16.10.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 16. OKTOBRA 2015

Ljubljana, 16. 10. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


15.10.2015
56. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 10. 2015 - Vlada RS je na 56. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, novelo Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in novelo Uredbe o...[več]


13.10.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 13. 10. 2015 - V septembrski izdaji Kohezijskega e-kotička, ki ga je pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, si lahko več preberete o dogodkih ob dnevu odprtih vrat "EU projakt, moj...[več]


09.10.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 16. OKTOBRA 2015

Ljubljana, 9. 10. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


09.10.2015
O FINANČNIH SREDSTVIH ZA REGIONALNO KOHEZIJO V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 9. 10. 2015 – S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017, ki se nanaša na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se je seznanil tudi Odbor Državnega zbora za zadeve EU. Tako bo v prihodnjih dveh...[več]


09.10.2015
55. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 10. 2015 - Vlada RS je na 55. redni seji med drugim sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in dodelila sredstva...[več]


08.10.2015
O PRORAČUNIH ZA PRIHODNJI DVE LETI TUDI KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC

Ljubljana, 8. 10. 2015 - S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017 in predlogom zakona o njunem izvrševanju se je seznanila tudi Komisija DZ za nadzor javnih financ. Člani komisije ugotavljajo, da so dokumenti pomanjkljivi,...[več]


07.10.2015
ODBORI DZ RS O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017

Ljubljana, 7. 10. 2015 - Predloga proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 sta bila na dnevnem redu današnjih odborov Državnega zbora RS.[več]


02.10.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 5. DO 9. OKTOBRA 2015

Ljubljana, 2. 10. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


02.10.2015
ŠESTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN MINIL BREZ ZBLIŽANJA STALIŠČ

Ljubljana, 2. 10. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se ponovno sestali na pogajanjih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih.[več]


02.10.2015
MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 2. 10. 2015 - V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pogajanjih med združenji občin in Vlado RS o financiranju občin v letih 2016 in 2017. [več]


01.10.2015
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 10. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter na predlog Varuha...[več]


30.09.2015
PETI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 – V petek krogu pogajanj o financiranju občin v prihodnjih dveh letih so se predstavniki občin sestali s finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem ter gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom ter...[več]


30.09.2015
ZDRUŽENJA OBČIN Z MDDSZ O OSKRBNINAH V JAVNIH ZAVODIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Združenja občin so se sestala s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo cen oskrbnin v socialnih zavodih.[več]


30.09.2015
S PREDSTAVNIKI OKOLJSKEGA MINISTRSTVA O NUSZ

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Predstavniki združenj občin so se sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ v letu 2016.[več]


29.09.2015
NADALJEVANJE POGAJANJ O PLAČAH MED VLADO IN SINDIKATI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Predstavniki Vlade in sindikatov javnega sektorja so štiri ure sedeli za skupno mizo. Sindikati naj bi vladni strani pojasnili, o čem so se pripravljeni pogajati in o čem ne. Zdaj naj bi bila na potezi...[več]


28.09.2015
ZLOŽENKA ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE, OKOLJSKE IN ZDRAVSTVENE VARNOSTI

Ljubljana, 28. 9. 2015 - Sekcija dimnikarjev je v sodelovanju s slovenskim zavarovalnim združenjem pripravila zloženko osveščanja občanov.[več]


25.09.2015
73. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 9. 2015 - Vlada RS je na 73. dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ, Predlog zakona o...[več]


25.09.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. DO 25. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 25. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.[več]


25.09.2015
PREDSTAVITEV OSNUTKA OKVIRNEGA PROGRAMA ZA PREHOD V ZELENO GOSPODARSTVO

Ljubljana, 24. 9. 2015 - Na Ministrstvu za okolje in prostor je potekala predstavitev osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo za predstavnike občin.[več]


Prikazujem rezultate od 1081 do 1100 od skupaj 3142