12.01.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. JANUARJA 2018

Ljubljana, 12. 1. 2018 - V drugem tednu leta 2018 vas vabimo, da se udeležite zanimivega seminarja. [več]


12.01.2018
163. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 in...[več]


09.01.2018
KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN V LETIH 2018 IN 2019

Ljubljana, 9. 1. 2017 - S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v katerem nas seznanjajo, da so bili na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin določeni koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in...[več]


09.01.2018
OMEJITEV REDNEGA LETNEGA DOPUSTA

Ljubljana, 9. 1. 2017 - Na Združenju občin Slovenije smo prejeli kar nekaj vprašanj s strani občin članic, ki se navezujejo na omejitev dni letnega dopusta v letu 2018.[več]


05.01.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JANUARJA 2018

Ljubljana, 5. 1. 2018 - V drugem tednu leta 2018 vas vabimo, da se udeležite dveh izobraževanj.[več]


04.01.2018
162. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim izdala Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana in sprejela Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016.[več]


22.12.2017
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2017

Ljubljana, 22. 12. 2017 - Pred vami je zadnji Mesečni utrip v letu 2017. V njem preberite kaj vse se je dogajalo v iztekajočem se mesecu. Tako je v začetku decembra potekala izredna seja Državnega zbora RS, na kateri so poslanci...[več]


22.12.2017
161. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 161. redni seji med drugim določila besedilo predlogov zakonov o postopkih za podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem partnerstvu, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


21.12.2017
DRŽAVNI SVET DANES O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 21. 12. 2017 - Državni svet bo danes odločal o odložilnem vetu na zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Veto predlagajo predstavniki kmetov, saj menijo, da bi se moralo stavbna zemljišča, na katerih se opravlja...[več]


20.12.2017
36. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 11. 2017 - 36. seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 19. decembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, Zakon o spremembah in...[več]


18.12.2017
OKROŽNICA MIZŠ - UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je poslalo okrožnico v zvezi z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, natančneje v zvezi z uvrstitvijo ravnateljev vrtca v plačni razred. [več]


18.12.2017
POSODOBLJENO SPLETNO ORODJE ZA IZVAJANJE PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis z informacijo o posodobjenem spletnem orodju, ki služi kot podpora za implementacijo načel dobrega upravljanja.[več]


14.12.2017
160. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 160. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejela Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč...[več]


12.12.2017
SESTANEK - ON-LINE DOSTOP DO POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 11. 12. 2017 - Danes je na MInistrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo on-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišč. Pobudo za sestanek je dala Notarska zbornica Slovenije z namenom, da bi skupaj našli...[več]


08.12.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. DECEMBRA 2017

Ljubljana, 8. 12. 2017 - V prihajajočem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


08.12.2017
159. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 159. redni seji med drugim sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, potrdila predlog novele zakona o javnih financah in izdala spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske...[več]


07.12.2017
INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM V LETU 2018

Ljubljana, 7. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o informacijski podpori lokalnim volitvam 2018.[več]


06.12.2017
JAVNI RAZPIS - PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

Ljubljana, 6. 12. 2017 - Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018", katerega namen je vključevanje brezposelnih starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z...[več]


05.12.2017
DRŽAVNI ZBOR RS NA IZREDNI SEJI POTRDIL ZIPRS1819 IN NOVELO ZFO

Ljubljana, 5. 12. 2017 - Poslanke in poslanci so na izredni seji z 51 glasovi za in 23 proti vnovič potrdili novelo Zakona o financiranju občin in z 52 glasovi za in 21 proti Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za...[več]


04.12.2017
NA IZREDNI SEJI DZ RS O ZIPRS1819 IN NOVELI ZFO

Ljubljana, 4. 12. 2017 - Poslanci Državnega zbora RS danes ponovno o ZIPRS1819 in noveli ZFO. Da bodo rešitve iz predlogov obveljale, mora tokrat zanje glasovati večina vseh poslancev.[več]