16.06.2009
ZOS SE ZAVZEMA ZA UVRSTITEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA V SISTEM DDV

Ljubljana. 16.06.2009 - Konec marca je na pobudo Združenja občin Slovenija (ZOS) Ministrstvo za finance (MF) sklicalo sestanek, na katerem je bila med drugim obravnavana tudi tema komunalni prispevek in DDV. Na sestanku so bili...[več]

Kategorija: Novice

16.06.2009
POSVET NA TEMO 21. ČLENA ZFO IN METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE

Ljubljana, 16.6.2009- Danes Združenje občin Slovenije v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira posvet o metodologiji za izračun povprečnine in o izvajanju 21. čŒlena Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2009
RAZPIS O SOFINANCIRANJU RAZVOJNIH NALOG SUBJEKTOV SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v uradnem listu 12.junija objavila javni razpis za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za letošnje leto in priprave...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2009
RAZPIS ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH MUZEJEV IZ PRORAČUNAODPRT DO PETKA

Ljubljana, 15. 6.2009 - Razpis ministrstva za kulturo, prek katerega bodo občinski in medobčinski muzeji lahko pridobili pooblastilo za opravljanje državne javne službe in s tem pravico do državnega financiranja, se bo...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. JUNIJA DO 19. JUNIJA 2009

Ljubljana, 12.06.2009 - V  naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki.   Torek, 16.06.2009   Združenje občin Slovenije organizira skupaj s Službo vlade za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

11.06.2009
31. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 6. 2009 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in se seznanila z izhodišči za pripravo podnebnih...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2009
V OKVIRU PREDSEDOVANJA SVETU EVROPE, DANES ZASEDANJE STALNEGA ODBORA CLRAE

Brdo pri Kranju, 10. 06.09 - V okviru predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope (SE) bo danes na Brdu pri Kranju potekalo zasedanje stalnega odbora Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti SE (CLRAE). [več]

Kategorija: Novice

10.06.2009
DANES STOPIL V JAVNO RAZPRAVO PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 10. 06.2009, Zdravstveni svet je danes sklenil predlog zakona o zdravstveni dejavnosti poslati v javno razpravo. Minister za zdravje Borut Miklavčič poudarja, da predlog med drugim strogo razmejuje javno in...[več]

Kategorija: Novice

09.06.2009
RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO PODROČJE ZADOLŽEVANJA OBČIN

Ljubljana, 09. 06.09 - Računsko sodišče je v okviru revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja občin na področju zadolževanja, v katero je bilo vključenih deset občin, zaradi ugotovljenih sistemskih slabosti priporočilo...[več]

Kategorija: Novice

08.06.2009
KONČANA JAVNA OBRAVNAVA ZELENE KNJIGE ZA NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

Ljubljana, 8. 06.09 - Končana je javna obravnava zelene knjige, ki je podlaga za novi nacionalni energetski program. Zelena knjiga je bila v razpravi šest tednov, v tem času pa so bile na njeno vsebino možne dopolnitve,...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2009
DANES OB POLNOČI ZAČNE VELJATI VOLILNI MOLK

 Pred nedeljskimi evropskimi volitvami, bo danes ob polnoči nastopil  volilni molk, ki se bo končal po zaprtju volišč v nedeljo ob 19. uri. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2009
OB DRUGEM REBALANSU DRŽAVNEGA PRORAČUNA NE BO POSEGOV V OBČINSKE PRORAČUNE

Ljubljana, 05.06.2009, Danes so se ponovno, na tretjem usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za finance sestali predstavniki ZOS, SOS in SVLR-ja. Dosegli so dogovor, da ob tokratnem- drugem rebalansu proračuna ne bo posegov v...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 8. JUNIJA DO 12. JUNIJA 2009

Ljubljana, 05.06.2009 - V drugem tednu junija se bodo v okviru ZOS odvijali naslednji dogodki. [več]

Kategorija: Novice

04.06.2009
30. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 6. 2009 – Vlada RS je na 30. redni seji med drugim sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah, Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih...[več]

Kategorija: Novice

04.06.2009
ODBOR DZ ZA OKOLJE SPREJEL VRSTO SKLEPOV O PROBLEMATIKI UPRAVLJANJA ZA VODAMI

Ljubljana, 04.06.09 - Odbor DZ za okolje in prostor je na včerajšnji seji sprejel predlog sklepov k problematiki upravljanja z vodami v Sloveniji. O sklepih k razpravi o osnutku operativnega programa varstva zunanjega zraka pred...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2009
OBJAVLJEN PREDLOG RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI

Ljubljana,03.06.09 - Predlog resolucije je objavljen na spletni strani ministrstva za javno upravo in bo v prihodnjem tednu predmet pogovorov z zainteresirano javnostjo. Po sprejetju na vladi pa bo resolucija poslana še v...[več]

Kategorija: Novice

01.06.2009
ZOS OPOZARJA NA DOLGOTRAJNOST OBRAVNAVE OPN- JEV NA MOP

 Ljubljana, 01.06.09 - Na ZOS se je obrnilo nekaj občin, ki so pri postopku sprejemanja OPN naletele na dolgotrajno obravnavo predlogov OPN-jev na Ministrstvu za okolje in prostor. [več]

Kategorija: Novice

01.06.2009
SVLR ODOBRILA OBJAVO TREH RAZPISOV IZ SOCIALNEGA SKLADA

Ljubljana, 01.06.09 - SVLR je odobrila objavo Javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega...[več]

Kategorija: Novice

29.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 1. JUNIJA DO 5. JUNIJA

Ljubljana, 29. 05. 2009 - V prvem junijskem tedu se bodo predstavniki Predsedstva ZOS sestali na sestanku na Ministrstvu za finance na temo: Priprava drugega predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 -...[več]

Kategorija: Novice

28.05.2009
METODOLOGIJA ZA POENOSTAVITEV DOLOČANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

28.05.2009 je v Ljubljani na Ministrstvu za gospodarstvo potekal sestanek, glede metodologije za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Sestanka so se udeležili predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva za...[več]

Kategorija: Novice