08.10.2008
ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI OD PLAČNE POLITIKE PRIČAKOVALI VEČ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Zaposleni so od nove plačne politike po besedah sekretarja republiškega odbora Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije pričakovali več. Vlado bodo pozvali, naj odpravi izplačevanje...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
DANES ZAČETEK 76. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Danes se je v Bruslju pričelo 76. plenarno zasedanja Odbora regij, ki se ga udeležuje tudi 7 članska slovenska delegacija.[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
SPREJETA ZELENA KNJIGA O TERITORIALNI KOHEZIJI

Ljubljana, 6. 10. 2008 - Evropska komisija je danes sprejela Zeleno knjigo o teritorialni koheziji, s katero je napovedala obsežno posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi organi, združenji, nevladnimi organizacijami, civilno...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE PRI DVEH JAVNIH RAZPISIH

Ljubljana, 6. 10. 2008 – v okviru 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 je...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST

Bruselj, 6. 10. 2008 – Danes se po vsej Evropi začenja šesti evropski teden regij in mest Odprti dnevi 2008. Odprti dnevi, ki bodo trajali do četrtka, so priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj o izzivih, kot so...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
SPREJETI UREDBI O NAPREDOVANJU URADNIKOV V NAZIVE IN O SPREMEMBAH UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive, Uredbo o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Uredbo o spremembah in dopolnitvah...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
OMOGOČEN DOSTOP DO VPOGLEDA PREJEMNIKOV SREDSTEV SKLADOV EU

Ljubljana, 2. 10. 2008 - Evropska komisija je danes zagnala novo spletno stran in iskalnik t.i. "sistema finančne preglednosti", ki bo prvič omogočil dostop do podrobnosti o tem, kdo prejema sredstva iz skladov EU, s katerimi...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI IN PILOTNI PROJEKTI BILATERALNE MEDNARODNE RAZVOJNE POMOČI SLOVENIJE DRŽAVAM V RAZVOJU NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 2. 10. 2008 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni in priprave ter izvedbe...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
MNENJE S PRIDRŽKOM ZA ZAKLJUČNI RAČUN LANSKEGA PRORAČUNA

Ljubljana, 1. 10. 2008 - Računsko sodišče je o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je odkrilo nepravilnosti pri zaposlovanju, plačah, prevzemanju obveznosti iz...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
POLLETNO POROČILO GEODETSKE UPRAVE RS O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2008 IN POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA DRUGO ČETRTLETJE 2008

Ljubljana, 1. 10. 2008 - Geodetska uprava RS je na svojih spletnih straneh in v okviru javnega vpogleda v evidenco trga nepremičnin, objavila poročilo o dogajanju na slovenskem trgu nepremičnin v prvem polletju 2008 in...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Danes je potekal seminar z naslovom Učinkovito z energijo 08, ki ga letos že tretjič organizira portal Energetika.net. Glavna tema seminarja je, kako doseči konkurenčno prednost z uvajanjem...[več]

Kategorija: Novice

01.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08

Ljubljana, 1. 10. 2008 - V ponedeljek, 29. 9. 2008 je potekalo 16. odpiranje vlog, na katerega je bilo uvrščenih skupaj 38 vlog, od tega 32 vlog za namen A, 4 vloge za namen B in 2 vlogi za namen C.[več]

Kategorija: Novice

30.09.2008
PREDSTAVLJENA PRAVILNIKA O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH IN O SPODBUJANJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN RABI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Ljubljana, 30. 9. 2008 – Na današnji novinarski konferenci Ministrstva za okolje in prostor sta bila predstavljena pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabi...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2008
ZASEDANJE SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Ljubljana, 30. 9. 2008 - Danes v Bruslju poteka redno zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo.  V popoldanskem delu bodo ministri obravnavali programu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. [več]

Kategorija: Novice

26.09.2008
OBJAVLJEN RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2009

Ljubljana, 26. 9. 2008 - Zavod RS za zaposlovanje je na osnovi programa javnih del za leti 2009 in 2010 danes objavil javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009. Za prihodnje leto je namenjenih 20,35 milijona evrov,...[več]

Kategorija: Novice

25.09.2008
PREDSTAVLJENE OBVEZNOSTI OBČIN PO ZAKONU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV IN ZAKONU O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 25. 9. 2008 - Danes v Litiji poteka seminar na temo "Predstavitev obveznosti občin po zakonu o varstvu osebnih podatkov in zakonu o dostopu do informacij javnega značaja," ki se ga udeležuje preko 40 predstavnikov...[več]

Kategorija: Novice

25.09.2008
ZAČENJAJO SE DNEVI SLOVENSKE UPRAVE 2008

Ljubljana, 25. 9. 2008 – Danes se začenjajo tradicionalni, že 15. dnevi slovenske uprave, ki potekajo v organizacij Fakultete za upravo. Tokrat strokovnjaki spregovorili o aktualnih temah v javni upravi. Glavna tema...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2008
VLADA SPREJELA UREDBO O OBRAZCIH ZA OBRAČUN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 24. 9. 2008 - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem...[več]

Kategorija: Novice

23.09.2008
NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV SPREMENJENO

Ljubljana, 23.09.2008 - Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki so jih predlagali reprezentativni sindikati javnega sektorja. Spremembe med drugim s 1. oktobrom...[več]

Kategorija: Novice

22.09.2008
IZDANA ODLOČBA O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKT OSKRBE PREBIVALSTVA S PITNO VODO NA OBMOČJU HALOZ

Ljubljana, 22. 9. 2008 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja danes izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Haloz....[več]

Kategorija: Novice