19.06.2008
OBJAVA PRVEGA JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU ČEZMEJNEGA SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v petek objavila prvi javni razpis v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško . [več]

Kategorija: Novice

18.06.2008
SEJA VLADE 18. JUNIJ 2008

Vlada je na današnji 174. redni seji med drugim sprejela tudi strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2008
POSLANCI DANES O NOVELI ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH (druga obravnava)

Poslanci bodo danes na seji Državnega zbora obravnavali novelo Zakona o javnih uslužbencih, ki za javne uslužbence odpravlja strokovne izpite in uveljavlja obvezno usposabljanje iz vsebin, ki so sedaj predmet strokovnega izpita. [več]

Kategorija: Novice

15.06.2008
SLOVENIJA ŽE DESETLETJE POSKUŠA USTANOVITI POKRAJINE

čŒez teden dni bo v Sloveniji potekal posvetovalni referendum o pokrajinah. Razmišljanja o njihovi ustanovitvi niso nova; posveti, strokovne skupine, priprave izhodišč, iskanje konsenza o možnih variantah pokrajinskega...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2008
POSLANCI NASLEDNJI TEDEN NA REDNEM ZASEDANJU

Poslanci bodo zasedali na redni junijski seji, ki bo zaradi obsežnega dnevnega reda trajala dva tedna. [več]

Kategorija: Novice

12.06.2008
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBČINE ČLANICE ZOS - OBVESTILO

Obveščamo Vas, da bomo na Združenju občin Slovenije v vsakem primeru šli v postopek izvedbe skupnega javnega naročila dobave električne energije za naše občine članice. V ta namen smo občine članice naprosili, da nam...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2008
SPOROČILO ZA JAVNOST - 4.SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Podvelka, 12. junij - Na Občini Podvelka je potekala četrta redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS). Župani so na seji obravnavali informacijo v zvezi z izvajanjem novele Zakona o vrtcih, sklenitev dogovora med...[več]

Kategorija: Novice

11.06.2008
OBVESTILO - SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Jutri, 12. junija 2008, bo na Občini Podvelka s pričetkom ob 10. uri potekala četrta redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS). Župani bodo na seji obravnavali informacijo v zvezi z izvajanjem novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

11.06.2008
NAREJEN ZADNJI KORAK PRI UVELJAVITVI NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA

Resorni ministri in sindikati javnega sektorja so podpisali kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, kar je zadnji korak za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju. V ZOS smo ustanovili posebno delovno komisijo,...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2008
PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV

Jutri bo na Občini Lukovica potekal seminar, ki ga Združenje občin Slovenije pripravlja s predstavniki Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor . Predstavili bomo sprejete podzakonske akte s...[več]

Kategorija: Novice

08.06.2008
OBJAVLJEN AKT O RAZPISU REFERENDUMA O POKRAJINAH

Državna volilna komisija je včeraj v časnikih Delo, Dnevnik, Večer in Primorske novice objavila akt o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana (MOL), ki...[več]

Kategorija: Novice

06.06.2008
SEJA VLADE 5. JUNIJ 2008

Na včerajšnji 172. redni seji Vlade so med drugim sprejeli  tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2008
PODPIS KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR

Danes bosta ministra Gregor Virant in Andrej Bajuk v imenu Vlade z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisala kolektivno pogodbo za javni sektor in kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2008
SEMINAR ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V LITIJI

Danes v Litiji poteka seminar z naslovom "Učinkovito vodenje in upravljanje projektov", ki ga Združenje občin Slovenije pripravlja v sodelovanju s podjetjem Protal d.o.o. [več]

Kategorija: Novice

03.06.2008
KOMISIJA RELEX ODBORA REGIJ V SLOVENSKI BISTRICI

Danes je v Slovenski Bistrici potekal seminar komisije Relex Odbora regij na temo vloge narodnih manjšin. V ospredju zanimanja udeležencev je vloga narodnih manjšin, še posebej različni modeli politične...[več]

Kategorija: Novice

02.06.2008
INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA PRIPRAVILA POROČILO ZA LETO 2007

Na področju dostopa do informacij javnega značaja je pooblaščenec lani izdal 83 odločb. Zaradi suma kršitev določb zakona o varstvu osebnih podatkov pa je lani vodil 406 zadev, pri čemer so ugotovljene kršitve večinoma...[več]

Kategorija: Novice

30.05.2008
POSLANCI DANES O SISTEMU PLAČ IN REBALANSU PRORAČUNA

Poslanci bodo danes z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju sklenili redno majsko sejo, ki se je začela 19. maja, zatem pa bodo dokončali še izredno sejo, na kateri sprejemajo rebalans letošnjega državnega proračuna. [več]

Kategorija: Novice

30.05.2008
UVEDBA PLAČNEGA SISTEMA SEPTEMBRA TUDI V OBČINAH

Državni zbor je sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Uveljavitev novega plačnega sistema je predvidena s septembrom. Po današnjem sprejetju novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju naj bi...[več]

Kategorija: Novice

29.05.2008
NOVELA ZFO SPREJETA

Državni zbor je v okviru skrajšanega postopka z 42 glasovi za in 15 proti sprejel novelo zakona o financiranju občin. Novela zakona o financiranju občin po zagotovilih ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivana...[več]

Kategorija: Novice

29.05.2008
SEJA VLADE 29. MAJ 2008

Na današnji 171. redni seji Vlade so med drugim sprejeli tudi Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.[več]

Kategorija: Novice