21.02.2022
MINISTRSTVO ZA KULTURO BO V ZAČETKU MARCA OBJAVILO JAVI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV TRAJNOSTNE OBNOVE IN OŽIVLJANJA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI OBČIN

Ljubljana, 21. 2. 2022 - Ministrstvo za kulturo je najavilo objavo Javnega razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski...[več]


21.02.2022
MJU PRIPRAVIL OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Ljubljana, 21. 2. 2022 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se dopolnjujejo pravila o poslovanju s kopijo dokumenta, tako fizično kot...[več]


21.02.2022
VLADA RS DOLOČILA UKREPE, KI SO ŠE POTREBNI ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB S COVID-19

Ljubljana, 21. 2. 2022 - Vlada RS je na 332. dopisni seji, ki je potekal 19. 2. 2022, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Ta določa ukrepe, ki so še potrebni...[več]


21.02.2022
OBJAVLJEN PRAVILNIK O POŽARNEM VAROVANJU

Ljubljana, 21. 2. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 20/2022, ki je izšel 18. 2. 2022, je Ministrstvo za obrambo objavilo Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju.[več]


21.02.2022
VLADA RS Z ODLOKOMA ODPRAVLJA KARANTENE IN PCT POGOJ

Ljubljana, 21. 2. 2022 – Vlada RS je na 114. redni seji, ki je potekala 18. 2. 2022, seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni...[več]


18.02.2022
MINISTRSTVO ZA FINANCE PRIPRAVILO PREDLOG PRAVILNIKA O UVELJAVLJANJU DAVČNIH OLAJŠAV ZA VLAGANJA V DIGITALNI IN ZELENI PREHOD

Ljubljana, 18. 2. 2022 - Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, s katerim se določajo vrste vlaganj za katere lahko davčni zavezanec...[več]


18.02.2022
VLADA RS Z ZADNJIMI PREDLOGI AMANDMAJEV K ZAKONU O UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN ENERGENTOV V GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU

Ljubljana, 18. 2. 2022 - Vlada je na 331. dopisni seji, ki je potekala 17. 2. 2022, podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu novele Zakona o spodbujanju investicij in k predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic...[več]


17.02.2022
DRŽAVNI SVET OBLIKOVAL PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU IN PODPRL PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA KULTURO

Ljubljana, 17. 2. 2022 - Državni svet RS je na 48. redni seji, ki je potekala 16. 2. 2022, podal predlog novele zakona o divjadi in lovstvu in podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v...[več]


17.02.2022
VLADA Z ODLOKOM OHRANJA COVID UKREPE NA PODROČJU UPRAVNIH ZADEV

Ljubljana, 17. 2. 2022 - Vlada je na 330. dopisni seji, ki je potekala 16. 2. 2022, med drugim izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih...[več]


16.02.2022
MNZ PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O STROKOVNEM USPOSABLJANJU, OBDOBNEM IZPOPOLNJEVANJU TER PREIZKUSU ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV

Ljubljana, 16. 2. 2022 - Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, ki...[več]


16.02.2022
OKOLJSKO MINISTRSTVO PRIPRAVILO PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 16. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov, ki glede na nove okoljske zahteve predstavljata novelacijo sprejetega programa iz...[več]


15.02.2022
S PREDSTAVNIKI MOP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Ljubljana, 15. 2. 2022 - Danes je na Ministrstvu za okolje in prostor, na pobudo Združenja občin Slovenije, potekal sestanek, katerega tema je bila najava javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za...[več]


15.02.2022
DIREKCIJA RS ZA VODE OBJAVILA POSODOBLJENE SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI

Ljubljana, 15. 2. 2022 - Direkcija RS za vode je na svoji spletni strani objavila posodobljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN).[več]


14.02.2022
MOP PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O VODENJU PODATKOV KATASTRA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 14. 2. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin (v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.[več]


14.02.2022
US ZAČASNO ZADRŽALO DOLOČBO PLAČNEGA STROPA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE

Ljubljana, 14. 2.2022 - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvrševanje člena zadnjega interventnega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v...[več]


11.02.2022
ČLEN STAREGA ZUREP-A V NESKLADJU Z USTAVO

Ljubljana, 11. februarja - Ustavno sodišče je odločilo, da je 58. člen starega zakona o urejanju prostora, ki ureja sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte kot splošne pravne akte v upravnem sporu, v neskladju z ustavo. DZ...[več]


11.02.2022
DO 2025 ZA RAZVOJNE SPODBUDE ZA OBMEJNA PODROČJA PREDVIDOMA NEKAJ NAD 178 MILIJONOV

Ljubljana, 11. 2. 2022 - Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025, katerega glavni cilj je ohranitev poseljenosti in razvojne vitalnosti teh delov...[več]


10.02.2022
OBJAVLJEN OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI, KI PRINAŠA MILIJARDO EVROV FINANČNIH POSLEDIC

Ljubljana, 9. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 (v nadaljevanju: Načrt) in ga poslalo v javno obravnavo. V šestletnem obdobju bo...[več]


10.02.2022
POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA- PREDLOG SINDIKATOV PO GROBIH OCENAH OCENJEN NA 1,5 MILIJARDE EVROV

Ljubljana, 10.2.2022 - Včeraj je potekala seja pogajalske skupine vlade z sindikati javnega sektorja, na seji je sodeloval tudi predstavnik Združenja občin Slovenije. Danes se bo sestala vladna pogajalska skupina in bo...[več]


04.02.2022
ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K ODPRAVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in...[več]


Prikazujem rezultate od 101 do 120 od skupaj 3724