26.05.2022
VLADA RS MED DRUGIM SPREJELA POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA LETA 2017, 2018, 2019 IN 2020

Ljubljana, 26. 5. 2022 - Vlada RS je na 380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in razporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o...[več]


24.05.2022
MOP PRIPRAVIL NOV PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki se od prejšnjega razlikuje v sistemskih določbah proizvajalčeve...[več]


24.05.2022
V DZ RS VLOŽEN PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC UKRAJINSKE KRIZE

Ljubljana, 24. 5. 2022 - Vlada RS je v nujni postopek sprejema v Državnem zboru RS vložila predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike...[več]


24.05.2022
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU V NESKLADJU Z USTAVO

Ljubljana, 23. 5. 2022 - Ustavno sodišče je ugotovilo, da določila zakona o javnih naročilih o avtomatičnem izločanju podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovnega časa in počitka iz postopkov javnih naročil niso...[več]


23.05.2022
POMEMBNA VLOGA OBČIN PRI IZVAJANJU SOFINANCIRANIH OPERACIJ GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE

Ljubljana, 23. 5. 2022 - V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter na podlagi Javnega razpisa za gradnjo širokopasovnih omrežij...[več]


23.05.2022
V OBRAVNAVI PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 23. 5. 2022 - ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih in nam ga posredovalo v obravnavo. Rok za podajo pripomb...[več]


20.05.2022
ZZZS: NUJNO JE NOVELIRANJE ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 20. 5. 2022 - ZZZS opozarja na težave pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je po njihovi oceni na več mestih notranje neskladen in zato z začetkom leta 2023 v velikem delu neizvršljiv, poleg tega s strani...[več]


19.05.2022
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE DOBRO DELUJEJO

Ljubljana, 19. 5.2022 - Zakon o financiranju občin je leta 2005 določil državno sofinanciranje skupnih občinskih uprav, kar je vzpodbudilo njihov razcvet. Danes je vanje tako ali drugače vključena večina občin. Izkušnje so zelo...[več]


17.05.2022
PREDLOG ORGANIZACIJE NOVE VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2022 - Po predlogu zakona bo novo vlado sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad. Poslanci bodo o predlogu zakona dokončno odločali na izredni seji DZ v sredo. ZOS je na koalicijo med drugim posredoval...[več]


17.05.2022
V EU PREDVIDENA 2,7 GOSPODARSKA RAST

Ljubljana, 16. 5. 2022 - Evropska komisija je za EU in območje z evrom znižala napoved gospodarske rasti. Za letos napoveduje 2,7-odstotno, za prihodnje leto pa 2,3-odstotno rast bruto domačega proizvoda. Gre za njeno prvo...[več]


17.05.2022
EU POTRDILA NOVA PRAVILA ZA ČEZMEJNE ENERGETSKE PROJEKTE

Ljubljana, 16. 5. 2022- Svet Evropske unije je danes potrdil revizijo uredbe o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E), ki jo je parlament potrdil že aprila.[več]


13.05.2022
INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Ljubljana, 13. 5.2022 - Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal 12 sklepov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstva. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki...[več]


13.05.2022
SVET POMURSKE RAZVOJNE REGIJE ZA PODALJŠANJE POGOJA ZASEDENOSTI CON

Banovci, 12. 5. 2022 - Svet pomurske razvojne regije je na sredini seji v Vučji vasi razpravljal o dogovoru za razvoj regije. Ker zaradi trenutnih razmer investitorji oklevajo pri vlaganjih oziroma nakupih zemljišč v razširjenih...[več]


12.05.2022
51. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA

Ljubljana, 12. 5. 2022 Državn svet RS se je sestal na 51. redni seji. Na Ustavno sodišče so podali zahtevo za oceno ustavnosti, s katero želijo doseči finančno avtonomijo neodvisnih ustavnih organov. Poleg tega so se državni...[več]


11.05.2022
375. DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 5. 2022 Vlada se je na današnji dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo...[več]


11.05.2022
VIŠJA POŽARNA TAKSA

Ljubljana, 10. 5. 2022 - Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo višja z oktobrom. Iz dosedanjih 5% se zvišuje na 9%. [več]


11.05.2022
NOVA STRATEGIJA SLOVENSKEGA TURIZMA

Ljubljana, 11. 5. 2022 - Vlada je sprejela novo sedemletno strategijo slovenskega turizma, ki predstavlja temeljni okvir razvoja turizma. Predvideva zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa...[več]


10.05.2022
USTANOVNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 10. 5.2022 - Na prvi seji novega sklica Državenga zbora bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave MVK in glasovanja o novem predsedniku odločali še o podpredsednikih DZ, generalnem sekretarju in sestavi delovnih...[več]


10.05.2022
V PRVIH 4 MESECIH 147 MILIJONOV PRESEŽKA

Ljubljana, 9.5.20222 - Stanje javnih financ se pomembno izboljšuje. Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 701...[več]


09.05.2022
VLADA SPREJELA SPREMEMBO ODLOKA S KATERO ODPRAVLJA OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNIH MASK

Ljubljana, 9.5.2022- Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katero ni več obvezna uporaba zaščitnih mask. [več]


Prikazujem rezultate od 381 do 400 od skupaj 4110