01.07.2021
VLADA RS NA 84. REDNI SEJI SPREJELA ODLOČITEV O POVRNITVI STROŠKOV OBČINAM ZARADI POVEČANEGA NADZORA DRŽAVNE MEJE

Ljubljana, 1. 7. 2021 - Vlada RS je na 84. redni seji sprejela odločitev o povrnitvi stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem...[več]


01.07.2021
SPREJETA NOVELA UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Ljubljana, 1. 7. 2021 - Vlada RS je na 233. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. [več]


28.06.2021
ČASOPIS GLAS OBČIN

Ljubljana, 28.6.2021 - Za vas smo na Združenju občin Slovenije pripravili nov časopis Glas občin, ki si ga lahko preberete tudi na spletu: http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/glas-obcin/ [več]


22.06.2021
STRATEGIJA CEPLJENJA COVID-19

Ljubljana, 22. 6. 2021 - Vlada je na 227. dopisni seji določila izvajanje strategije cepljenja proti COVID-19 in sprejela ukrepe za pospešitev cepljenja.[več]


21.06.2021
VLADA RS DOLOČILA BESEDILO NOVELE ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

Ljubljana, 21. 6. 2021 – Vlada RS je na 226. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o nalezljivih boleznih in izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in...[več]


21.06.2021
S PREDLOGOM ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA SE ŽUPANOM, PODŽUPANOM TER DIREKTOREJM OBČINSKIH UPRAV DODATEK ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE

Ljubljana, 21. 6. 2021 – Vlada RS je na 82. redni seji sprejela šest odlokov in dva sklepa v zvezi z zajezitvijo širjenja koronovirusa COVID-19 ter se seznanila s Poročilom o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za...[več]


16.06.2021
VLADA NA 224. DOPISNI SEJI O AMANDMAJIH K PREDLOGOMA NOVE ZAKONA O KMETIJSTVU IN ZAKONA O ZADRUGAH

Ljubljana, 16. 6. 2021 - Ljubljana, 16. 6. 2021 – Vlada RS je na 224. dopisni seji sprejela amandmaje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o...[več]


14.06.2021
5. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 14. 6. 2021 - Danes je na magistratu je potekala 5. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo. Seje so se v imenu ZOS udeležili podpredsednika ZOS, Diaci in Brežan ter predsednik...[več]


11.06.2021
VLADA PRERAZPOREDILA SREDSTVA ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA URAVNOTEŽENJE OBČIN IN ZA KRITJE STROŠKOV MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE TER ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA SOCIALNO OGROŽENIH

Ljubljana, 11. 6. 2021 – Vlada RS je na 81. redni seji izdala štiri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in obravnavala tedensko poročilo o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev...[več]


10.06.2021
V SODELOVANJU Z MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR IZVEDENA PREDSTAVITEV NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 10. 6. 2021 - Združenje občin Slovenije je danes, v sodelovanju s Sektorjem za stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, izvedlo predstavitev nedavno sprejete novele Stanovanjsekga zakona, katerega so poslanke...[več]


07.06.2021
ODPRAVA VARČEVALNIH UKREPOV, POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO2021 IN ZAMIK IZPLAČILNEGA DNE – PREGLED

Ljubljana, 4. 6. 2021 - Združenje občin Slovenije je v pomoč pri obračunih in izplačilih plač za občine pripravilo kratek povzetek Dogovora odprave varčevalnih ukrepov, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega...[več]


04.06.2021
VLADA USTANOVILA URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 4. 6. 2021 – Vlada RS je na 80. redni seji izdala novelo Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov...[več]


03.06.2021
SEMINAR: POZNATE PRAVILA UPRAVNEGA POSLOVANJA?

Ljubljana, 3.6.2021 – Na Združenju občin Slovenije smo za občine pripravili izobraževanje na temo upravnega poslovanja. Preko trideset udeležencem je predavateljica dr. Bojana Zadravec pripravila izredno zanimivo in koristno...[več]


03.06.2021
VLADA RS POLEG ODLOKOV V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO EPIDEMIJE S COVID-19 SPREJELA TUDI PROGRAM PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU

Ljubljana, 3. 6. 2021 - Vlada RS se je na 79. redni seznanila s tedenskim poročilom o realizaciji sklepa Vlade RS z dne 21. maja 2021 o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Izdala pa je tudi pet...[več]


03.06.2021
PODPISAN DOGOVOR IN ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM

Ljubljana, 3. 6. 2021 - v petek, 28. maja 2021, so minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik ter predstavniki sindikatov javnega sektorja pristopili k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih...[več]


02.06.2021
VELJAVNOST BREZPLAČNIH VOZOVNIC PODALJŠANA ZA LETO DNI

Ljubljana, 2. 6. 2021 - Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo sklep, s katerim se upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020 veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, za leto dni...[več]


01.06.2021
MESEČNI UTRIP MESECA MAJA

Ljubljana, 1. 6. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili novo, že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip v letu 2021. [več]


31.05.2021
VLADA IZDALA ODLOK V ZVEZI Z IZJEMAMI NA PODROČJU KARANTENE NA DOMU

Ljubljana, 31. 3. 2021 - Vlada RS je na 217. dopisni seji izdala Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, katerega je izdala na podlagi drugega odstavka 19. člena...[več]


28.05.2021
VLADA RS NA 78. REDNI SEJI TUDI O DOGOVORU O ODPRAVI VARČEVALNIH UKREPOV

Ljubljana, 28. 5. 2021 - Vlada RS se je na 78. redni seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov in z osnutkom proračunskega memoranduma in podala usmeritve za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 ter...[več]


28.05.2021
SPLETNI SEMINAR: POSLOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE

Ljubljana, 27.5.2021 - Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Članom nadzornega odbora je zato zaupana zahtevna naloga. [več]


Prikazujem rezultate od 581 do 600 od skupaj 3976