26.04.2018
POJASNILO MGRT-26. IN 27. ČLEN ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

25.4.2018 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pisno pojasnilo glede tolmačenja 26. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.[več]


25.04.2018
ZBIRKA POGOSTIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Ljubljana, 25. 4. 2018 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo, da so na spletni strani objavili zbirko pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z izvedbo rednih lokalnih volitev 2018.[več]


20.04.2018
177. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 177. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019 ter sklep o uvrstitvi projekta FRISCO 2.1 – Posodobitev...[več]


13.04.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. APRILA 2018

Ljubljana, 13. 4. 2018 - V prihajajočem tednu za vas organiziramo nov seminar.[več]


13.04.2018
176. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 176. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2018 in prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020....[več]


12.04.2018
DOSTOPNOST VOLIŠČ INVALIDOM

Ljubljana, 12. 4. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo o novostih na letošnjih rednih lokalnih volitvah. S 1. februarjem je namreč pričela velajti določba 79. člena Zakona o...[več]


11.04.2018
POJASNILA O NAČRTOVANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUNU OBČINE

Ljubljana, 11. 4. 2018 - S strani Ministrstva za finanace smo prejeli pojasnilo, v katerem med drugim pojasnjujejo, da je določitev namenskih prejemkov, ki so vezani na določene izdatke proračuna, utemeljena le ko gre za...[več]


06.04.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. APRILA 2018

Ljubljana, 6. 4. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite dveh izobraževanj.[več]


06.04.2018
175. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 4. 2018 - Vlada RS se je na svoji 174. redni seji med drugim sprejela predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi...[več]


04.04.2018
POZIV MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ljubljana, 4. 4. 2018 - S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopis, v katerem pozivajo občine, da skladno z določili 55. člena ZMVN-1 vsem zemljiškim parcelam na območju občine na podlagi veljavnega prostorskega...[več]


03.04.2018
MESEČNI UTRIP MESECA MARCA

Ljubljana, 3. 4. 2018 - V marčevski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o pobudi Združenja občin Slovenije za spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).[več]


29.03.2018
174. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 3. 2018 - Vlada RS je na svoji 174. redni seji med drugim sprejela Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023 in Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sprejela je tudi...[več]


28.03.2018
38. REDNA SEJA DZ RS

Ljubljana, 28. 3. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. marca 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Zakon o nevladnih organizacijah,...[več]


26.03.2018
ZDOLŽEVANJE OBČIN NA PODLAGI VARIABILNE OBRESTNE MERE

Ljubljana, 26. 3. 2018 - Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem opozarja na obrestno tveganje, ki ga predstavlja dolgoročno zadolževanje z variabilno obrestno mero. Občinam zato predlagajo, da pri pripravi...[več]


22.03.2018
OBVESTILO PREKRŠKOVNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZVAJANJEM PETEGA ODSTAVKA 57. C ČLENA ZAKONA O PREKRŠKIH

Ljubljana, 22. 3. 2018 - S strani Ministrstva za pravosodje smo dobili dopis, v katerem nas seznanjajo z novo ureditvijo na področju plačilnih storitev, ki vpliva na poslovanje prekrškovnih organov. [več]


22.03.2018
173. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 3. 2018 - Vlada RS se je na svoji 173. redni seji med drugim seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2018, sklepno informacijo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih...[več]


20.03.2018
EVROPSKA SREDSTVA ZA BREZPLAČEN BREZŽIČNI INTERNET V OBČINAH

Ljubljana, 20. 3. 2018 - Evropska komisija je danes predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EU. Občine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni...[več]


14.03.2018
DODATNO POJASNILO V ZVEZI Z REORGANIZACIJO CENTROV ZA SOCIALNO DELO IN VLOGO LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dodatno pojasnilo v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo. Dodatno pojasnilo se navezuje na uvedbo novega...[več]


14.03.2018
REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem napovedujejo izvedbo strokovnih posvetov z občinami, in sicer v mesecu juniju in avgustu.[več]


09.03.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 13. MARCA 2018

Ljubljana, 9. 3. 2018 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki[več]