziv v javnosti. [več]

Kategorija: Novice

20.06.2013
14. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Vlada RS je na 14. redni seji med drugim določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predlog novele Zakona o osnovni šoli ter sprejela sklepe v zvezi z doseganjem ciljev...[več]

Kategorija: Novice

20.06.2013
VODSTVI ZDRUŽENJ OBČIN NA SESTANKU Z MINISTROM VIRANTOM – O ZDRUŽEVANJU OBČIN NIČ NOVEGA

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Predstavniki združenj občin so se sestali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Gregorjem Virantom. Beseda je tekla o predlogih novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin,...[več]

Kategorija: Novice

20.06.2013
DANES SREČANJA VODSTEV ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTROM VIRANTOM

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Predstavniki združenj občin se bomo danes sestali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Gregorjem Virantom. Med drugim pričakujejo odgovore glede napovedanih sprememb sistema financiranja občin,...[več]

Kategorija: Novice

19.06.2013
POJASNILO MNZ: DODATNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo pojasnila glede dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur. l. RS, št....[več]


19.06.2013
POJASNILO MNZ: ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

Ministrstvo za notranje zadeve organe je pripravilo dopis, v katerem seznanja in opozarja, da je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Ur. l. RS, št. 21/13), ki je stopil v veljavo 12. 4. 2013, spremenil ureditev "odpravnine ob...[več]


19.06.2013
NAČIN ODDAJE ZAHTEVKOV V SPLETNI APLIKACIJI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 6. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na seminarju, ki ga je organiziralo Združenje občin Slovenije, predstavilo način oddaje zahtevkov za izplačilo sredstev po 21. in 23. členu Zakona o...[več]


18.06.2013
DOMAČI ZAKOL IN USTREZNA ODDAJA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila opozorjena na problematiko oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri zakolu živali za lastno domačo porabo. [več]

Kategorija: Novice

18.06.2013
VIRANT ZAGOTAVLJA, DA FORMALNEGA PREDLOGA ZA ZDRUŽEVANJE OBČIN ŠE NI

Ljubljana, 17. 6. 2013 - Formalnega predloga za združevanje občin v Sloveniji še ni, je na poslansko vprašanje, ali drži podatek, da namerava vlada do jeseni prihodnjega leta, ko bodo lokalne volitve, spremeniti sistem lokalne...[več]


17.06.2013
ZOS NASPROTUJE ZMANJŠEVANJU ŠTEVILA OBČIN

Ljubljana, 17. 6. 2013 – Združenje občin Slovenije je ministra Viranta opozorilo, da je koncept lokalne samouprave v Sloveniji dober in da so (majhne) občine dober razvojni instrument, zato nasprotujemo zmanjševanju števila...[več]


14.06.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 17. 6. - 21. 6. 2013

Ljubljana, 14. 6. 2013 – Dogajanje na ZOS v 25. tednu:[več]