01.03.2019
21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili in izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan...[več]


01.03.2019
KOALICIJA O NAPOVEDI VETA NA PRORAČUNSKE DOKUMENTE

Ljubljana, 1.3.2019 - Koalicijski partnerji so razpravljali o sprejemanju rebalansa proračuna na seji DZ prihodnji teden. V izjavah so se kritično odzvali na napoved državnega sveta za možnost veta, kar nakazuje, da morajo za...[več]


28.02.2019
DRŽAVNI SVETNIKI GLASOVALI PROTI PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019

Ljubljana, 28. 2. 2019 - Državni svetniki so na včerajšnji 15. redni seji med drugim razpravljali tudi o predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 in predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov. Svetniki so glasovali proti...[več]


25.02.2019
eVLOGE PREKO DRŽAVNIH PORTALOV EUPRAVA IN SPOT KMALU NA VOLJO TUDI OBČINAM

Ljubljana. 25.2.2019 Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v četrtek, 21.2.2019 organiziralo za predstavnike vseh združenj na ravni občin, predstavitev pilotskega projekta elektronskih vlog za občine preko državnih portalov...[več]


23.02.2019
KRAJEVNI URADI SE NE BODO UKINJALI, UREDILO SE BO STANJE NA PODROČJU INFORMATIKE

Ljubljana, 22.2.2019 - Minister za javno upravo Rudi Medved je z ekipo sodelavcev pričel serijo srečanj z načelniki upravnih enot in z župani po Sloveniji. Prvo srečanje je potekalo na OBMOČJU občin upravne enote Škofja Loka. [več]


22.02.2019
SESTANEK SKUPINE ZA USKLAJEVANJE PREDPISOV S PODROČJA PLAČ IN ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 22. 2. 2019 - Danes je potekal sestanek skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Združenja občin...[več]


22.02.2019
SKUPNI DOPIS ZDRUŽENJ ZA MDDSZ IN ZZZRS V ZVEZI S PROBLEMATIKO POVEZANO Z IZVAJANJEM ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS)

Ljubljana, 22.2.2019 - Danes smo vsa tri združenja na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naslovili skupni dopis glede problematike, povezane z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih...[več]


22.02.2019
20. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22.2.2019 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprejela Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019, izdala je spremenjeno Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji,...[več]


22.02.2019
ODGOVOR MJU NA POBUDO ZDRUŽENJ ZA SKLIC SESTANKA-USKLADITEV PLAČ FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 22.2.2019 - Vsa tri združenja smo 6.2.2019 na predsednika vlade naslovila Pobudo za sklic sestanka glede uskladitve plač funkcionarjev.[več]


21.02.2019
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONODAJE, KI BO ZMANJŠALA STROŠKE OBČIN

Ljubljana, 21.2.2019 - Potekala je 1. seja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. [več]


20.02.2019
DAVEK NA NEPREMIČNINE PO UREDITVI EVIDENC

Ljubljana, 19.2.2019 - Ministrstvo za finance je jeseni napovedovalo, da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj pa ugotavlja, da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek...[več]


20.02.2019
MJU ZARADI NEOSVEŽEVANJA PODATKOV NA LOKALNIH VOLITVAH NAPOVEDALI UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKE KAZNI

Ljubljana, 18. 2.2019 - Zaradi neosveževanja podatkov v spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo ob lokalnih volitvah bodo od podjetja SRC uveljavljali odškodninsko kazen po pogodbi, je povedal minister za javno upravo Rudi...[več]


14.02.2019
19. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter...[več]


07.02.2019
18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi...[več]


01.02.2019
PREDSEDSTVO ZOS POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 2. 2019 - Danes se je na svoji prvi seji v novi sestavi sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen...[več]


01.02.2019
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2019

Ljubljana, 1. 2. 2019- Združenje občin Slovenije je pripravilo prvo številko Mesečnega utripa v letu 2019. Leto 2019 smo na Združenju občin Slovenije pričeli zelo aktivno. Izvedli smo 12 sej regijskih svetov, katerih namen je bil...[več]


21.01.2019
ŽUPANI PODRAVJA IZPOSTAVILI FINANČNO PODHRANJENOST OBČIN

Slovenska Bistrica, 21. 1. 2019 - Župani Podravskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije so se na prvi seji v tem mandatu seznanili z delom ZOS v preteklem mandatnem obdobju in z načrti za delo v prihodnje ter izpostavili...[več]


20.01.2019
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22.1.2019 - Ministrstvo za zdravje nam je v vednost poslalo dopis, v katerem obveščajo, da bodo tudi v letu 2019 pristopili k objavi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene...[več]


18.01.2019
V OBALNO-KRAŠKI REGIJI ŽUPANI IZPOSTAVILI POMEN VODOOSKRBE KRAŠKIH IN OBALNIH OBČIN TER TEŽAVE PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Sežana, 18. 1. 2019 – Na prvi seji obalno-kraškega regijskega sveta ZOS so župani pregledali delo združenja v preteklem mandatnem in izpostavili pomen vzpostavitve vodooskrbe v vseh kraških in obalnih občinah. Izrednega pomena za...[več]


18.01.2019
ŽUPANI SAVINJSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS IZPOSTAVILI IZVAJANJE DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ

Šentjur, 16. 1. 2019 – Župani savinjskega regijskega sveta ZOS so se srečali na svoji konstitutivni seji, kjer so imeli na dnevnem redu pregled dela Združenja občin Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018 in oblikovanje smernic...[več]


Prikazujem rezultate od 921 do 940 od skupaj 3724