18.02.2021
VLADA RS NA 58. REDNI SEJI PODALJŠALA VELJAVNOST ODLOKOV V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 17. 2. 2021 - Vlada je na 58. redni seji izdala tri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila sredstva državnega proračuna in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov, Poročilom o...[več]


17.02.2021
POSLANKE IN POSLANCI NA 60. IZREDNI SEJI DZ RS SPREJELI SPREMEMBO VOLILNE ZAKONODAJE

Ljubljana, 17. 2. 2021 - Poslanke in poslanci so na 60. izredni seji, ki je potekala 16. 2. 2021, sprejeli novelo Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (ZDVEVDZ-B) in novelo Zakona o volitvah v...[več]


16.02.2021
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO KULTURNO INFRASTRUKTURO LOKALNIH SKUPNOSTI (JP JKI 2021)

Ljubljana, 16. 2. 2021 - Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, katerega predmet je sofinanciranje vlaganj v javno...[več]


16.02.2021
ZOS NA VLADO RS NASLOVIL NOV NABOR PREDLOGOV UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 16. 2. 2021 - Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS naslovilo dopis z naborom predlogov ukrepov za deveti protikoronski paket - PKP9.[več]


16.02.2021
POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 16. 2. 2021 - Včeraj so se nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja, kjer je sodeloval tudi predstavnik Združenja občin Slovenije. Sindikatom so bila predstavljena izhodišča za prenovo javnega sektorja.[več]


15.02.2021
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI (JR PMIS)

Ljubljana, 15. 2. 2021 - V Uradnem listu RS, št. 21/2021, ki je izšel v petek, 12. 2. 2021, je objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Sodelujejo lahko občine, ki že...[več]


12.02.2021
VLADA RS Z ODLOKI SPROSTILA UKREPE V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO COVID-19

Ljubljana, 12. 2. 2021 - Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila proračunska sredstva in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic...[več]


12.02.2021
NA MNINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO O PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 12. 2. 2021 - Včeraj, 11. 2. 2021, je s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o predlogu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je bil konec leta 2020...[več]


11.02.2021
VLADA RS NA 56. REDNI SEJI PODALJŠALA VELJAVNOST ODLOKOV, SPREJETIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

Ljubljana, 11. 2. 2021 - Vlada je na 56. redni seji podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in veljavnost Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja...[več]


11.02.2021
MDDSZ BO OBJAVIL RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE MLAJŠE OD 65 LET

Ljubljana, 11. 2. 2021 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec februarja 2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za...[več]


10.02.2021
VODNIK PO VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Ljubljana, 10. 2. 2021 - Informacijski pooblaščenec je pripravil Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike. [več]


09.02.2021
ZA JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVLJANJE PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI 6,4 MIO EVROV IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Ljubljana, 9. 2. 2021 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti - JR PMIS«. Skupna...[več]


09.02.2021
OBJAVLJENA SPREMEMBA PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST

Ljubljana, 9. 2. 2021 - V Uradnem listu RS. št. 16/2021, ki je izšel 5. 2. 2021, je objavljen Pravilnik o dopolnitvi in spremambah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se...[več]


09.02.2021
POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA DEVETI PROTOKORONSKI PAKET – PKP9

Ljubljana, 9. 2. 2021 - V začetku meseca je Državni zbor RS sprejel ti. PKP8, ki je stopil v veljavo 5. 2. 2021, pričele pa so se že izvajati aktivnosti za pripravo nabora ukrepov za deveti paket ukrepov za blažitev posledic...[več]


09.02.2021
EVROPSKI POSLANCI DANES O MEHANIZMU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 9. 2. 2021 - Na dnevnem redu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki poteka od 8. do 11. 2. 2021, bo med drugim tudi glasovanje o mehanizmu za okrevanje in odpornost v pomoč članicam EU pri spoprijemanju s...[več]


09.02.2021
VLADA S SPREMEMBO ODLOKA ODPRLA DEJAVNOSTI OB PREDPOGOJU TESTIRANJA NA COVID-19

Ljubljana, 9. 2. 2021 - Vlada RS je na 171. dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi...[več]


05.02.2021
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI V PRORAČUNSKEM OBDOBJU 2021 - 2024

Ljubljana, 5. 2. 2021 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju...[več]


05.02.2021
Z LETNIM NAČRTOM RAZPOLAGANJA Z GOZDOVI SE BO NA OBČINE PRENESLO 40 ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 5. 2. 2021 - Vlada je na 55. redni seji izdala novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 ter predlog stališča...[več]


04.02.2021
VLADA RS SPREJELA SKLEP O SOFINANCIRANJU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV ZA BLAŽITEV POSLEDIC IZPADA DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 3. 2. 2021 - Vlada je na 54. redni seji sprejela Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19 in Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev...[več]


03.02.2021
POSLANKE IN POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA RS POTRDILI PKP8

Ljubljana, 3. 2. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 51 glasovi za in 10 proti potrdili osmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19. Ključna...[več]


Prikazujem rezultate od 841 do 860 od skupaj 4125