14.07.2014
ZDRUŽENJI OBČIN PRIČAKUJETA, DA BO NOVA VLADA PRISLUHNILA OBČINAM

Ljubljana, 14. 7. 2014 - Predsednika ZOS in SOS od nove vladne ekipe, katere najverjetnejši mandatar bo Mir Cerar, pričakujeta, da bo ta prisluhnila argumentom inizkušnjam lokalnim skupnostim in da bo vodila odgovorna politiko...[več]


11.07.2014
POGLEDI POLITIČNIH STRANK NA PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI

Ljubljana, 11. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je politične stranke, ki kandidirajo na predčasnih državnozborskih volitvah 13. julija 2014, pozvalo, da predstavijo svoja stališča do sistema lokalne samouprave v Sloveniji,...[več]


11.07.2014
EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

Bruselj, 10. 7. 2014 - Evropska komisija je začela izvajati pobudo Povezane skupnosti, ki združuje več tipov podpore za razvoj širokopasovne internetne infrastrukture na regionalni in lokalni ravni. Pobuda je namenjena manjšim in...[več]


11.07.2014
65. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 7. 2014 - Vlada RS je na 65. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter novelo Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov...[več]


10.07.2014
APEL ZOS ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 10. 7. 2014 -Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo apel, da da v skladu s svojimi pristojnostmi takoj pristopijo k spremembi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,...[več]


08.07.2014
POLITIČNE STRANKE SMO POVPRAŠALI O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI

Ljubljana, 8. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je na politične stranke naslovilo konkretna vprašanja o evropski kohezijski politiki. [več]


04.07.2014
JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 4. 7. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravil junijsko številko Kohezijskega e-kotička, v kateri je največ pozornosti namenjene evropskim sredstvom v Spodnjeposavski regiji.[več]


04.07.2014
NADALJUJEJO SE POGAJANJA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 7. 2014 - Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so se precej približali dogovoru o ukrepih za leto 2015. Glede ključne točke - znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju za 1,5 odstotka na letni ravni -...[več]


02.07.2014
JUNIJSKI MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 2. 7. 2014 - V junijskem mesečnem utripu si med drugim več preberite o drugi seji predsedstav Združenja občin Slovenije, o pripombah, ki jih je združenja podalo na predlagano spremembo Uredbe o razvojnem svetu...[več]


01.07.2014
RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SVETOV OŽJIH DELOV OBČIN

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Na lokalnih volitvah, ki bodo 5. oktobra, bodo potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti v tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin. Zakon o lokalnih volitvah določa, da...[več]


30.06.2014
SKRB ZA NAČRTNO KULTURNO-UMETNOSTNO VZGOJO NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Ministrstvo za kulturo nam je posredovalo dopis, v katerem vabijo občine k načrtnejši kulturno-umetnostni vzgoji na lokalni in nacionalni ravni. [več]


24.06.2014
LOKALNE VOLITVE BODO 5. OKTOBRA

Ljubljana, 24. 6. 2014 - Predsednik Državnega zbora RS Janko Veber je danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra. S ponedeljkom, 21. julija začnejo teči roki za volilna opravila.[več]


20.06.2014
KOLESARSKI PROJEKT SHARROW

Ljubljana, 20. 6. 2014 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nam je posredovalo obvestilo glede apliciranja kolesarskega projekta Sharrow.[več]


20.06.2014
2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 20. 6. 2014 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 2. redni seji v tem letu med drugim razpravljali tudi o pripravi programskih dokumentov za naslednjo finančno perspektivo. Seje predsedstva se je...[več]


20.06.2014
V PRIPRAVO NOV PRAVILNIK O DOSTOPNOSTI OBJEKTOV ZA INVALIDE

Ljubljana, 19. 6. 2014 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je sklicalo sestanek s predstavniki invalidskih organizacij in združenj občin. Tema sestanka je bil predlog sprememb Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje...[več]


18.06.2014
REGIJSKI IZVEDBENI NAČRTI OBČINSKIM SVETOM LE V SEZNANITEV

Ljubljana, 17. 6. 2014 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sklicalo delovni sestanek s predstavniki združenj občin. Na sestanku je bilo predstavljeno izvajanje pomoči na domu, pogovor je tekel o...[več]


16.06.2014
NAJAVA OBJAVE RAZPISA IZ PRP ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

Ljubljana, 16. 6. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma v petek, 20. 6. 2014 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis pri ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo...[več]


16.06.2014
POJASNILA MNZ GLEDE IZVEDBE LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 16. 6. 2014 - Ministrstvo za notranje zadeve nam je poslalo odgovore na vprašanje občin članice Združenja občin Slovenije, ki so se nanašala na izvedbo letošnjih lokalnih volitev. [več]


13.06.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. JUNIJA

Ljubljana, 13. 6. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekala 2. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije in seminar z naslovom "Javno naročanje v praksi".[več]


13.06.2014
69. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 13. 6. 2014 - 69. izredna seja Državnega zbora RS je bila 11. in 12. junija 2014. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o ohranjanju narave, novelo Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter novelo...[več]