31.08.2015
ZOS SE NE STRINJA S PREDLAGANIMI DOLOČILI NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo poslalo pripombe na predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu. Da se avtotaksi prevozi opravljajo na podlagi podeljenih koncesij ali v...[več]


31.08.2015
ZOS NASPROTUJE PRENOSU NOVIH NALOG NA OBČINE V OKVIRU PREDLOGA ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Združenje občin Slovejije je na Ministrstvo za okolje in prostor podalo stališče do Predloga uakona o dimnikarskih storitvah. ZOS odločno nasprotuje prenosu novih nalog na občine.[več]


31.08.2015
50. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Vlada RS se je na 50. redni seji seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb. Vlada RS je med drugim tudi določila besedilo predloga novele...[več]


27.08.2015
ZAČETEK POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 26. 8. 2015 – Predstavniki združenj občin in Vlade RS so se sestali na prvem usklajevalnem sestanku o financiranju občin za leti 2016 in 2017.[več]


04.08.2015
60. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 8. 2015 - Vlada RS je na včerajšnji 60. dopisni seji med drugim sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.[več]


04.08.2015
PRIČELO SE JE ODDAJANJE VLOG ZA ODPIS DOLGOV

Ljubljana, 4. 8. 2015 - 3. 8. 2015 so upravičenci za odpis dolgov lahko pričeli z oddajanjem vlog. K projektu je poleg podjetij pristopilo tudi 37 občin. Vloge bodo lahko upravičenci oddali do konca oktobra 2015, država pa...[več]


03.08.2015
MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim več preberete o tem, da je Državni zbor RS na predlog parlamentarnega odbora za finance določil višino povprečnine za drugo polovico leta 2015 pri 519...[več]


03.08.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA JULIJA 2015

Ljubljana, 3. 8. 2015 - V julijski številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več preberete o zakonodaji evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri in osvojite praktično...[več]


03.08.2015
48. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 8. 2015 - Vlada RS je na 48. redni seji med drugim sprejela razrez proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona o infrastrukturi za prostorske...[več]


24.07.2015
47. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 7. 2015 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim sprejela predloga novega Zakona o javnem naročanju, predlog novele Zakona o prostovoljstvu in besedilo Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in...[več]


20.07.2015
16. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 17. julija 2015 je potekala 16. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri je poslanek in poslanci med drugim potrdili novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o pogojih za...[več]


20.07.2015
PRIKRITO RAZVREDNOTENJE DELA ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Združenje občin Slovenije je podalo pripombe na delovno gradivo Predloga zakona o funkcionarjih in jih poslalo Ministrstvu za javno upravo. Združenje občin Slovenije se je na predlog zakona odzvalo s...[več]


20.07.2015
46. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Vlada RS je na 46. redni seji med drugim začela razpravo o razrezu proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017 ter se seznanila z informacijo o spremembi...[več]


20.07.2015
10. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 10. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 15. julija 2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s...[več]


17.07.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE BO UPORABILO VSA RAZPOLOŽLJIVA PRAVNA SREDSTVA ZA OHRANITEV POVPREČNINE V DRUGI POLOVICI LETA 2015 V VIŠINI 525 EVROV, DOLOČENA TUDI IZHODIŠČA ZA 2016 IN 2017

Ljubljana, 17. 7. 2015 – Združenje občin Slovenije (ZOS) bo skupaj z Skupnostjo občin Slovenije in z Združenjem mestnih občin vložilo zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti...[več]


14.07.2015
OBRAVNAVA PREDLOGA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 14. 7. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je odvijal sestanek na temo Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Mag. Nataša Vodopivec je predstavnikom občin predstavila predlog uredbe,...[več]


14.07.2015
POVPREČNINA ZA DRUGO POLOVICO LETA 2015 ZNAŠA 519 EVROV

Ljubljana, 13. 7. 2015 - Državni zbor RS je z 52 glasovi za in šestimi proti sprejel spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero je določil, da bo višina povprečnine za občine v...[več]


13.07.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK O ODPUSTU DOLGOV

Ljubljana, 13. 7. 2015 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo predstavniki združenj občin z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak usklajevali sicer že v državnozborski postopek vložen Predlog zakona o...[več]


13.07.2015
DRŽAVNI ZBOR BO DANES ODLOČAL O POVPREČNINI V VIŠINI 519 EVROV

Ljubljana, 13. 7. 2015 – Državni zbor RS bo na današnji seji med drugim odločal tudi o višini povprečnine za občine za drugo polovico letošnjega leta. Po aktualnem predlogu, kot je bil izglasovan v soboto na Odboru za finance,...[več]


10.07.2015
BO POVPREČNINA V DRUGI POLOVICI LETA 519 EVROV?

Ljubljana, 10. 7. 2015 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko bo danes začeto obravnavo spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero bi na novo določili višino povprečnine za...[več]


Prikazujem rezultate od 1041 do 1060 od skupaj 3063