14.08.2018
266. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 266. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata in se seznanila z...[več]


08.08.2018
264. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 264. dopisni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017 in...[več]


03.08.2018
262. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 262. dopisni seji med drugim seznanila s petim rednim poročilom projektnega sveta za pripravo nove ureditve obdavčitve nepremičnin in sprejela letni program izobraževanja odraslih...[več]


02.08.2018
SREČANJE PREDSTAVNIKOV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z ŽUPANI »SOLNOGRAŠKIH OBČIN«

Ljubljana, 1.8.2018 – Delegacija 25 županov, deželnih svetnikov in predstavnikov razvojnih agencij se je v okviru strokovne ekskurzije Združenja županov regije Pinzgau, po Sloveniji, sestala tudi s predstavniki Združenja občin...[več]


01.08.2018
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JULIJA

Ljubljana, 1. 8. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila 116. številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o svežnju zakonodajnih predlogov s področja...[več]


31.07.2018
MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA 2018

Ljubljana, 31. 7. 2018 - Pred vami je julijska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije tekočega meseca. Čeprav je julij počitniško obarvan, je potekalo kar nekaj aktivnosti.[več]


27.07.2018
185. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 7. 2018 - Vlada RS je na svoji 185. redni seji med drugim podala mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A) in...[več]


19.07.2018
NAVODILO O OBRAZCIH ZA DAJANJE PODPORE V POSTOPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 19. 7. 2018 - 6. julija 2018 je bilo v Uradnem listu RS objavljeno navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah. [več]


18.07.2018
OČISTIMO SLOVENIJO 2018

Ljubljana, 18. 7. 2018 - Združenje občin se je pridružilo akciji Očistimo Slovenijo 2018 kot partnerska organizacija društva Ekologi brez meja. Akcija bo letos potekala 15. septembra 2018, ko se bo v enem dnevu združilo več kot...[več]


16.07.2018
258. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 7. 2018 - Vlada RS se je na svoji 258. izredni seji med drugim seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v preteklem letu ter o zadolženosti na 31. december 2017 in...[več]


03.07.2018
GLASOVANJE ZA NAJBOLJŠE PROJEKTE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ljubljana, 4. 7. 2018 - Danes se je začelo glasovanje za najboljše projekte kohezijske politike po mnenju občinstva. V končnem izboru je 21 finalistov. Nagrada RegioStars 2018 bo podeljena najboljšim projektom kohezijske politike...[več]


02.07.2018
MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA

Ljubljana, 2. 7. 2018 - Za vas smo pripravili šesto številko Mesečnega utripa v letu 2018, v njej pa nanizali vrsto koristnih informacij. V začetku junija se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina...[več]


02.07.2018
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JUNIJA

Ljubljana, 2. 7. 2018 - V junijski številki Kohezijskega e-kotička, ki ga pripravlja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, si lahko med drugim preberete povzetek poročila o izvajanju Operativnega programa za...[več]


02.07.2018
252. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 7. 2018 - Vlada RS se je na svoji 252. dopisni seji med drugim sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018, se seznanila z informacijo o Poročilu o...[več]


28.06.2018
SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ ZOS, SOS IN ZMOS

Ljubljana, 28.6.2018 - Včeraj so se sestali predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v...[več]


28.06.2018
POZIV K TVORNEMU SODELOVANJU MED OBČINAMI IN DRŽAVO

Ljubljana, 27.6.2018 - Združenje občin Slovenije je vladnim strankam poslalo poziv, s katerim v naslednjem mandatu vabi k tvornemu sodelovanju med občinami in državo. [več]


22.06.2018
182. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 182. redni seji med drugim izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja, Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in sprejela Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide...[več]


20.06.2018
POZIV K UREDITVI RAZMER NA PODROČJU PREVZEMANJA KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

Ljubljana, 20. 6. 2018 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije smo na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno ministrstvo naslovili poziv k ureditvi...[več]


15.06.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 18. DO 22. 6. 2018

Ljubljana, 15. 6. 2018 - V prihajajočem tednu Združenje občin Slovenije za vas organizira dve izobraževanji.[več]


15.06.2018
181. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 181. redni seji med drugim sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in...[več]