04.05.2015
AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je posredovala dopis, v katerem obveščajo, da se je konec aprila pričela spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala...[več]


30.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 4. DO 8. MAJA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 30. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


24.04.2015
DRŽAVNI SVET OBRAVNAVAL ODPRTA VPRAŠANJA IN DILEME GLEDE PRIHODNJE UREDITVE DIMNIKARSTVA

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 45. seji 20. aprila 2015 obravnavala odprta vprašanja in dileme prihodnje ureditve varstva zraka.[več]


24.04.2015
EKO SKLAD OBJAVIL TUDI JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN

Ljubljana, 24. 4. 2015 - Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe...[več]


23.04.2015
ZOS POZVAL VLADO K INTENZIVIRANJU AKTIVNOSTI ZA SPREJEM UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 23. 4. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in predsednika vlade pozvalo, da pospeši aktivnosti glede sprejemanja ukrepov za znižanje stroškov občinam ali pa zagotovi...[več]


23.04.2015
33. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 4. 2015 - Vlada RS se je na 33. redni seji med drugim seznanila z gradivom »Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo« in s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi...[več]


21.04.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 20. 4. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih. Po javni razpravi predloga novele, ki je bila od sredine februarja...[več]


20.04.2015
32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 4. 2015 - Vlada RS je na 32. redni seji med drugim sprejela Poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, delovni osnutek...[več]


17.04.2015
DRUGI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 17. 4. 2015 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo se sestali predstavniki gospodarskega ministrstva, Službe za lokalno samoupravo in združenj občin. To je bil drugi sestanek na temo priprave...[več]


17.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 21. APRILA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 17. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


15.04.2015
PLENARNA SEJA DELOVNIH SKUPIN ZA PRENOVO PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 14.4.2015 – Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru Službe za sistem okolja in prostora sklicalo plenarno srečanje delovnih skupin za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje. Na seji je ministrstvo predstavilo...[več]


10.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13. DO 17. APRILA 2015

Ljubljana, 10. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu. Tako bo Združenje občin Slovenije v prihajajočem tednu organiziralo 2 seminarja, eden pa bo na pobudo združenja...[več]


10.04.2015
30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 4. 2015 - Vlada RS je na 30. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), novelo Uredbe o enotni...[več]


10.04.2015
BO PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI PRIPRAVLJEN DO JESENI?

Ljubljana, 9. 4. 2015 - Reforma sistema dolgotrajne oskrbe je tesno povezana z reformo zdravstvenega zavarovanja, saj se skoraj polovica javnih sredstev za ta sistem zagotavlja iz zdravstvene blagajne. Ministrstvo, pristojno za...[več]


10.04.2015
ŠE APRILA BO EKO SKLAD OBJAVIL POZIVE ZA DODELJEVANJE SPODBUD

Ljubljana, 9. 4. 2015 - Eko sklad bo javne pozive za dodeljevanje spodbud, v okviru katerih bo na voljo 30 milijonov evrov kreditov, 14 milijonov evrov nepovratnih sredstev in osem milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe,...[več]


03.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 6. DO 10. APRILA 2015

Ljubljana, 3. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


02.04.2015
29. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 4. 2015 - Vlada RS je na 29. redni seji med drugim sprejela Predlog Zakona o trgovini, Poslovni in finančni načrta Eko sklada ter novelo Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij.[več]


02.04.2015
NA MIZŠ SO SE NADALJEVALI POGOVORI O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 1. 4. 2015 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo se predstavniki ministrstva, združenj občin in občin sestali na tretjem delovnem sestanku v zvezi s pripravo predlogov ukrepov, ki bi občinam...[več]


02.04.2015
MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2015

Ljubljana, 2. 4. 2015 - Mesec marec je zaznamovalo izredno pestro dogajanje. V skladu z dogovorom o povprečnini smo se sestali z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za kmetijstvo,...[več]


01.04.2015
PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000

Ljubljana, 1. 4. 2015 - Evropska komisija je objavila javno naročilo, s katerim želi prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k...[več]