14.09.2020
NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR

Ljubljana, 14. 9. 2020 - Geodetska uprava RS je pripravila novo številko glasila eProstor. [več]


11.09.2020
19. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Ljubljana, 11. 9. 2020 - 78 občin bo v okviru 19. Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, občane spodbujale k aktivni mobilnosti s sloganom Izberi čistejši način prevoza! ETM je namenjen...[več]


11.09.2020
31. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim odločila, da ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi veljajo še naprej in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in...[več]


10.09.2020
EVROPSKI ODBOR ZA VARSTVO PODATKOV SPREJEL NOVE SMERNICE

Ljubljana, 10. 9. 2020 - Informacijski pooblaščenec je na svojih spletnih straneh objavil obvestilo, da je Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca v Splošni uredbi o varstvu...[več]


10.09.2020
OSNUTEK DOLGOROČNE PODNEBNE STRATEGIJE - ROK 29. 9. 2020

Ljubljana, 10. 9. 2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi zavez Pariškega sporazuma, Okvirja dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in...[več]


09.09.2020
VPRAŠALNIK EVROPSKE KOMISIJE O PRVEM STRATEŠKEM NAČRTU ZA OBZORJE EVROPA

Ljubljana, 9. 9. 2020 - Evropska komisija je objavila vprašalnik in s tem začela raziskavo o svojem prvem strateškem načrtu za Obzorje Evropa. Raziskava predstavlja del procesa strateškega načrtovanja, h kateremu skupaj...[več]


08.09.2020
RAZPIS ZA NEPOVRATNA SREDSTVA EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA PROJEKTE O OSVEŠČANJU O VREDNOTAH EU

Ljubljana, 8. 9. 2020 - Evropski parlament je objavil razpis za nepovratna sredstva za projekte civilno-družbenih, nevladnih in mladinskih organizacij, ki bodo prispevali k osveščanju o vlogi in demokratičnih vrednotah EU....[več]


07.09.2020
PREDČASNO ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINACIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN V LETIH 2020, 2021 IN 2020 TER NAJAVA PRIHODNJIH POVABIL IN RAZPISA ZA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB S SREDSTVI OP EKP 2014-2020

Ljubljana, 7. 9. 2020 - V Uradnem listu RS, št. 118/2020, ki je izšel 4. 9. 2020 je objavljeno obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in...[več]


04.09.2020
30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe...[več]


02.09.2020
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA AVGUSTA

Ljubljana, 2. 9. 2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo izdajo Kohezijskega ekotička, v katerem si lahko med drugim več preberete o večletnem finančnem okvirju. [več]


01.09.2020
KONFERENCA O DOSTOPNOSTI IN UPORABI IBJEKTOV PRI UNIVERZALNI GRADNJI

Ljubljana, 1. 9. 2020 - Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo o spletni konferenci o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji, ki bo potekala 15. 9. 2020.[več]


01.09.2020
PREDLOG NOVEGA SPLOŠNEGA AKTA O KAKOVOSTI IZVAJANJA UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE

Ljubljana, 1. 9. 2020 - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na objavila objavljen predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve[več]


31.08.2020
83. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31.8.2020 – Vlada RS je na svoji 30. dopisni seji potrdila predlog rebalansa proračuna za leto 2020 in sprejela novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki bo omogočila...[več]


28.08.2020
ZOS OBLIKOVAL PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE LETI IN VLADI PODALO POBUDO ZA ZAČETEK POGOVOROV O NJENI DOLOČITVI

Ljubljana, 28. 8. 2020 – Združenje občin Slovenije je danes na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za finance naslovilo dopis, v katerem podajamo predlog višine povprečnine za leti 2021 in 2022. Podali pa smo tudi pobudo...[več]


28.08.2020
29. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 8. 2020 - Vlada RS je na svoji 29. redni seji med drugim podaljšala ukrep čakanja na delo do konca septembra 2020 in odločila, da ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi. Vlada RS je...[več]


28.08.2020
PODALJŠANA JAVNA OBRAVNAVA GRADBENEGA ZAKONA

Ljubljana, 28. 8. 2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je do 10. septembra podaljšalo javno obravnavo osnutka novega gradbenega zakona, ki bi se morala izteči 31. avgusta 2020. [več]


27.08.2020
PRVIČ SE JE SESTALA DELOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVO ROMSKE PROBLEMATIKE

Ljubljana, 27. 8. 2020 - Na Ministrstvu za notranje zadeve so se na svojem prvem sestanku sesetali člani Delovne skupine za obravnavo romske problematike, katero je Vlada RS ustanovila 23. julija 2020, sestavljajo pa jo...[več]


27.08.2020
PREDVIDENI INŠPEKCIJSKI NADZORI NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH NA OBČINAH

Ljubljana, 27. 8. 2020 - Združenje občin Slovenije je s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami prejelo obvestilo, da bodo v času od 1. 10. 2020 do 20. 20. 2020 izvedeni inšpekcijski nadzori v okviru...[več]


26.08.2020
NEZAKONITA POSLOVNA PRAKSA - DVOJNO ZARAČUNAVANJE STROŠKOV SESTAVE PRODAJNE POGODBE S STRANI STEČAJNEGA UPRAVITELJA

Ljubljana, 28. 8. 2020 - S strani občine članice smo prejeli dopis v zvezi z dvojnim zaračunavanjem stroškov sestave navadne prodajne pogodbe s strani stečajnega upravitelja ter Sodbo Višjega sodišča v Mariboru, ki je razsodilo...[več]


25.08.2020
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE Z MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO PODPISALO SPORAZUM O SODELOVANJU IN PODPORI VEČLETNEMU PROJEKTU UVRŠČANJA VSEBIN IN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA PODROČJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Ljubljana, 25. 8. 2020 – Na Ministrstvu za obrambo je danes potekal slavnostni podpis sporazuma o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih...[več]


Prikazujem rezultate od 861 do 880 od skupaj 3976