22.09.2020
93. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim stališči do mnenj Državnega sveta RS glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]


21.09.2020
198. SEJA PREDSEDSTVA ODBORA REGIJ

Bruselj, 21. 9. 2020 - Na 198. seji Predsedstva Odbora regij, ki je zaradi razmer povezanih s koronavirusom COVID-19, potekala na daljavo, so njeni člani med drugim razpravljali o prihodnosti Evrope po bolezni COVID-19.[več]


21.09.2020
FUNDACIJA ZA ŠPORT BO V LETU 2021 ZA ŠPORT NAMENILA 12 ODSTOTKOV VEČ SREDSTEV

Ljubljana, 21. 9. 2020 - Svet Fundacije za šport je na seji prejšnji teden sprejel Finančni načrt za leto 2021. Fundacija bo z javnima razpisoma za leto 2021 razdelila sredstva v skupni višini 9,5 milijona evrov, kar je 12...[več]


21.09.2020
92. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 9. 2020 – Vlada RS je na svoji 92. redni seji med drugim izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in...[več]


18.09.2020
32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim razporedila sredstva državnega proračuna, sprejela Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne...[več]


17.09.2020
32. SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS

Ljubljana, 17. 9. 2020 - Državni svet RS je na svoji 32. redni seji, ki je potekala 16. 9. 2020, med drugim podprl Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona...[več]


16.09.2020
STRATEŠKI SVET ZA DEBIROKRATIZACIJO PREDLAGA VLADI NABOR UKREPOV

Ljubljana, 16. 9. 2020 - Strateški svet za debirokratizacijo, v kateri sodeluje tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, je za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem...[več]


16.09.2020
ZOS PONOVNO POZVAL VLADO K POGOVOROM O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 16. 9. 2020 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo ponoven poziv smo ponovno zaprosili za sklic sestanka, na katerem bi želeli odpreti pogovore o dogovoru za višini povprečnine za leti 2021 in 2022,...[več]


15.09.2020
NA GOSPODARSKEM MINISTRSTVU O NOVEM ZAKONU O GOSTINSTVU

Ljubljana, 15. 9. 2020 - Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal informativni sestanek, na katerem je bila predstavljena vsebina osnutka predloga novega Zakona o gostinstvu. Sestanka se je s strani...[več]


14.09.2020
NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR

Ljubljana, 14. 9. 2020 - Geodetska uprava RS je pripravila novo številko glasila eProstor. [več]


11.09.2020
19. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Ljubljana, 11. 9. 2020 - 78 občin bo v okviru 19. Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, občane spodbujale k aktivni mobilnosti s sloganom Izberi čistejši način prevoza! ETM je namenjen...[več]


11.09.2020
31. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim odločila, da ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi veljajo še naprej in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in...[več]


10.09.2020
EVROPSKI ODBOR ZA VARSTVO PODATKOV SPREJEL NOVE SMERNICE

Ljubljana, 10. 9. 2020 - Informacijski pooblaščenec je na svojih spletnih straneh objavil obvestilo, da je Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca v Splošni uredbi o varstvu...[več]


10.09.2020
OSNUTEK DOLGOROČNE PODNEBNE STRATEGIJE - ROK 29. 9. 2020

Ljubljana, 10. 9. 2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi zavez Pariškega sporazuma, Okvirja dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in...[več]


09.09.2020
VPRAŠALNIK EVROPSKE KOMISIJE O PRVEM STRATEŠKEM NAČRTU ZA OBZORJE EVROPA

Ljubljana, 9. 9. 2020 - Evropska komisija je objavila vprašalnik in s tem začela raziskavo o svojem prvem strateškem načrtu za Obzorje Evropa. Raziskava predstavlja del procesa strateškega načrtovanja, h kateremu skupaj...[več]


08.09.2020
RAZPIS ZA NEPOVRATNA SREDSTVA EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA PROJEKTE O OSVEŠČANJU O VREDNOTAH EU

Ljubljana, 8. 9. 2020 - Evropski parlament je objavil razpis za nepovratna sredstva za projekte civilno-družbenih, nevladnih in mladinskih organizacij, ki bodo prispevali k osveščanju o vlogi in demokratičnih vrednotah EU....[več]


07.09.2020
PREDČASNO ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINACIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN V LETIH 2020, 2021 IN 2020 TER NAJAVA PRIHODNJIH POVABIL IN RAZPISA ZA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB S SREDSTVI OP EKP 2014-2020

Ljubljana, 7. 9. 2020 - V Uradnem listu RS, št. 118/2020, ki je izšel 4. 9. 2020 je objavljeno obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in...[več]


04.09.2020
30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe...[več]


02.09.2020
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA AVGUSTA

Ljubljana, 2. 9. 2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo izdajo Kohezijskega ekotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o večletnem finančnem okvirju. [več]


01.09.2020
KONFERENCA O DOSTOPNOSTI IN UPORABI IBJEKTOV PRI UNIVERZALNI GRADNJI

Ljubljana, 1. 9. 2020 - Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo o spletni konferenci o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji, ki bo potekala 15. 9. 2020.[več]


Prikazujem rezultate od 1001 do 1020 od skupaj 4125