28.10.2022
MESEČNI UTRIP MESECA OKTOBRA 2022

Ljubljana, 28. 10. 2022 - V tajništvu ZOS smo za vas pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip, v kateri lahko me drugim več preberete o doseženem dogovoru o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Ta bo za...[več]


28.10.2022
EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA SLOVENIJO

Ljubljana, 28. 10. 2022 - Evropska komisija je danes potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v...[več]


28.10.2022
PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021-2027 URADNO POSLAN V BRUSELJ

Ljubljana, 28. 10. 2022 - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes Evropski komisiji uradno poslala Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027, v okviru katerega bo imela Slovenija na...[več]


28.10.2022
DZ RS NA TRETJI REDNI SEJI SPREJEL TUDI NOVELO ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 28. 10. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 3. redni seji, ki je potekala od 24. 10. 2022 do 27. 10. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem...[več]


28.10.2022
VLADA RS POTRDILA DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 28. 10. 2022 - Vlada RS je na 22. redni seji, ki je potekala 27. 10. 2022, med drugim sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, Odlok o Programu...[več]


27.10.2022
TEHNIČNA PRAVILA ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH AKTOV V DIGITALNI OBLIKI

Ljubljana, 27. 10. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki. Ta določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo...[več]


26.10.2022
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA IZBOR SLOVENSKE KANDIDATURE Z ANAGRADO SVETA EVROPE ZA KRAJINO

Ljubljana, 26. 10. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št. 74/2003) in Resolucije CM/Res (2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino...[več]


26.10.2022
JAVNA RAZGRNITEV OKOLJSKEGA POROČILA IN NAČRTA ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI 2022-2027

Ljubljana, 26. 10. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je, v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, pričelo z javno razgrnitvijo Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Dodatka...[več]


25.10.2022
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2023

Ljubljana, 25. 10. 2022 - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se...[več]


25.10.2022
SPREJETA NOVELA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 25. 10. 2022 - Poslanke in poslanci Ddržavnegazbora RS so z 52 glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.[več]


25.10.2022
NOVOST NA PORTALU eUPRAVA - ELEKTRONSKI NASLOV ZA VROČANJE

Ljubljana, 25. 10. 2022 - 22. januarja 2022 je začel veljati Zakon o debirokratizaciji, ki je med drugim spremenil in dopolnil tudi Zakon o prijavi prebivališča. Na tej podlagi je v Registru stalnega prebivalstva vzpostavljen...[več]


24.10.2022
FUNDACIJA ZA ŠPORT OBJAVILA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI V LETIH 2023 IN 2024

Ljubljana, 24. 10. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 135/2022, ki je izšel 21. 10. 2022, je objavljen Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024....[več]


21.10.2022
VLADA RS SOGLAŠA S PREDLOGI AMANDMAJEV K NOVELI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 21. 10. 2022 - Vlada RS je na 39. dopisni seji podala soglasje k predlogoma amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.[več]


21.10.2022
PREDSEDSTVO ZOS POTRDILO VČERAJ PARAFIRAN DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE LETI

Ljubljana, 21. 10. 2022 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 6. redni seji razpravljalo o predlogu dogovora o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Predstavniki združenj občin in vlade so namreč včeraj...[več]


20.10.2022
VLADA IN OBČINE DOSEGLI DOGOVOR GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 20.10.2022 – Danes so Vlada in občinska združenja dosegli dogovor o višini povprečnine za prihodnji dve leti.[več]


20.10.2022
DRŽAVNI SVET SPREJEL MNENJE K DEVETEMU POROČILU O POLOŽAJU ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI

Ljubljana, 20. 10. 2022 - Državni svet RS je na 55. redni seji, ki je potekala 19. 10. 2022, med drugim podprli predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, se seznanili s poročilom o položaju romske...[več]


20.10.2022
VLADA RS SE JE NA 21. REDNI SEJI SEZNANILA S POROČILOM O IZVAJANJU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 20. 10. 2022 - Vlada RS se je na 21. redni seji, ki je potekala 19. 10. 2022, med drugim seznanila s poročilom o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, določila besedilo predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev in...[več]


19.10.2022
URADNA VOLILNA KAMPANJA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI SE PRIČNE TA TEDEN

Ljubljana, 19.10.2022 – Ta teden se pričenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih štirih letih krojil občinsko politiko.[več]


19.10.2022
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA VZPOSTAVITEV POVEZOVALNE INFRASTRUKTURE ZA OBČINE

Ljubljana, 19. 10. 2022 - Včeraj, 18. 10. 2022, se je videokonferenčno ustanovno sestala delovna skupina za vzpostavitev povezovalne infrastrukture za občine (ROLS). [več]


19.10.2022
UREDITEV FUNKCIONARSKIH PLAČ DO 30.6.2023

Ljubljana, 19.10.2022 - Vladna stran je predstavnikom sodnikov in tožilcev na včerajšnjem sestanku predstavila časovnico, po kateri bi pripravili ukrepe za ureditev vseh funkcionarskih plač, in sicer do 30. junija prihodnje leto....[več]


Prikazujem rezultate od 81 do 100 od skupaj 3976