22.02.2019
ODGOVOR MJU NA POBUDO ZDRUŽENJ ZA SKLIC SESTANKA-USKLADITEV PLAČ FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 22.2.2019 - Vsa tri združenja smo 6.2.2019 na predsednika vlade naslovila Pobudo za sklic sestanka glede uskladitve plač funkcionarjev.[več]


21.02.2019
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONODAJE, KI BO ZMANJŠALA STROŠKE OBČIN

Ljubljana, 21.2.2019 - Potekala je 1. seja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. [več]


20.02.2019
DAVEK NA NEPREMIČNINE PO UREDITVI EVIDENC

Ljubljana, 19.2.2019 - Ministrstvo za finance je jeseni napovedovalo, da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj pa ugotavlja, da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek...[več]


20.02.2019
MJU ZARADI NEOSVEŽEVANJA PODATKOV NA LOKALNIH VOLITVAH NAPOVEDALI UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKE KAZNI

Ljubljana, 18. 2.2019 - Zaradi neosveževanja podatkov v spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo ob lokalnih volitvah bodo od podjetja SRC uveljavljali odškodninsko kazen po pogodbi, je povedal minister za javno upravo Rudi...[več]


14.02.2019
19. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter...[več]


07.02.2019
18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi...[več]


01.02.2019
PREDSEDSTVO ZOS POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 2. 2019 - Danes se je na svoji prvi seji v novi sestavi sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen...[več]


01.02.2019
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2019

Ljubljana, 1. 2. 2019- Združenje občin Slovenije je pripravilo prvo številko Mesečnega utripa v letu 2019. Leto 2019 smo na Združenju občin Slovenije pričeli zelo aktivno. Izvedli smo 12 sej regijskih svetov, katerih namen je bil...[več]


21.01.2019
ŽUPANI PODRAVJA IZPOSTAVILI FINANČNO PODHRANJENOST OBČIN

Slovenska Bistrica, 21. 1. 2019 - Župani Podravskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije so se na prvi seji v tem mandatu seznanili z delom ZOS v preteklem mandatnem obdobju in z načrti za delo v prihodnje ter izpostavili...[več]


20.01.2019
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22.1.2019 - Ministrstvo za zdravje nam je v vednost poslalo dopis, v katerem obveščajo, da bodo tudi v letu 2019 pristopili k objavi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene...[več]


18.01.2019
V OBALNO-KRAŠKI REGIJI ŽUPANI IZPOSTAVILI POMEN VODOOSKRBE KRAŠKIH IN OBALNIH OBČIN TER TEŽAVE PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Sežana, 18. 1. 2019 – Na prvi seji obalno-kraškega regijskega sveta ZOS so župani pregledali delo združenja v preteklem mandatnem in izpostavili pomen vzpostavitve vodooskrbe v vseh kraških in obalnih občinah. Izrednega pomena za...[več]


18.01.2019
ŽUPANI SAVINJSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS IZPOSTAVILI IZVAJANJE DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ

Šentjur, 16. 1. 2019 – Župani savinjskega regijskega sveta ZOS so se srečali na svoji konstitutivni seji, kjer so imeli na dnevnem redu pregled dela Združenja občin Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 in oblikovanje smernic...[več]


15.01.2019
ŽUPANI GORIŠKEGA REGIJSKEGA SVETA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POUDARILI NUJNOST VZPOSTAVITVE POKRAJIN

Tolmin, 15. 1. 2019 – Župani goriškega regijskega sveta ZOS so se srečali na svoji konstitutivni seji, kjer so imeli na dnevnem redu pregled dela Združenja občin Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 in oblikovanje smernic dela...[več]


12.01.2019
PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM MEDVEDOM O PRIHODNJIH IZZIVIH LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 11. 1. 2019 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se je z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom med drugim pogovarjal aktivnostih pri izvajanju zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2019, ...[več]


11.01.2019
PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE Z MINISTRICO ALEKSANDRO PIVEC O PEREČIH TEMAH S PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

Ljubljana, 11. 1. 2019 – Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se je srečal z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec. Namen sestanka je bila razprava o odprtih zadevah s področja...[več]


11.01.2019
ŽUPANI JUGOVZHODNEGA REGIJSKEGA SVETA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE SE ZAVZEMAJO ZA FINANČNO AVTONOMIJO OBČIN, VEČJI REGIONALNI RAZVOJ IN BOLJŠE SODELOVANJE Z DRŽAVO

Mirna peč, 11. 1. 2019 - Župani Jugovzhodnega regijskega sveta so se srečali na svoji konstitutivni seji. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in oblikovanje...[več]


10.01.2019
ŽUPANI GORENJSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE POZVALI K NUJNEMU IZBOLJŠANJU CESTNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVI PODROČJA MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE

Šenčur, 10. 1. 2018 - Župani gorenjskega regijskega sveta so se srečali na svoji konstitutivni seji. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in oblikovanje...[več]


07.01.2019
SEJA POMURSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Razkrižje, 7. 1. 2018 - Župani pomurskega regijskega sveta so se srečali na svoji konstitutivni seji. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in oblikovanje...[več]


31.12.2018
KOHEZIJSKI KOTIČEK MESECA DECEMBRA 2018

Ljubljana, 31. 12. 2018 - V decembrski številki Kohezijskega e-Kotička si lahko med drugim več preberete o dokončanju gradnje avtoceste A4 med draženci in Gruškovjem, o učinkih programa Prvi izziv, o odločitvah podpori desetim...[več]


28.12.2018
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2018

Ljubljana, 28. 12. 2018 - Pred vami je zadnja številka Mesečnega utripa v letu 2018. V tem mesecu smo na naslove vseh občin poslali Priročnik za občinske funkcionarje, katerega ste že razdelili med izvoljene občinske svetnike in...[več]