12.03.2009
17.SEJA VLADE

Vlada RS je na svoji 17. redni seji, 12. marca 2009 med drugim sprejela Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014, izdala Uredbo o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje...[več]

Kategorija: Novice

12.03.2009
SLOVENIJA DANES PREVZEMA PREDSEDOVANJE ALPSKI KONVENCIJI

Evian / Ljubljana, 12. 03. 2009 - Slovenija danes od Francije prevzema dvoletno predsedovanje Alpski konvenciji. Predsedovanje bo na deseti Alpski konferenci v francoskem Evianu prevzela slovenska delegacija pod vodstvom...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2009
OBJAVA 2. ROKA 1. SKUPNEGA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV ZA 1. PREDNOSTNO NALOGO

Organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 objavlja drugi rok 1. skupnega javnega razpisa za izbor projektov za 1. prednostno nalogo.    več podrobnosti lahko najdete na linku:...

Kategorija: Novice

11.03.2009
KOALICIJSKI POSLANCI ZA PRENOS NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE

Ljubljana, 11. 03. 2009 - Skupina koalicijskih poslancev SD, Zares, DeSUS in LDS predlaga novelo zakona o javnih skladih. S predlogom bi nezazidana stavbna zemljišča prenesli s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2009
POGAČNIK IN OBČINE ZA POSPEŠITEV POSTOPKOV PRI PROSTORSKIH NAČRTIH

Ljubljana, 11. 03.2009 - Kmetijski minister Milan Pogačnik se je s predstavniki Združenja občin Slovenije strinjal glede potrebe po pospešitvi postopkov pri pripravi občinskih prostorskih načrtov....[več]

Kategorija: Novice

11.03.2009
PREDSEDSTVO ZOS SE BO SESTALO Z MINISTROM DR. MILANOM POGAČNIKOM

Ljubljana, 11.03.09 - Danes ob 10.00 uri se bodo člani predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS) sesatli z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na temo prostorskega načrtovanja občin, koriščenja evropskih...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2009
ELEKTRONSKI VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO Z MAJEM 2011

Ljubljana, 11. 03. 2009 - Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na  seji podprl predlog vlade, da se uveljavitev določb zakona o zemljiški knjigi glede vlaganja elektronskih...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
KAR 75 ODSTOTKOV SLOVENCEV MENI, DA BI MORALE IMETI LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI VEČ BESEDE PRI POSTOPKU SPREJEMANJA ODLOČITEV NA RAVNI EVROPSKE UNIJE

Bruselj, 09.03.2009 : V sporočilu za javnost Odbora regij povzemajo, da sodeč po rezultatih javnomnenjske raziskave Eurobarometra, ki jo je lansko jesen v 27-ih državah članicah Evropske unije izvedla Evropska...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
STOP! PREDNOST IMA ŽIVLJENJE

Ljubljana, 09.03.09: Na ministrstvu za promet so predstavili preventivno akcijo Varnost na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge Stop! Prednost ima življenje. Z njo želijo prispevati k večji varnosti...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI V LETU 2009

Ljubljana, 09.03.09 Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo RS, Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS in Službo vlade RS za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
KRIŽANIČ: ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV ZELO SLABO

Bruselj, 09.03.2009: Slovenski finančni minister dr. Franc Križanič je pred začetkom Sveta Euroskupine je  v nasprotju z evropsko komisarko za regionalno politiko Danuto HĂźbner ocenil, da je črpanje evropskih...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
POSVET:OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE IN NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI PO PLAČNEM SISTEMU V JAVNEM SEKTORJU;

Ljubljana, 09.03.2009: ZOS in  MJU prirejata posvet na temo javnih uslužbencev in plačnega sistema, ki poteka v dvorani Državnega sveta RS, poslopje parlamenta, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana. Posveta se udeležuje preko...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
NA PODROČJU KOHEZIJSKE POLITIKE POTREBUJEMO STABILNO, IZKUŠENO IN PROAKTIVNO UPRAVO

Bruselj, 09.03.09: Prvo srečanje ministrice, odgovorne za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlate Ploštajner z evropsko komisarko, pristojno za regionalno politiko, go. Danuto HĂźbner. Spregovorili sta...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 13. MARCA 2009

Ljubljana, 06. 03. 09 - V drugem tednu marca se bodo v okviru ZOS odvijali 2. in 3. tematska seja Predsedstva ZOS na katerih bodo potekali pogovori z ministroma za okolje in prostor in kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano. ...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
VRH V PRAGI - ZAČETEK NAJOBSEŽNEJŠEGA POSVETOVANJA REGIJ IN MEST O SPODBUJANJU RASTI IN USTVARJANJA DELOVNIH MEST

Bruselj, 6. marec 2009 Evropske regije in mesta bodo z obsežnim posvetovanjem, ki sta ga v petek v Pragi odprla predsednik Odbora regij (OR) Luc Van den Brande in češki minister za regionalni razvoj Cyril Svoboda, prispevali k...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
SLAVNOSTNI PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE, KI V LETU 2009 PRIPADA OBČINAM

Slavnostni podpis dogovora o višini povprečnine, ki v letu 2009 pripada občinam .Predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler, minister za finance Franc Križanič in predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 06.03.09 - Danes bo ob 13.00 uri v prostorih Ministrstva za finance potekal podpis Dogovora o višini povprečnine za leto 2009 med ZOS, SOS in MF.[več]

Kategorija: Novice

05.03.2009
3. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 05.03.09 - Poslanci so zaključili 3. sejo državnega zbora na kateri so med drugim obravnavali tudi dve točki, ki sta zanimivi za občine. Začasno za leto dni so znižali plače funkcionarjem, torej tudi županom in...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2009
SKLEPI VLADE RS SPREJETI NA 16. SEJI, 5. MARCA 2009

Vlada RS je na svoji 16. seji, 5. marca 2009 med drugim sprejela: Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, izdala Uredbo o...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2009
LUKŠIČ NAPOVEDAL RAZŠIRITEV SVETOV ŠOL

Ljubljana, 03.03.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je na sestanku republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije napovedal, da bodo v svete šol dodatno "pripeljali"...[več]

Kategorija: Novice