25.01.2022
ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM O IZZIVIH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA

Ljubljana, 25. 1. 2022 –Združenje občin Slovenije se je na povabilo ministra za zdravje Janeza Poklukarja udeležilo sestanka, katerega tema so bili izzivi primarnega zdravstva. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert...[več]


21.01.2022
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE OPOZORILA NA SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU OMEJITEV POSLOVANJA

Ljubljana, 21. 1. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije je na svojih spletnih straneh objavila obvestilo o spremembi zakonodaje na področju omejitev poslovanja, katero je prinesel Zakon o debirokratizaciji. Ta stopi v...[več]


21.01.2022
Z DOPOLNITVIJO ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE DELNA POVRNITEV STROŠKOV OBMEJNIM OBČINAM

Ljubljana, 21. 1. 2022 - Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, besedilo predloga novele Zakona o kmetijstvu in izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih...[več]


20.01.2022
S PREDSTAVNIKI GURS O MODELIH MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNI

Ljubljana, 20. 1. 2022 – Tema današnjega sestanka s predstavniki GURS je bilo usklajevanje modelov množičnega vrednotenja nepremičnin. Te mora GURS kot organ vrednotenja, na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju...[več]


20.01.2022
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE NA PRIMARNI RAVNI

Ljubljana, 20. 1. 2022 - Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Za sofinanciranje investicij po tem javnem...[več]


17.01.2022
SPOROČANJE STATISTIČNH PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi s sporočanjem statističnih podatkov in objave seznama evidenčnih naročil za leto 2021.[več]


17.01.2022
VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI NAPOTITVI V KARANTENO NA DOMU

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Vlada RS je na današnji 321. dopisni seji izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in novelo Odloka izjemah od karantene na domu po...[več]


17.01.2022
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJE ENERGETSKO UČINKOVITIH SISTEMOV ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE (OČOV)

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022, objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep:...[več]


17.01.2022
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARJENJA IN MANJŠANJE VODNIH IZGUB PRI SISTEMIH S PITNO VODO

Ljubljana, 17. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022, je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep:...[več]


17.01.2022
KARANTENE OB VSTOPU V DRŽAVO NI VEČ MOŽNO PREKINITI

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Vlada je na 320. dopisni seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v...[več]


14.01.2022
NA 93. IZREDNI SEJI DRŽAVNEGA ZBORA SPREJETA NOVELA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Ljubljana, 14. 1. 2022 -Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 93. izredni seji, ki je potekala 13. 1. 2022 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


14.01.2022
VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVE ZAKONA O GASILSTVU IN ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM

Ljubljana, 14. 1. 2022 - Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gasilstvu in novele Zakona o varstvu pred požarom. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga...[več]


12.01.2022
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNA RAZPISA ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE IN VODOVODNI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa, in sicer »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne...[več]


11.01.2022
PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ Z MINISTROM JOŽETOM PODGORŠKOM O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 11. 1. 2022 – Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, sta na sestanku, sklicanem na pobudo ZOS razpravljala o predlogu novele Zakona o...[več]


10.01.2022
OBJAVLJEN ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI

Ljubljana, 10. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 3/2022, ki je izšel 7. 1. 2022, je objavljen Zakon o debirokratizaciji, katerega je Državni zbor sprejel na decembrski, 91. izredni seji. Zakon bo stopil v veljavo petnajsti dan po...[več]


10.01.2022
VLADA DOLOČILA SPREMEMBO TRAJANJA KARANTENE IN SPREMEMBE UPORABE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Ljubljana, 10. 1. 2022 - Vlada RS je na 318. dopisni seji, ki je potekala 7. 1. 2022, je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive...[več]


07.01.2022
ZAPROSILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO OBČINSKIM REDARSTVOM

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Ministrstvo za javno upravo naproša občinska redarstva, da na podlagi 28.a člena Zakona o občinskem redarstvu posredujejo podatke o uporabi prisilnih sredstev za leto 2021. Rok z aposredovanje podatkov je...[več]


07.01.2022
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 določilo koeficiente razvitosti občin. [več]


07.01.2022
SPREMEMBE NA PODROČJU NAPOTITVE V KARANTENO ZARADI TIKA Z OKUŽENO OSEBO S COVID-19

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Vlada RS je na 317. dopisni seji izdala spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in sprejela tri sklepe o podaljšanju že...[več]


05.01.2022
MJU IZDAL OBVESTILO O ZNESKU REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ljubljana, 5.1.2022 - Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o Količniku rasti cen prehrambnih izdelkov in podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december...[več]


Prikazujem rezultate od 521 do 540 od skupaj 4110