28.03.2018
38. REDNA SEJA DZ RS

Ljubljana, 28. 3. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. marca 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Zakon o nevladnih organizacijah,...[več]


26.03.2018
ZDOLŽEVANJE OBČIN NA PODLAGI VARIABILNE OBRESTNE MERE

Ljubljana, 26. 3. 2018 - Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem opozarja na obrestno tveganje, ki ga predstavlja dolgoročno zadolževanje z variabilno obrestno mero. Občinam zato predlagajo, da pri pripravi...[več]


22.03.2018
OBVESTILO PREKRŠKOVNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZVAJANJEM PETEGA ODSTAVKA 57. C ČLENA ZAKONA O PREKRŠKIH

Ljubljana, 22. 3. 2018 - S strani Ministrstva za pravosodje smo dobili dopis, v katerem nas seznanjajo z novo ureditvijo na področju plačilnih storitev, ki vpliva na poslovanje prekrškovnih organov. [več]


22.03.2018
173. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 3. 2018 - Vlada RS se je na svoji 173. redni seji med drugim seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2018, sklepno informacijo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih...[več]


20.03.2018
EVROPSKA SREDSTVA ZA BREZPLAČEN BREZŽIČNI INTERNET V OBČINAH

Ljubljana, 20. 3. 2018 - Evropska komisija je danes predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EU. Občine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni...[več]


14.03.2018
DODATNO POJASNILO V ZVEZI Z REORGANIZACIJO CENTROV ZA SOCIALNO DELO IN VLOGO LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dodatno pojasnilo v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo. Dodatno pojasnilo se navezuje na uvedbo novega...[več]


14.03.2018
REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem napovedujejo izvedbo strokovnih posvetov z občinami, in sicer v mesecu juniju in avgustu.[več]


09.03.2018
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 13. MARCA 2018

Ljubljana, 9. 3. 2018 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki[več]


09.03.2018
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZIVA PRISTOJNE K ZAGOTOVITVI DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE ZIMSKIH SLUŽB

Ljubljana, 9. 3. 2018 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS poslalo dopis, v katerem pristojne pozivamo, da občinam zagotovijo dodatna finančna sredstva za izvajanje zimskih služb. [več]


09.03.2018
171. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 3. 2018 - Vlada RS je na svoji 171. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ter Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi...[več]


08.03.2018
POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 8. 3. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pobudo za spremembo Zakona o stvarnem premoženju [več]


06.03.2018
NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2019

Ljubljana, 6. 3. 2018 - S strani ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da se načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019, v kolikor se postopki načrtovanja ne bodo...[več]


05.03.2018
OBRAČUN PLAČIL STARŠEV ZA MESEC FEBRUAR 2018

Ljubljana, 5.3.2018 - Dne 14. 2 je potekala stavka na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih in šolah, V nadaljevanju vam podajamo mnenje Ministrstva glede obračuna plačil staršev za dan stavke na položnicah za mesec februar...[več]


02.03.2018
170. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 3. 2018 - Vlada RS je na svoji 170. redni seji med drugim določila besedilo novele Energetskega zakona in predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije, prav tako pa tudi besedilo predloga Zakona o dopolnitvi...[več]


01.03.2018
PREDSTAVITEV ZAKONODAJNIH NOVOSTI, RELAVANTNIH ZA REDNE LOKALNE VOLITVE

Ljubljana, 1.3.2018 - Na pobudo Združenja občin Slovenije bosta Ministrstvo za javno upravo in Državna volilna komisija pripravila predstavitev zakonodajnih novosti, relevantnih za redne lokalne volitve 2018. [več]


01.03.2018
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 1. 3. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o javnem posvetovanju o prihodnosti Evropske...[več]


28.02.2018
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2018

Ljubljana, 28. 2. 2018 - V februarski izdaji glasila Mesečni utrip si lahko med drugim več preberete o predlagani zakonodaji, ki jo pripravljavci objavljajo in sprejemajo kot po tekočem traku. Pa tudi o občutnem znižanju letne...[več]


26.02.2018
SEMINAR VSE O KORIŠČENJU SREDSTEV PO ZFO-1 V LETU 2018

Ljubljana, 26. 2. 2018 - V petek, 23.2.2018, smo na Združenju občin Slovenije pripravili seminar o koriščenju sredstev po ZFO-1 v letu 2018. Vse o koriščenju sredstev, so predstavili strokovnjaki iz Ministrstva za gospodarski...[več]


22.02.2018
169. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 169. redni seji med drugim sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, spremembo posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev...[več]


21.02.2018
FEBRUARSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 2. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 12. do 20. februarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spodbujanju investicij, nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, novelo Zakona o...[več]


Prikazujem rezultate od 1061 do 1080 od skupaj 3724