05.06.2008
PODPIS KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR

Danes bosta ministra Gregor Virant in Andrej Bajuk v imenu Vlade z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisala kolektivno pogodbo za javni sektor in kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2008
SEMINAR ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V LITIJI

Danes v Litiji poteka seminar z naslovom "Učinkovito vodenje in upravljanje projektov", ki ga Združenje občin Slovenije pripravlja v sodelovanju s podjetjem Protal d.o.o. [več]

Kategorija: Novice

03.06.2008
KOMISIJA RELEX ODBORA REGIJ V SLOVENSKI BISTRICI

Danes je v Slovenski Bistrici potekal seminar komisije Relex Odbora regij na temo vloge narodnih manjšin. V ospredju zanimanja udeležencev je vloga narodnih manjšin, še posebej različni modeli politične...[več]

Kategorija: Novice

02.06.2008
INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA PRIPRAVILA POROČILO ZA LETO 2007

Na področju dostopa do informacij javnega značaja je pooblaščenec lani izdal 83 odločb. Zaradi suma kršitev določb zakona o varstvu osebnih podatkov pa je lani vodil 406 zadev, pri čemer so ugotovljene kršitve večinoma...[več]

Kategorija: Novice

30.05.2008
POSLANCI DANES O SISTEMU PLAČ IN REBALANSU PRORAČUNA

Poslanci bodo danes z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju sklenili redno majsko sejo, ki se je začela 19. maja, zatem pa bodo dokončali še izredno sejo, na kateri sprejemajo rebalans letošnjega državnega proračuna. [več]

Kategorija: Novice

30.05.2008
UVEDBA PLAČNEGA SISTEMA SEPTEMBRA TUDI V OBČINAH

Državni zbor je sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Uveljavitev novega plačnega sistema je predvidena s septembrom. Po današnjem sprejetju novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju naj bi...[več]

Kategorija: Novice

29.05.2008
NOVELA ZFO SPREJETA

Državni zbor je v okviru skrajšanega postopka z 42 glasovi za in 15 proti sprejel novelo zakona o financiranju občin. Novela zakona o financiranju občin po zagotovilih ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivana...[več]

Kategorija: Novice

29.05.2008
SEJA VLADE 29. MAJ 2008

Na današnji 171. redni seji Vlade so med drugim sprejeli tudi Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.[več]

Kategorija: Novice

28.05.2008
NOVELI ZAKONA O VODAH IN STANOVANJSKEGA ZAKONA SPREJETI

DZ je danes sprejel novelo stanovanjskega zakona, pri čemer je sprejel predloge dopolnil koalicije, zavrnil pa dopolnila opozicijskih strank in DeSUS. Sprejel je tudi novelo zakona o vodah, pri kateri so poslanci zavrnili...[več]

Kategorija: Novice

28.05.2008
ODBOR DZ DANES O NOVELI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje bo danes na nadaljevanju nujne seje obravnaval novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jo je zaradi neusklajenosti s sindikalno stranjo prekinil 15. maja....[več]

Kategorija: Novice

27.05.2008
POSLANCI DANES O NOVELI ZFO IN REBALANSU PRORAČUNA

O predlogu novele Zakona o financiranju občin bodo poslanci razpravljali danes. Glasovanje o predlogu novele bo Državni zbor opravil v sredo, 28. 5. 2008. Na matičnem odboru pa bodo poslanci obravnavali predlog rebalansa...[več]

Kategorija: Novice

26.05.2008
STALIŠČE ZOS O ZDRUŽEVANJU REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ

V preteklem tednu je Skupnost občin Slovenije vsem občinam posredovalo ponovni dopis s pobudo po združevanju obeh reprezentativnih združenj občin. V ZOS občin ne želimo obremenjevati s pošiljanjem tovrstnih elektronskih...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2008
22. JUNIJA BO POSVETOVALNI REFERENDUM O POKRAJINAH

DZ je s 46 glasovi za in tremi proti sprejel odlok za razpis posvetovalnega referenduma o pokrajinah. Takšna odločitev pomeni, da se bodo volivke in volivci 22. junija na referendumu odločali o ustanovitvi 13 pokrajin, kot jih...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2008
O POKRAJINSKEM REFERENDUMU DANES ŠE DZ

Pristojni odbor državnega zbora je danes okoli 1 ure zjutraj podprl referendum o 13 pokrajinah, ki naj bi bil 22. junija. Za takšen predlog je glasovalo vseh osem koalicijskih članov odbora. Državni zbor bo današnji del...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2008
SEJA VLADE 22. MAJ 2008

Na današnji 170. redni seji Vlade so med drugim sprejeli tudi mnenje o mnenju Državnega sveta RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin - skrajšani postpek - EPA 2008 - IV...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2008
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODPISALO POGODBO S PODJETJEM MICROSOFT O ZAGOTAVLJANJU LICENC MICROSOFTOVE PROGRAMSKE OPREME IN STORITEV ZA OBČINE

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) in Matej Potokar, generalni direktor Microsoft d.o.o. sta podpisala pogodbo o zagotavljanju licenc Microsoftove programske opreme in storitev za občine. Podpis pogodbe...[več]

Kategorija: Novice

20.05.2008
POBUDA ZA SKUPNO DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VSE SLOVENSKE OBČINE

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije je pozval Franca Kanglerja, predsednika Skupnosti občin Slovenije, k izvedbi skupnega javnega naročila za občine članice, katerega osnovni cilj bi bil zagotoviti...[več]

Kategorija: Novice

19.05.2008
DZ - POSVETOVALNI REFERENDUM O POKRAJINAH BO

Ob obstrukciji vseh opozicijskih poslanskih skupin je bil v državnem zboru sprejet predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pokrajinah. Predlog je podprlo 44 poslank in poslancev, dva pa sta bila proti. Sedaj  mora...[več]

Kategorija: Novice

16.05.2008
AKTIVNA VLOGA ZOS OB OBRAVNAVANJU NOVELE ZFO

ZOS je imel izjemno aktivno vlogo pri sprejemanju predloga novele zakona o financiranju občin. Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva (17.04.2008) posredovalo na predlog novele pripombe v obliki amandmajev....[več]

Kategorija: Novice

16.05.2008
DZ O POMEMBNIH ZAKONIH S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Seja DZ RS se bo začela v ponedeljek 19. maja in bo trajala do četrtka, 29. maja, na njej pa bo obravnavan tudi predlog za razpis referenduma o pokrajinah. Obravnavani bodo tudi predlog novele zakona o financiranju občin,...[več]

Kategorija: Novice