07.03.2016
29. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 3. 2016 - Poslanke in poslanci so na 29. izredni seji Državnega zbora RS, ki je bila nadaljevanje februarske redne seje, med drugim sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I).[več]


04.03.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 7. DO 11. MARCA 2016

Ljubljana, 4. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


03.03.2016
NA MIZŠ O PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 3. 3. 2016 - Danes je na MIZŠ potekal sestanek, na katerem so bile obravnavane pripombe in predlogi ZOS na predlog Zakona o športu. Pripravljavci predloga zakona so v precejšnji meri upoštevali pripombe združenja....[več]


02.03.2016
NOV PREDLOG STANOVANJSKEGA ZAKONA BO MOP PRIPRAVIL PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 2. 3. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je po analizi prispelih pripomb in predlogov s strani zainteresirane javnosti, organizacij in posameznikov, kakor tudi pripomb in predlogov s strani ministrstev sklenilo,...[več]


29.02.2016
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 29. 2. 2016 - V drugi letošnji izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim lahko preberete, da nas je Ustavno sodišče RS obvestilo, da je bilo ugodeno predlogu ZOS, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56....[več]


29.02.2016
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA FEBRUARJA

Ljubljana, 29. 2. 2016 - V februarski številki Kohezijskih e-novic si lahko med drugim več preberete o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih (ESIS) in o aktualnih javnih razpisih.[več]


26.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 29. FEBRUARJA DO 4. MARCA 2016

Ljubljana, 26. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


26.02.2016
76. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 76. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016, predlog novele Zakona o prekrških, predlog novele Zakona o varstvu...[več]


25.02.2016
AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ljubljana, 25. 2. 2016 - Informacijski pooblaščenec je v obdobju od oktobra 215 do februarja 216 prejel veliko vprašanj in prošenj za mnenja s področja varstva osebnih podatkov. [več]


23.02.2016
USTAVNO SODIŠČE VZELO V PREDNOSTNO OBRAVNAVO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617

Ljubljana, 23. 2. 2016 – Z Ustavnega sodišča RS so nas obvestili, da je bilo ugodeno predlogu Združenja občin Slovenije, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike...[več]


22.02.2016
VABILO MOP K SODELOVANJU

Ljubljana, 22. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravlja spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o...[več]


22.02.2016
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. DO 26. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 22. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.[več]


19.02.2016
POVEZANI ZA RAST

Ljubljana, 19. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo pripravilo publikacijo.[več]


19.02.2016
NA MOP SESTANEK O VZPOSTAVITVI EVIDENCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN O SPREJEMANJU NOVIH ODLOKOV ZA ODMERO NUSZ

Ljubljana, 18. 2. 2016 - Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se predstavniki občin sestali s predstavniki ministrstva in Geodetske uprave RS glede vrednotenja stavbnih zemljišč do vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč v...[več]


18.02.2016
75. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 2. 2016 - Vlada RS je na svoji 75. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o upravnih taksah.[več]


17.02.2016
POJASNILO MJU GLEDE NAPREDOVANJ

Ljubljana, 17. 2. 2016 - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede napredovanj v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016. Pojasnilo v celoti objavljamo v nadaljevanju.[več]


15.02.2016
ZAHTEVA ZOS ZA SESTANEK NA TEMO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo zahtevo za sklic sestanka glede problematičnih določb novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.[več]


15.02.2016
KOMENTAR ZOS NA MNENJE GLEDE UPORABE FIDIC DOLOČIH V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru Borisu Koprivnikarju poslalo komentar na mnenje Direktorata za javno naročanje glede uporabe FIDIC določil v postopkih javnega naročanja.[več]


15.02.2016
AKTUALNE NOVICE S PODROČJA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 15. 2. 2016 - Informacijski pooblaščenec je v času od novembra 2015 do februarja 2016 izdal kar nekaj odločb s področja dostopa do informacij javnega...[več]


12.02.2016
74. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 74. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o dedovanju in Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter se...[več]


Prikazujem rezultate od 961 do 980 od skupaj 3142