16.04.2009
POSVET STANOVANJSKA PROBLEMATIKA V OBČINAH

Ig, 16. 04.2009 - V sejni sobi Centra Ig ravnokar poteka posvet z naslovom »Stanovanjska problematika v občinah«, ki se ga udeležuje več kot 70 udeležencev z občin po celi Sloveniji. Predavateljici na posvetu sta...[več]

Kategorija: Novice

16.04.2009
22. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 16. 4. 2009 – Vlada RS je na 22. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na...[več]

Kategorija: Novice

15.04.2009
PREDSEDSTVO ZOS PRI MINISTRU VLAČIČU

Ljubljana, 15.04.2009 – Na Ministrstvu za promet je danes potekala četrta tematska seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). čŒlani predsedstva so ministru dr. Patricku VLAčŒIčŒU predstavili...[več]

Kategorija: Novice

14.04.2009
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA BLAŽITEV POSLEDIC FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE V LOKALNIH SKUPNOSTIH NA SVLR

Ljubljana, 14. 04.09 – Na SVLR je potekal sestanek skupine za blažitev posledic finančne in gospodarske krize v lokalnih skupnostih. Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner je...[več]

Kategorija: Novice

10.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 17. APRILA 2009

Ljubljana, 10. 04. 2009 - V prihodnjem tednu se bo predsedstvo ZOS srečalo s dr. Patrickom Vlačičem, ministrom za promet. Prvič se bo pri  ministrici SVLR  mag. Ploštajnerjevi sestala delovna skupina  za...[več]

Kategorija: Novice

09.04.2009
21. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 4. 2009 – Vlada RS se je na 21. seji seznanila z Informacijo o stanju podatkovnih baz nepremičnin, Protokolom o izmenjavi podatkov in Poročilom o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v...[več]

Kategorija: Novice

09.04.2009
KOMISIJA DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 09.04.09 - V začetku tedna je potekala seja Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seja je bila namenjena problematiki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Seje se je udeležil predsednik...[več]

Kategorija: Novice

08.04.2009
PODROČJE PRAVNE UREDITVE JAVNIH ZAVODOV POTREBNO MODERNIZACIJE

Ljubljana, 08.04.09 - Področje normativne ureditve javnih služb je urejeno nekonsistentno, saj se sistemski okvir ni prilagodil zahtevam sodobnega časa, je v Ljubljani na posvetu o aktualnih vprašanjih pravne ureditve zavodov...[več]

Kategorija: Novice

06.04.2009
SREČANJE ZOS IN SOS Z MINISTRICO MAG. PLOŠTAJNERJEVO

Ljubljana, 06.04.09 - Ministrica mag. Zlata Ploštajner se je danes sestala z ožjim vodstvom ZOS in SOS. Ĺ lo je za prvo srečanje med SVLR in obema združenjema na najvišjem nivoju. Tovrstna srečanja bodo odslej organizirana...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 6. DO 10. APRILA 2009

Ljubljana, 3. 4. 2009 - V prihodnjem tednu se bo Predsedstvo ZOS srečalo s mag. Zlato Ploštajner, Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Odbor za lokalno samoupravo DS RS bo obravnaval problematiko...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

dne 28.3.2009 je začel veljati Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
ZOS ODLOČIL O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA NEPREKINJENA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Danes smo na Združenju občin Slovenije sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku "Dobava električne energije" za 26 slovenskih občin. [več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
ZOS IN SOS PRAVILNO OPOZARJALA NA NEDOMIŠLJENOST NOVELE ZZVZZ

Ljubljana,03.04.09 – Aktivnosti ZOS in SOS zaradi težav pri izvajanju novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so končno padla na plodna tla. Ministrstvo za zdravje je v dopisu, ki smo ga prejeli...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
DELEŽ SREDSTEV OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LETU 2009

Služba vlade Republike Slovenije je objavila Deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2009, na podlagi 23. člena Zakona o Financiranju občin. Več si lahko ogledate na povezavi:...

Kategorija: Novice

03.04.2009
OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VSEBINSKIH MREŽ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNI RAVNI ZA LETI 2009 IN 2010

Ministrstvo za javno upravo je danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na nacionalni ravni za leti 2009 in 2010. Informativna delavnica za prijavitelje bo...[več]

Kategorija: Novice

02.04.2009
SESTAVLJENA STROKOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO BELE KNJIGE O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ljubljana, 02.04.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je predstavil nacionalno strokovno skupino za pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Skupini bo predsedoval dekan pedagoške fakultete v Ljubljani Janez...[več]

Kategorija: Novice

02.04.2009
20. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 4. 2009 – Vlada RS je na 20. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, Analizo finančnih učinkov prehoda na nov plačni sistem javnega sektorja in...[več]

Kategorija: Novice

01.04.2009
KSJS SE BO OPREDELIL DO PREDLOGOV ZA ZNIŽANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 1. 4. 2009 - V zvezi z novimi varčevalnimi ukrepi v javnem sektorju napovedanimi s strani predstavnikov vlade bo govora na Predsedstvu Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Tako naj bi v...[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
ZOS NA SESTANKU NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 31.03.09 - Dne 30.03.2009 je na pobudo ZOS Ministrstvo za finance (MF) sklicalo sestanek na katerem so bile obravnavane naslednje teme: poračunavanje DDV pri investicijah v lokalno infrastrukturo, DDV in komunalni...[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
VABILO NA IZJAVO ZA JAVNOST

Ljubljana, 31.03.09 - Minister za okolje in prostor Karl Erjavec bo danes sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije pod vodstvom Roberta Smrdelja. Govorili bodo o sprejemanju občinskih prostorskih planov, problematiki...[več]

Kategorija: Novice