20.01.2022
S PREDSTAVNIKI GURS O MODELIH MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNI

Ljubljana, 20. 1. 2022 – Tema današnjega sestanka s predstavniki GURS je bilo usklajevanje modelov množičnega vrednotenja nepremičnin. Te mora GURS kot organ vrednotenja, na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju...[več]


20.01.2022
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE NA PRIMARNI RAVNI

Ljubljana, 20. 1. 2022 - Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Za sofinanciranje investicij po tem javnem...[več]


17.01.2022
SPOROČANJE STATISTIČNH PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi s sporočanjem statističnih podatkov in objave seznama evidenčnih naročil za leto 2021.[več]


17.01.2022
VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI NAPOTITVI V KARANTENO NA DOMU

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Vlada RS je na današnji 321. dopisni seji izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in novelo Odloka izjemah od karantene na domu po...[več]


17.01.2022
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJE ENERGETSKO UČINKOVITIH SISTEMOV ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE (OČOV)

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022, objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep:...[več]


17.01.2022
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE GOSPODARJENJA IN MANJŠANJE VODNIH IZGUB PRI SISTEMIH S PITNO VODO

Ljubljana, 17. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022, je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep:...[več]


17.01.2022
KARANTENE OB VSTOPU V DRŽAVO NI VEČ MOŽNO PREKINITI

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Vlada je na 320. dopisni seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v...[več]


14.01.2022
NA 93. IZREDNI SEJI DRŽAVNEGA ZBORA SPREJETA NOVELA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Ljubljana, 14. 1. 2022 -Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 93. izredni seji, ki je potekala 13. 1. 2022 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o...[več]


14.01.2022
VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVE ZAKONA O GASILSTVU IN ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM

Ljubljana, 14. 1. 2022 - Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gasilstvu in novele Zakona o varstvu pred požarom. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga...[več]


12.01.2022
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNA RAZPISA ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE IN VODOVODNI SISTEM

Ljubljana, 12. 1. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa, in sicer »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne...[več]


11.01.2022
PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ Z MINISTROM JOŽETOM PODGORŠKOM O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 11. 1. 2022 – Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, sta na sestanku, sklicanem na pobudo ZOS razpravljala o predlogu novele Zakona o...[več]


10.01.2022
OBJAVLJEN ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI

Ljubljana, 10. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 3/2022, ki je izšel 7. 1. 2022, je objavljen Zakon o debirokratizaciji, katerega je Državni zbor sprejel na decembrski, 91. izredni seji. Zakon bo stopil v veljavo petnajsti dan po...[več]


10.01.2022
VLADA DOLOČILA SPREMEMBO TRAJANJA KARANTENE IN SPREMEMBE UPORABE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Ljubljana, 10. 1. 2022 - Vlada RS je na 318. dopisni seji, ki je potekala 7. 1. 2022, je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive...[več]


07.01.2022
ZAPROSILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO OBČINSKIM REDARSTVOM

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Ministrstvo za javno upravo naproša občinska redarstva, da na podlagi 28.a člena Zakona o občinskem redarstvu posredujejo podatke o uporabi prisilnih sredstev za leto 2021. Rok z aposredovanje podatkov je...[več]


07.01.2022
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 določilo koeficiente razvitosti občin. [več]


07.01.2022
SPREMEMBE NA PODROČJU NAPOTITVE V KARANTENO ZARADI TIKA Z OKUŽENO OSEBO S COVID-19

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Vlada RS je na 317. dopisni seji izdala spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in sprejela tri sklepe o podaljšanju že...[več]


05.01.2022
MJU IZDAL OBVESTILO O ZNESKU REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ljubljana, 5.1.2022 - Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o Količniku rasti cen prehrambnih izdelkov in podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december...[več]


03.01.2022
OBJAVLJEN DRUGI JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM - C1

Ljubljana, 3. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 209/2021, ki je izšel 31. 12. 2021 je objavljen drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam -C1. Na voljo je 6.274.418 EUR. Skupna doba vračanja posojila je do 240...[več]


03.01.2022
OBVESTILO KPK - KONEC JANUARJA SE IZTEČE ROK ZA POROČANJE O PREMOŽENJSKEM STANJU

Ljubljana, 3. 1. 2021 - Komisija za preprečevanje korupcije je objavila obvestilo o roku poročanja o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja ostalih zavezancev ter...[več]


03.01.2022
VLADA RS IZDALA UREDBO O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 3. 1. 2022 - Vlada RS je na 315. dopisni seji, ki je potekala 30. 12. 2021, izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023, Uredbo o obnovljivih...[več]


Prikazujem rezultate od 441 do 460 od skupaj 4027