12.08.2020
SPREMENJENA UREDBA O POSEGIH V OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE

Ljubljana, 12.8.2020 - V veljavo je stopila Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. [več]


12.08.2020
UKREPI SO DOSEGLI SVOJ CILJ

Ljubljana, 11.8.2020 - Ministrstvo za finance je podalo novico o stanju po sprejetih ukrepih v prvi fazi epidemije Covid-19, ki so po njihovem mnenju dosegli cilj. V prvi fazi epidemije Covid-19 je Vlada Republike Slovenije s...[več]


06.08.2020
PREDLOGI ZOS NA VEČLETNI FINANČNI OKVIR IN NOV INSTRUMENT ZA OKREVANJE

Ljubljana, 6.8.2020 - Združenje občin Slovenije je na kabinet predsednika vlade in SVRK naslovilo dopis, v katerem podaja mnenje in predloge predsedstva ZOS, glede Večletnega finančnega okvirja in novega instrumenta za okrevanje.[več]


05.08.2020
SLOVENIA.SI – SLOVENIJA V ZGODBAH

Ljubljana, 5.8.2020 -Zaživela je slovenska različica spletnega mesta slovenia.si, ki predstavlja Slovenijo skozi zapisane in videozgodbe ter nacionalno znamko I Feel Slovenia. [več]


05.08.2020
MINISTRSTVO PO UREDITVI S PROTIKORONSKO ZAKONODAJO ZAVRNILO PONUDNIKE ZA PREVZEM EMBALAŽE

Ljubljana, 05. 8. 2020 - Ministrstvo za okolje je zavrnilo vse ponudbe v sklopu javnega naročila za prevzem odpadne embalaže in nagrobnih sveč, potem ko se je težave že pred časom lotilo v okviru protikoronske zakonodaje, stroške...[več]


04.08.2020
POMEMBNE ZADEVE UPRAVLJANJA VODA NA VODNIH OBMOČJIH DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA

Ljubljana, 4. 8. 2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument »Pomembne zadeve upravljanja voda...[več]


03.08.2020
MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA 2020

Ljubljana, 3. 8. 2020 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili že sedmo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. V njej si lahko med drugim več preberete o predlogu združenja glede višine povprečnine za prihodnji dve...[več]


31.07.2020
72. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 7. 2020 – Vlada RS je na svoji 72. dopisni seji odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej. Sprejete pa so bile tudi nekatere spremembe na zelenem in rdečem seznamu...[več]


31.07.2020
71. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 7. 2020 – Vlada RS je na svoji 71. dopisni seji sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije in izdala spremembe odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami...[več]


30.07.2020
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JULIJA 2020

Ljubljana, 30. 7. 2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička. V njem si lahko med drugim več preberete o EU načrtu za okrevanje gospodarstva po pandemiji,...[več]


27.07.2020
NOV DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH- POJASNILO

Ljubljana, 27.7.2020 - Vlada je na seji 23. 6. 2020 sprejela spremenjen in dopolnjen Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Pri pripravi načrta so bile upoštevane...[več]


24.07.2020
27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 7. 2020 - Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim sprejela Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto...[več]


23.07.2020
VLADA DANES O REBALANSU PRORAČUNA IN COVIDU-19

Ljubljana, 23. 6. 2020 - Vlada bo na današnji seji med drugim razpravljala o rebalansu letošnjega proračuna. Ministrska ekipa bo nekaj pozornosti namenila tudi novi koronavirusni bolezni 19 in z njo povezanim ukrepom.[več]


22.07.2020
PREDSEDSTVO ZOS NA 2. REDNI SEJI O POVPREČNINI ZA PRIHODNJI DVE LETI IN NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI

Litija, 22. 7. 2020 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 2. redni seji med drugim oblikovalo predlog višini povprečnine za prihodnji dve leti. Prav tako je sprejelo določena stališča v zvezi s pravkar sprejetim...[več]


17.07.2020
68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 7. 2020 - Vlada RS je na svoji 68. dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na...[več]


17.07.2020
26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 7. 2020 - Vlada RS je na svoji 26. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi...[več]


16.07.2020
EVROPSKA SREDSTVA ZA DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

Ljubljana, 16. 7. 2020 - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa zaradi covida-19. Vrednost programa, ki...[več]


14.07.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 2020 – UVELJAVITEV ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 14.7.2020 - V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20)[več]


14.07.2020
REZULTATI IZBORA OBČIN ZA PRIDOBITEV BONA V OKVIRU ČETRTEGA POZIVA V OKVIRU WIFI4EU POBUDE

Ljubljana, 14.7.2020 - Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate četrtega javnega razpisa v okviru WiFi4EU pobude in seznam občin, ki so uspešno kandidirale za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične...[več]


09.07.2020
OD DANES NOVE OMEJITVE PRI ZBIRANJU

Ljubljana, 9. 7. 2020 - Danes stopijo v veljavo spremembe odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi. Ta začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 50 oseb pa bo dovoljeno, če bo...[več]


Prikazujem rezultate od 1041 do 1060 od skupaj 4125