24.03.2015
ODPRTA ŠTEVILNA VPRAŠANJA GLEDE STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 23. 3. 2015 - Ustanovitev pokrajin, reorganizacija državne uprave, število in financiranje občin, je le nekaj vprašanj, za katera sodelujoči na okrogli mizi Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije...[več]


23.03.2015
JAVNA RAZPRAVA GLEDE PREDLOGA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA

Ljubljana, 23. 3. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor želi konstruktivne predloge k osnutku nacionalnega stanovanjskega programa, da bi oblikovalo dober dokument, ki bi bil tudi izvedljiv, je na javni predstavitvi v Ljubljani...[več]


23.03.2015
IZŠLA NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN

Ljubljana, 23. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije je izdalo prvo številko glasila Glas občin v letu 2015.[več]


20.03.2015
NA MGRT SESTANEK O OSNUTKU NOVEGA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 20. 3. 2015 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo se predstavniki združenj občin sestali s pripravljavci predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. [več]


19.03.2015
NA MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO ISKALI MOŽNOSTI PRIHRANKOV ZA OBČINE

Ljubljana, 19. 3. 2015 – Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo se predstavniki občin sestali z državnim sekretarjem Klemnom Grebenškom. [več]


17.03.2015
DELEŽI SREDSTEV OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LETU 2015

Ljubljana, 17. 3. 2015 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na naslove občin poslalo izračune deležev sredstev za sofinanciranje občin investicij v letu 2015.[več]


16.03.2015
1. SEJA DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN V RS

Ljubljana, 16.3.2015 – Danes je na sedežu Združenja občin Slovenije (ZOS) potekala 1. seja delovne skupine za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin v Republiki Sloveniji. [več]


16.03.2015
1. SEJA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA

Ljubljana, 16.3.2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekala konstitutivna seja Sveta za trajnostni razvoj, ki se je je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj. Na seji Sveta, na kateri...[več]


16.03.2015
NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK GLEDE NIŽANJA STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 16. 3. 2015 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil danes sestanek, na katerem smo predstavniki občin in ministrstva iskali rešitve za znižanje stroškov občinam. Glavna tema...[več]


16.03.2015
NADALJEVANJE PRIZADEVANJ ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 16. 3. 2015 - V luči zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po kateri mora Vlada RS do konca junija sprejeti ukrepe, ki bodo znižali stroške občinam za 23 milijonov evrov (ali pa ta sredstva zagotoviti na...[več]


13.03.2015
PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZAKONODAJE

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je sestala novoustanovljena delovna skupina ZOS za pripravo sprememb zakonodaje. [več]


13.03.2015
MINISTER KOPRIVNIKAR PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je sklical sestanek s predstavniki združenj občin o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji (strategija). Ministrstvo...[več]


13.03.2015
USPEŠEN SEMINAR O NOVOSTIH PRI KORIŠČENJU SREDSTEV PO 21 IN 23. ČLENU ZFO

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Včeraj je v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar, na katerem so predstavniki občin prejeli najnovejše informacije v zvezi s koriščenjem sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin....[več]


13.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


13.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


13.03.2015
26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Vlada RS je na 26. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, spremembe Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje...[več]


11.03.2015
ZOS PODAL POBUDO ZA DOPOLNITEV PRAVILNIKA, KI UREJA OSEBNO DOPOLNILO DELO

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo dopis, v katerem med drugim predlagamo in pozivamo k uskladitvi in razširitvi seznama dovoljenih...[več]


11.03.2015
PREDSTAVLJEN PREDLOG UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Na Službi Vade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je potekala predstavitev predloga Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj...[več]


10.03.2015
5. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 10. 3. 2015 - 5. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 2. do 9. marca 2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novelo Zakona o graditvi objektov, novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma, novelo...[več]


09.03.2015
POTRJEN PROJEKT "FUNKCIJSKA ANALIZA JAVNE UPRAVE"

Ljubljana, 9. 3. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Funkcijska analiza javne uprave«. Namen...[več]


Prikazujem rezultate od 1061 do 1080 od skupaj 2984