27.11.2020
VLADA RS PODALJŠALA UKREPE ZA ZAJEZITEV PREPREČEVANJA ŠIRJENJA COVID-19

Ljubljana, 27. 11. 2020 – Vlada se je na 41. redni seji seznanila z oceno Strokovne skupine in podaljšala uporabo ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, zagotovila sredstva lokalnim skupnostim za poplačilo...[več]


26.11.2020
VLADA LOKALNIM SKUPNOSTIM ZAGOTOVILA 6.500.000 EVROV ZA POPLAČILO DELA NASTALIH STROŠKOV V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19

Ljubljana, 26. 11. 2020 -Vlada RS je na današnji seji na predlog Ministrstva za obrambo sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije...[več]


26.11.2020
POSLANKE IN POSLANCI SPREJELI ŠESTI PROTIKORONSKI ZAKON

Ljubljana, 26. 11. 2020 - Poslanke in poslanci so na 49. izredni seji z 51 glasovi za in 11 proti sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID-19 oz. t.i PKP6. Skupna vrednost ukrepov je ena...[več]


26.11.2020
VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA DANES O REDNI DELOVNI USPEŠNOSTI

Ljubljana, 26. 11.2020 - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo danes pogovorili o problematiki izplačevanja redne delovne uspešnosti, do katere so javni uslužbenci znova upravičeni od letošnjega julija. Tako...[več]


25.11.2020
KONEC NOVEMBRA IZPLAČILA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE V VIŠINI DOBRIH 10 MILIJONOV EVROV IZPLAČIL

Ljubljana, 25. 11. 2020 - Na Zavodu RS za zaposlovanje predvidevajo, da bodo konec novembra 2020 izplačali približno 10,1 milijona EUR, od tega za ukrep čakanja na delo 1.227.710 EUR, za ukrep skrajšanega polnega delovnega časa...[več]


25.11.2020
GURS ZAKLJUČIL LOKACIJSKO IZBOLJŠAVO ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA KATASTRA

Ljubljana, 25. 11. 2020 - Geodetska uprava RS (Gurs) je končala projekt lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza na območju celotne države, ki je potekal med marcem 2018 in letošnjim novembrom. Z izboljšavami se bo...[več]


25.11.2020
NAJEMNIKI OBČINSKIH IN DRŽAVNIH PROSTOROV OPROŠČENI PLAČILA NAJEMNIN

Ljubljana, 25.11.2020 - DZ bo na današnji izredni seji potrjeval nov protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije covida-19. Tudi ta, tako kot predhodnih pet, prinaša ukrepe za...[več]


25.11.2020
POSODABLJANJE STRATEŠKIH NAČEL USMERJANJA RAZVOJA MEST Z NOVO LEIPZIŠKO LISTINO

Ljubljana, 25. 11. 2020 - Ministri držav članic EU bodo konec meseca novembra sprejeli tri dokumente, ki bodo v prihodnje narekovali trajnostni razvoj evropskega prostora in mest, in sicer Novo leipziško listino, Dokument za...[več]


24.11.2020
SI-CeV - DRŽAVNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA ELEKTRONSKO VROČANJE DOKUMENTOV

Ljubljana, 24. 11. 2020 - Na ministrstvu za javno upravo so vzpostavili državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV, ki bo pomembno razbremenil številne institucije, državljanom pa olajšal in skrajšal...[več]


23.11.2020
PODALJŠANI UKREPI OMEJITVE GIBANJA IN ZBIRANJA

Ljubljana, 23. 11. 2020 - Vlada RS je na dopisnih sejah med drugim podaljšala omejitve gibanja in zbiranja ter dodala izjemo za prehod državne meje. [več]


20.11.2020
DRŽAVNI ZBOR RS BO O PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN ODLOČAL NA NASLEDNJI SEJI

Ljubljana, 20. 11. 2020 - Državni zbor RS je v okviru druge obravnave predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin odločil o amandmajih k predlogu zakona. Poslanke in poslanci bodo o predlogu zakona odločali na naslednji seji....[več]


20.11.2020
Z MIZŠ O PREDLOGIH PROJEKTOV V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST TER EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021 - 2027

Ljubljana, 20. 11. 2020 - Včeraj, 19. 11. 2020, je s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekala videokonferenca, katere namen je bil predstavitev projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter v...[več]


20.11.2020
VLADA RS NA 40. REDNI SEJI MED DRUGIM SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Ljubljana, 19. 11. 2020 – Vlada je na 40. redni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in Sklep o začasnem prenehanju teka...[več]


19.11.2020
Z VZTRAJNOSTJO ZOS DOSEŽENA ODPRAVA PREHODNEGA OBDOBJA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO IN NEPOTREBNIH ADMINISTRATIVNIH OVIR

Ljubljana, 19. 11. 2020 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS na 48. izredni seji med drugim obravnavajo tudi predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. Gre za izjemno pomemben zakon, ki občinam prinaša pomembne prihranke...[več]


19.11.2020
POTRJEN ZIPRS2122 IN Z NJIM VIŠJA POVPREČNINA

Ljubljana, 19. 11. 2020 - Poslanke in poslanci so včeraj sprejeli proračunske dokumenta za prihodnji dve leti. Tako je bil sprejet tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 in z njim tudi višja...[več]


19.11.2020
VLADA RS DALA SOGLASJE K AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Ljubljana, 19. 11. 2020 - Vlada RS je na svoji 126. dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin. Poslovnik Vlade RS določa, da v primerih, kadar vlada določi besedilo...[več]


18.11.2020
KAKO DO INTERNETA IN KAJ LAHKO KONČNI UPORABNIKI STORIJO OB NJEGOVEM NEDELOVANJU

Ljubljana, 18. 11. 2020 - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) je objavila pojasnilo za uporabnike, ki imajo težave z dostopom do interneta. Namreč v času epidemije so se povečale potrebe končnih uporabnikov...[več]


18.11.2020
PRIPRAVA NOVEGA NABORA UKREPOV ZA SEDMI PROTIKORON PAKET - PKP7

Ljubljana, 18. 11. 2020 - Državni zbor RS bo na 49. izredni seji obravnaval že šesti t.i. protikoronski paket PKP6, hkrati pa Vlada RS in ministrstva že pripravljajo nov nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije s...[več]


17.11.2020
POZIV ZOS K UREDITVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN DIREKTORJI OBČINSKIH UPRAV IN JAVNIH ZAVODOV

Ljubljana, 17. 11. 2020 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS poslalo poziv k ureditvi plačnih nesorazmerij med plačami občinskuh funkcionarjev in direktorji občinskih uprav ter javnih zavodov.[več]


17.11.2020
OD DANES V VELJAVI SPREMEMBE ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 17. 11. 2020 -Z današnjim dnem je stopila v veljavo novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Novela določa, da se postopki, ki so se začeli v skladu z ZIntPK, končajo po določbah novele....[več]


Prikazujem rezultate od 781 do 800 od skupaj 3976