28.06.2019
SREČANJE ZOS S PREDSTAVNIKI UKRAJINSKIH URADNIKOV

Ljubljana, 24.6.2019 - Na Centru za evropsko prihodnost (www.cep.si), so se v okviru programa Študijskih obiskov Ukrajinskih uradnikov “Travel to know-Travel to Change” srečali predstavniki Združenja občin Slovenije in ukrajinski...[več]


21.06.2019
36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 6. 2019 - Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in...[več]


19.06.2019
VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM OPRAVILA POLLETNO DELO

Ljubljana, 19. 6. 2019 - Včeraj se je na svoji 3. seji sestala Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam in obravnavala predlog končnega poročila delovne skupine. Predstavljena je bila tudi Analiza ocene finančnega...[več]


14.06.2019
NA POBUDO ZOS BO VLADA RS OBČINAM POVRNILA STROŠKE

Ljubljana, 14. 6. 2019 - Vlada RS je na včerajšnji redni seji med drugim sprejela odgovor na dopis ZDruženja občin Slovenije v zvezi s težavami občin, ki se soočajo s problematiko nelegalnih prehodov mej. Vlado RS smo v dopisu...[več]


07.06.2019
Z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC O MOŽNOSTIH SODELOVANJA

Ljubljana, 7. 6. 2019 - Predsednik Združenja občin Slovenije se je na povabilo varuha človekovih pravic Petra Svetine udeležil sestanka, katerega namen je bil poiskati možnosti sodelovanja tako z združenji kot z občinami. [več]


06.06.2019
PRIROČNIK ZA IZVEDBO JAVNIH NATEČAJEV

Ljubljana, 6. 6. 2019 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli Priročnik za izvedbo javnih natečajev, katerega osnovni namen je podati praktične napotke javnim uslužbencem, ki se srečujejo z izvedbo javnih natečajev, in...[več]


04.06.2019
NOVICE DIREKTORATA ZA JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 4. 6. 2019 - Direktorat za javno naročanje je objavil novo izdajo DJNovic. Uporabnike med drugim obveščajo, da je v sklopu tehnološke prenove sisteme e-JN zaživel prenovljen portal za podporo elektronskemu javnemu...[več]


31.05.2019
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 31. 5. 2019 - Na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip. V mesecu maju, ki je bil precej deževno obarvan, je potekalo veliko aktivnosti.[več]


31.05.2019
ODZIV MINISTRSTEV NA SPREJETE SKLEPE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 31. 5. 2019 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo sklepe, sprejete na redni letni Skupščini Združenja občin Slovenije, ki je potekala 11. marca 2019 v Litiji. Prejeli smo odgovore na osem sprejetih...[več]


26.05.2019
32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno...[več]


23.05.2019
3. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 22. 5. 2019 - Na današnji 3. seji Predsedstva ZOS, so člani obravnavali vmesno poročilo o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov občinam, o oblikovanju pokrajin v Sloveniji, o oblikovaju programov za...


20.05.2019
51. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 51. dopisni seji med drugim odločila, da bo odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, bo država občinam povrnila stroške. K ukrepanju na tem področju...[več]


17.05.2019
REZULTATI IZBORA OBČIN ZA PRIDOBITEV BONA V OKVIRU DRUGEGA JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA WIFI4EU POBUDE

Ljubljana, 17.5.2019 - Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate drugega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU. Objavljen je seznam občin po posameznih državah članicah EU, Norveške in Islandije, ki so...[več]


16.05.2019
31. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in odgovore na pisna poslanska vprašanja v zvezi z dvigom povprečnin občinam in...[več]


13.05.2019
DZ SPREJEL ZAMIK NOVEGA MNOŽIČNEGA VREDTENJA

Ljubljana, 13.5.2019 - DZ je danes sprejel noveli zakonov, s katerima je izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Vlada je zamik predlagala, da se uredijo vsi...[več]


10.05.2019
USMERITVE ZA POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJETJA OPPN V SKLADU Z ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-2)

Ljubljana, 10.5.2019- Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-2, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja [več]


09.05.2019
30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2019 in sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih...[več]


08.05.2019
OBVESTILO ŽUPANOM

Ljubljana, 8.5.2019 - Ministrstvo za finance je pripravilo za župane in finančne službe obvestilo o svetovanju v zvezi s pripravo in izvrševanjem občinskih proračunov.[več]


07.05.2019
NOVA ŠTEVILKA eNOVICE PROJEKTA: »PROGRAM PROJEKTOV ePROSTOR«

Ljubljana, 7.5.2019 - Izšla je nova številka eNovice projekta: »Program projektov eProstor« [več]


30.04.2019
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA APRILA

Ljubljana, 30. 4. 2019 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskih e-novic, v kater lahko med drugim več preberete o dogodkih, ki se bodo v mesecu maju odvijali v sklopu...[več]