10.10.2019
SLOVENIJA V LETU 2018 POČRPALA LE 24 ODSTOTKOV EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 10. 10. 2019 – Da je Slovenija pri črpanju evropskih sredstev med slabšimi v Evropi, je nedavno tega opozorilo Evropsko računsko sodišče. Slovenije je konec lanskega leta porabila 24,2 odstotka sredstev, kar je za peto...[več]


09.10.2019
26. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 9.10.2019 - Poslanke in poslanci so na 26. izredni seji Državnega zbora RS, ki je potekala 7. 10. 2019, med drugim obravnavali predlog proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, predlog novele Zakona o...[več]


08.10.2019
PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV OBČINE ZA LETI 2020 IN 2021

Ljubljana, 8.10.2019 - Ministrstvo za finance je poslalo obvestilo o objavi Proračunskega priročnika za pripravo proračunov obcine za leti 2020 in 2021.[več]


08.10.2019
EVROPSKA SREDSTVA ZA VKLJUČEVANJE INVALIDOV

Ljubljana, 8. 10. 2019 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij...[več]


04.10.2019
46. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 10. 2019 – Vlada RS je na svoji 46. redni seji med drugim potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih...[več]


03.10.2019
MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

Ljubljana, 3. 10. 2019 - Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslalo mnenje k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.[več]


03.10.2019
MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021

Ljubljana, 3. 10. 2019 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS poslalo mnenje k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021).[več]


01.10.2019
MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA IN SEPTEMBRA

Ljubljana, 1. 10. 2019 - V tokratni, dvojni izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o aktivnostih ZOS v zvezi s povprečnino za prihodnji dve leti, o izvedenih dveh sejah predsedstva, podanih pripombah, stališčih...[več]


01.10.2019
45. REDNA SEJA VLDE RS

Ljubljana, 1. 10. 2019 - Vlada RS je na včerajšnji 45. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi...[več]


01.10.2019
OBVESTILO GURS- JAVNA OBJAVA PREDLOGA MODELOV VREDNOSTENJA NEPREMIČNIN IN POSKUSNO IZRAČUNANE VREDNOSTI

Ljubljana, 1.10.2019 - GURS- Urad za množično vrednotenje nepremičnin, je poslala obvestilo občinam, ki ga objavljamo v nadaljevanju.[več]


23.09.2019
NA 6. REDNI SEJI PREDSEDSTVA ZOS O POVPREČNINI ZA PRIHODNJI DVE LETI, ZASEBNIH VRTCIH IN O POKRAJINAH

Ljubljana, 23. 9. 2019 - V petek je potekala 6. redna seja Predsedstva ZOS, na kateri so člani razpravljali o povprečnini za prihodnji dve leti, predlogu Zakona o vrtcih in o projektu ustanavljanja pokrajin. K slednji točki...[več]


23.09.2019
44. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 9. 2019 - Vlada RS je na svoji 44. redni seji med drugim določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 ter sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike...[več]


18.09.2019
MINISTER ZAJC POZDRAVIL DELOVNO SKUPINO ZA OPTIMIZACIJO UPRAVLJANJA Z DIVJIMI ZVERMI

Ljubljana, 18. 9. 2019 - Na včerajšnjem prvem sestanku delovne skupine za optimizacijo upravljanja z divjimi zvermi je njene člane pozdravil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc. Udeležili so se jo predstavniki MOP,...[več]


17.09.2019
POVPREČNINA DOLOČENA V VIŠINI IZRAČUNANIH POVPREČNH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2020 IN 2021

Ljubljana, 17. 9. 2019 - Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo višine povprečnine za prihodnji dve leti. Do sklenitve dogovora ni prišlo. Ministrstvo za finance bo tako višino povprečnine določilo v...[več]


16.09.2019
PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 16. 9. 2019 - Jutri, 17. 9. 2019, se pričenjajo pogajanja o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Združenje občin Slovenije je Vlado RS prejšnji teden pozvalo k takojšnjim pričetkom pogajanj o višini povprečnine,...[več]


11.09.2019
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA VLADO RS NASLOVILO ZAHTEVO ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 11. 9. 2019 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo zahtevo za takojšen pričetek pogajanj o višini povprečnine za prihodnji dve leti. [več]


06.09.2019
VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO

Ljubljana, 6. 9. 2019 - Danes so se ponovno sestali člane vladne delovne skupine za zanižanje stroškov občin. Na dnevnem redu sta bila predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in Zakona o zmanjšanju stroškov občin. Sestanka...[več]


30.08.2019
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA AVGUSTA

Ljubljana, 30. 8. 2019 - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kehezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o aktualnh in napovedanih...[več]


30.08.2019
INFORMATIVNA SREČANJA O PROJEKTU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 30. 8. 2019 – V Sloveniji bo 1. 4. 2020 objavljeno novo množično vrednotenje nepremičnin v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Od letošnjega oktobra bo potekala javna predstavitev predlogov...[več]


22.08.2019
SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTROM MEDVEDOM

Ljubljana, 22. 8. 2019 – Včeraj je na Ministrstvu za javno upravo potekalo srečanje z ministrom Medvedom in predsedniki združenj, glede spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju občin ( ZFO-1D).[več]