23.03.2023
PRIPRAVLJEN OSNUTEK SEZNAMA NALOŽB ZA IZLOČITEV IZ NAČRTA ZA OKREVANJE

Ljubljana, 23. 3. 2023 - Ministrstvo za finance je pripravilo izhodiščni seznam naložb, ki bodo ali izločene iz posodobljenega načrta za okrevanje in odpornost ali bo njihovo financiranje z nepovratnimi sredstvi v načrtu...[več]


23.03.2023
KOALICIJSKE STRANKE NEUSKLAJENE GLEDE REORGANIZACIJE UPRAVNIH ENOT - ZOS ZASKRBLJEN NAD IZHODIŠČNIM PREDLOGOM

Ljubljana, 23. 3. 2023 - Na jutrišnji 25. skupščini Združenja občin Slovenije bodo župani obravnavali in zavzeli stallišče do problematike reorganizacije upravnih enot. V SD so se na načrtovano reorganizacijo upravnih enot...[več]


22.03.2023
ZAPROSILO MZI - VOŽNJA DESNO OB RDEČI LUČI NA SEMAFORJU

Ljubljana, 22. 3. 2023 - S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli zaprosilo za posredovanje podatkov o izkušnjah in izvedenih aktivnostih v križiščih, kjer pred letom dni uvedeno pravilo dopušča vožnjo desno ob rdečem...[več]


21.03.2023
ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ POD POGOJEM, DA BODO DOGOVORJENI VSI ELEMENTI PLAČNE REFORME

Ljubljana, 21. 3. 2023 - Plačna nesorazmerja, ki jih bodo glede na vladna izhodišča v pogajanjih s sindikati naslovili najprej, bodo odpravljena pod pogojem, da bodo hkrati dogovorjeni tudi vsi elementi plačne reforme, je danes...[več]


20.03.2023
ATLAS VODA PREHAJA NA NOV KOORDINATNI SISTEM

Ljubljana, 20. 3. 2023 - Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je objavila obvestilo o zaključku prenosa prostorskih podatkov iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM.[več]


20.03.2023
OPRAVLJENA JAVNA RAZPRAVA O PROGRAMU OBMOČIJ NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2023-2028

Ljubljana, 20. 3. 2023 - Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP) je pripravilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028) in ga predstavilo na javni razpravi in...[več]


20.03.2023
VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 20. 3. 2023 - Vlada RS je na 77. dopisni seji, ki je potekala 17. 3. 2023, sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih.[več]


17.03.2023
NA ZASEDANJU SVETA EVROPE O PREDLOGU PRENOVE DIREKTIVE O ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 17. 3. 2023 - Oktobra 2022 je Evropska komisija (EK) objavila predlog prenovitve Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, v okviru katerega se predlaga okrepitev zahtev iz obstoječe Direktive o čiščenju komunalne...[več]


16.03.2023
VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRILAGODITVE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 16. 3. 2023 - Vlada RS je na 40. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost, Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija...[več]


16.03.2023
DRŽAVNI SVET RS USTANOVIL DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO POKRAJINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 16. 3. 2023 - Državni svetniki so na 4. redni seji, ki je potekala 15. 3. 2023, med drugim obravnavali predlog novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, predlog dopolnitve Zakona o makrobonitetnem nadzoru...[več]


15.03.2023
OBJAVLJEN POSODOBLJEN PRAVILNIK O PROJEKTNI IN DRUGI DOKUMENTACIJI PRI GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 15. 3. 2023 - V Uradnem listu RS, št. 30/2023, ki je izšel 10. 3. 2023, je objavljen Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa vsebine in oblike projektne ter druge...[več]


14.03.2023
POENOSTAVLJENO PREVERJANJE NEKAZNOVANOSTI V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 14. 3. 2023 - Ministrstvo za javno upravo je na spletni strani objavilo obvestilo, da odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba...[več]


13.03.2023
S PREDSTAVNIKI MOPE O DOVOLJENJIH ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM

Ljubljana, 13. 3. 2023 - V petek, 10.3.2023, ja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo potekal sestanek v zvezi dovoljenji za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Razprava pa je potekala tudi o predlogu Uredbe o...[več]


13.03.2023
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU NASELBINSKE ALI VRTNOARHITEKTURNE DEDIŠČINE

Ljubljana, 13. 3. 2023 - Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 30/2023, kije izšel 10. 3. 2023, objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne...[več]


13.03.2023
MGTŠ NAMENJA 13,6 MILIJONA EVROV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA

Ljubljan, 13. 3. 2023 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Sloveniji za leto 2023. V okviru tega namenja 13.654.722 evrov evrov za sofinanciranje...[več]


10.03.2023
SREČANJE S PREDSEDNICO DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 10. 3. 2023 - Danes je v Državnem zboru RS potekalo srečanje vodstev združenj občin s predsednico Državnega zbora RS mag. Urško Klakočar Zupančič, katerega sta se udeležila tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in...[več]


10.03.2023
VLADA RS PODALA ODGOVOR DA PAKET POMOČI ZA KRITJE STROŠKOV DELA V VRTCIH NI POTREBEN

Ljubljana, 10. 3. 2023 - Vlada RS se je na 39. redni seji, ki je potekala 9. 3. 2023, med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in...[več]


10.03.2023
POSPEŠITEV BIROKRATSKIH POSTOPKOV PRI GRADNJI 3 OSI - SEJA ODBORA DZ ZA INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 10.3.2023 - Ob razpravi o zamudah pri gradnji tretje razvojne osi na včerajšnji nujni seji odbora DZ za infrastrukturo je bil skupen poziv govornikov, da se morajo birokratski postopki, ki vodijo do gradnje pomembnih...[več]


09.03.2023
KOMISIJA DZ RS ZA NADZOR JAVNIH FINANC O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9. 3. 2023 - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes razpravljala o črpanju evropskih sredstev. Navzoči so se strinjali, da so evropska sredstva za Slovenijo zelo pomembna. Vlado so pozvali k obveščanju javnosti o...[več]


09.03.2023
NA MJU PRIPRAVILI ANALIZO ODGOVOROV SPLETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU OBČINSKIH VOLILNIH ORGANOV S STORITVAMI DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVEDBI REDNIH LOKALNIH VOLITEV V LETU 2022

Ljubljana, 9. 3. 2023 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo analizo prejetih odgovorov spletnega vprašalnika, v katerem so povpraševali o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s strokovno pomočjo državnih organov, ki so...[več]


Prikazujem rezultate od 101 do 120 od skupaj 4125