19.10.2017
PODELJENI NAZIVI PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Ljubljana, 19. 10. 2017 - V četrtek, 12. 10. 2017, so na tradicionalni prireditvi v okviru sejma Narava Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelili letošnje nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Natečaj izvaja...[več]


19.10.2017
NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GRADNJO NIČ-ENERGIJSKIH STAVB IN ZA OKOLJU PRIJAZNEJŠE AVTOBUSE ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Eko sklad bo 20. 10. 2017 objavil nov poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno...[več]


19.10.2017
153. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 153. redni seji med drugim sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi in se seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od...[več]


17.10.2017
JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO V SVETU RS ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN DOLGOŽIVO DRUŽBO

Ljubljana, 17. 10. 2017 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi sklepa Vlade RS, ki se med drugim nanaša na izvajanje »Strategije dolgožive družbe«, objavilo Javni pozv samoupravnim...[več]


17.10.2017
NAPOVED DRUGE JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKA PRENOVLJENEGA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 17. 10. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil v javni obravnavi od 10. julija do 11. septembra 2017. MOP je v času javne obravnave prejel...[več]


13.10.2017
PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2018

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Ministrstvo za finance nam je posredovalo dopis s pojasnili k priročniku za leto 2018.[več]


13.10.2017
152. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 10. 2017 - Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030, sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z...[več]


11.10.2017
POZIV MGRT K IZDAJI POGODB ZA ČRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO

Ljubljana, 10. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo dopis v katerem pozivamo pristojne k izdaji pogodb za črpanje sredstev na podlagi ZFO.[več]


11.10.2017
33. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE

Ljubljana, 12. 10. 2017 - Člani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti se bodo sestali na 33. Zasedanju , ki bo potekalo od 18. do 20. oktobra 2017 v Strasbourgu. Letošnja tema je: "Decentralizirane politike za uspešno...[več]


09.10.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA PREVENTIVNE PROGRAME V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Ljubljana, 9. 10. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis "Nadgradnja in razvoj...[več]


09.10.2017
151. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 10. 2017 - Vlada RS je na svoji 151. redni seji med drugim sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in se seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav aprila 2017.[več]


04.10.2017
SMERNICE SVETA EVROPE ZA SPODBUJANJE UDELEŽBE DRŽAVLJANOV PRI POLITIČNEM ODLOČANJU

Ljubljana, 4.10.2017 - Ministrstvo za javno upravo obvešča,da je Odbor ministrov Sveta Evrope dne 27. septembra 2017 sprejel dokument »Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju«. [več]


04.10.2017
POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU POGREBNE PRISTOJBINE

Ljubljana, 4.10.2017 - Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnila o odmeri, plačevanju in evidentiranju pogrebne pristojbine, ki jih objavljamo v nadaljevanju.[več]


29.09.2017
MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA IN SEPTEMBRA

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pogovorih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih.[več]


29.09.2017
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 2. DO 6. OKTOBRA 2017

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov. [več]


29.09.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA UKREPE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ˝Javni razpis za sofinanciranje...[več]


29.09.2017
150. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 150. redni seji med drugim sprejela Proračuna za leti 2018 in 2019, predloge davčnih zakonov (novele Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem...[več]


29.09.2017
SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 29. 9. 2017 - V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o 10 letnem izvajanju t.i. programa Švicarski prispevek, evrospkih sredstvih in kulturni dediščini, aktualnih javnih razpisih,...[več]


29.09.2017
EVROPSKA SREDSTVA ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Ljubljana, 29. 9. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ˝Model dolgotrajne oskrbe v...[več]


27.09.2017
ZAKONODAJNA SLED: SLEDLJIVOST VPLIVOV V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKIH SPLOŠNIH AKTOV

Ljubljana, 27. 9. 2017 - V založništvu Inštituta za ustavno pravo je nedavno izšla monografija Zakonodajna sled: sledljivost vplivov v postopku priprave in sprejemanja občinskih splošnih aktov, v kateri so izsledki...[več]