27.03.2023
DANES NADALJEVANJE POGAJANJ O PRENOVI PLAČNEGA SISTEMA

Ljubljana, 27. 3. 2023 - Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja bodo danes znova sedli za skupno mizo. Pričakovati je, da bodo sindikati zahtevali dodatna pojasnila o nedavno sprejetih izhodiščih za...[več]


27.03.2023
OSNUTEK PRENOVLJENEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI NARED V DVEH MESECIH, ZA UBLAŽITEV KADROVSKE STISKE ŠE INTERVENTNI ZAKON

Ljubljana, 27. 3. 2023 - Osnutek prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi bo pripravljen v dveh mesecih, je po srečanju posvetovalnega telesa, ki je potekalo 24. 3. 2023. napovedal državni sekretar na ministrstvu za solidarno...[več]


27.03.2023
VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 27. 3. 2023 - Vlada RS je na 42. redni seji, ki je potekala 23. 3. 2023, med drugim sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna in določila besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o...[več]


24.03.2023
NA SKUPŠČINI ZOS ZAHTEVA VLADI ZA ZAČETEK DIALOGA O DVIGU POVPREČNINE OB REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2023 IN SPREJETJU UKREPOV ZA MOČNEJŠO LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 24. 3. 2023 - Danes je v hotelu MONS potekala 25. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS). Župani so si enotni v zahtevi vladi, da le ta prične konkretne pogovore z reprezentativnimi združenju o dvigu...[več]


23.03.2023
VLADA RS V LUČI PRIPRAV REBALANSA ZADRŽALA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ljubljana, 23. 3. 2023 - Vlada RS je na 78. dopisni seji, ki je potekala 22. 3. 2023, v luči priprave rebalansa letošnjega državnega proračuna odločila, da s 23. marcem 2023 začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov na...[več]


23.03.2023
PRIPRAVLJEN OSNUTEK SEZNAMA NALOŽB ZA IZLOČITEV IZ NAČRTA ZA OKREVANJE

Ljubljana, 23. 3. 2023 - Ministrstvo za finance je pripravilo izhodiščni seznam naložb, ki bodo ali izločene iz posodobljenega načrta za okrevanje in odpornost ali bo njihovo financiranje z nepovratnimi sredstvi v načrtu...[več]


23.03.2023
KOALICIJSKE STRANKE NEUSKLAJENE GLEDE REORGANIZACIJE UPRAVNIH ENOT - ZOS ZASKRBLJEN NAD IZHODIŠČNIM PREDLOGOM

Ljubljana, 23. 3. 2023 - Na jutrišnji 25. skupščini Združenja občin Slovenije bodo župani obravnavali in zavzeli stallišče do problematike reorganizacije upravnih enot. V SD so se na načrtovano reorganizacijo upravnih enot...[več]


22.03.2023
ZAPROSILO MZI - VOŽNJA DESNO OB RDEČI LUČI NA SEMAFORJU

Ljubljana, 22. 3. 2023 - S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli zaprosilo za posredovanje podatkov o izkušnjah in izvedenih aktivnostih v križiščih, kjer pred letom dni uvedeno pravilo dopušča vožnjo desno ob rdečem...[več]


21.03.2023
ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ POD POGOJEM, DA BODO DOGOVORJENI VSI ELEMENTI PLAČNE REFORME

Ljubljana, 21. 3. 2023 - Plačna nesorazmerja, ki jih bodo glede na vladna izhodišča v pogajanjih s sindikati naslovili najprej, bodo odpravljena pod pogojem, da bodo hkrati dogovorjeni tudi vsi elementi plačne reforme, je danes...[več]


20.03.2023
ATLAS VODA PREHAJA NA NOV KOORDINATNI SISTEM

Ljubljana, 20. 3. 2023 - Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je objavila obvestilo o zaključku prenosa prostorskih podatkov iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM.[več]


20.03.2023
OPRAVLJENA JAVNA RAZPRAVA O PROGRAMU OBMOČIJ NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2023-2028

Ljubljana, 20. 3. 2023 - Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP) je pripravilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028) in ga predstavilo na javni razpravi in...[več]


20.03.2023
VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 20. 3. 2023 - Vlada RS je na 77. dopisni seji, ki je potekala 17. 3. 2023, sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih.[več]


17.03.2023
NA ZASEDANJU SVETA EVROPE O PREDLOGU PRENOVE DIREKTIVE O ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 17. 3. 2023 - Oktobra 2022 je Evropska komisija (EK) objavila predlog prenovitve Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, v okviru katerega se predlaga okrepitev zahtev iz obstoječe Direktive o čiščenju komunalne...[več]


16.03.2023
VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRILAGODITVE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 16. 3. 2023 - Vlada RS je na 40. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost, Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija...[več]


16.03.2023
DRŽAVNI SVET RS USTANOVIL DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO POKRAJINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 16. 3. 2023 - Državni svetniki so na 4. redni seji, ki je potekala 15. 3. 2023, med drugim obravnavali predlog novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, predlog dopolnitve Zakona o makrobonitetnem nadzoru...[več]


15.03.2023
OBJAVLJEN POSODOBLJEN PRAVILNIK O PROJEKTNI IN DRUGI DOKUMENTACIJI PRI GRADITVI OBJEKTOV

Ljubljana, 15. 3. 2023 - V Uradnem listu RS, št. 30/2023, ki je izšel 10. 3. 2023, je objavljen Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa vsebine in oblike projektne ter druge...[več]


14.03.2023
POENOSTAVLJENO PREVERJANJE NEKAZNOVANOSTI V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 14. 3. 2023 - Ministrstvo za javno upravo je na spletni strani objavilo obvestilo, da odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba...[več]


13.03.2023
S PREDSTAVNIKI MOPE O DOVOLJENJIH ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM

Ljubljana, 13. 3. 2023 - V petek, 10.3.2023, ja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo potekal sestanek v zvezi dovoljenji za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Razprava pa je potekala tudi o predlogu Uredbe o...[več]


13.03.2023
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU NASELBINSKE ALI VRTNOARHITEKTURNE DEDIŠČINE

Ljubljana, 13. 3. 2023 - Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 30/2023, kije izšel 10. 3. 2023, objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne...[več]


13.03.2023
MGTŠ NAMENJA 13,6 MILIJONA EVROV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA

Ljubljan, 13. 3. 2023 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Sloveniji za leto 2023. V okviru tega namenja 13.654.722 evrov evrov za sofinanciranje...[več]


Prikazujem rezultate od 81 do 100 od skupaj 4110