27.06.2008
POTRJENA PETLETNA RESOLUCIJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Slovenija je že štiri leta brez dolgoročnih usmeritev na področju zdravstva, zato je Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva od 2008 do 2013 potrebna. Osnovna vizija dokumenta je skrb za lastno zdravje.[več]

Kategorija: Novice

27.06.2008
KONFERENCA KOMISIJE COTER

Na Brdu pri Kranju sta 26. in 27. junija 2008 potekali Seja Komisije Odbora regij za politiko ozemeljske kohezije – COTER in konferenca »Vpliv večjih naložb v prometno infrastrukturo na ozemeljsko kohezijo v...[več]

Kategorija: Novice

26.06.2008
VLADA DANES TUDI O NEKATERIH AKTIH S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vlada RS je na današnji redni 175. seji sprejela nekatere akte, ki se nanašajo tudi na področje lokalne samouprave, in sicer mnenje vlade k Predlogu zakona o dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, mnenje vlade o zahtevi za...[več]

Kategorija: Novice

26.06.2008
VČERAJ PRIČELA VELJATI NOVELA ZFO

25. junija je začela novela zakona o financiranju občin, ki jo je DZ po skrajšanem postopku sprejel 28. maja. Novelo je vlada pripravila zaradi odločbe ustavnega sodišča iz konca oktobra 2007. Tedaj je sodišče ugotovilo, da...[več]

Kategorija: Novice

25.06.2008
ZAČETEK VELJAVNOSTI NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

S 25. junijem začne veljati novela stanovanjskega zakona, ki uvaja poenostavitve na področju upravljanja stanovanj. Novela ne posega v sam koncept in sistemske rešitve veljavnega zakona in poenostavlja sklepanje pogodb o...[več]

Kategorija: Novice

24.06.2008
SEJA KOMISIJE ODBORA REGIJ - COTER IN KONFERENCA

Seja Komisije Odbora regij za politiko ozemeljske kohezije – COTER in konferenca »Vpliv večjih naložb v prometno infrastrukturo na ozemeljsko kohezijo v EU« bosta 26. in 27. junija 2008 v Kongresnem centru...[več]

Kategorija: Novice

23.06.2008
ZAČASNI REZULTATI PEFERENDUMA O UVEDBI POKRAJIN

Po začasnih uradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) so se volivci v 11 referendumskih območjih izrekli za predvideno pokrajino, le v predvideni Osrednjeslovenski in Južnoprimorski so glasovali proti. Volilna udeležba je...[več]

Kategorija: Novice

22.06.2008
REFERENDUM O POKRAJINAH

Ob 7. uri se je odprlo 3800 volišč po državi, volivke in volivce pa se bodo na posvetovalnem referendumu o ustanovitvi pokrajin opredeljevali, ali želijo živeti v eni izmed 13 predvidenih pokrajin. Izidi posvetovalnega...[več]

Kategorija: Novice

19.06.2008
OBJAVA PRVEGA JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU ČEZMEJNEGA SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v petek objavila prvi javni razpis v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško . [več]

Kategorija: Novice

18.06.2008
SEJA VLADE 18. JUNIJ 2008

Vlada je na današnji 174. redni seji med drugim sprejela tudi strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2008
POSLANCI DANES O NOVELI ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH (druga obravnava)

Poslanci bodo danes na seji Državnega zbora obravnavali novelo Zakona o javnih uslužbencih, ki za javne uslužbence odpravlja strokovne izpite in uveljavlja obvezno usposabljanje iz vsebin, ki so sedaj predmet strokovnega izpita. [več]

Kategorija: Novice

15.06.2008
SLOVENIJA ŽE DESETLETJE POSKUŠA USTANOVITI POKRAJINE

čŒez teden dni bo v Sloveniji potekal posvetovalni referendum o pokrajinah. Razmišljanja o njihovi ustanovitvi niso nova; posveti, strokovne skupine, priprave izhodišč, iskanje konsenza o možnih variantah pokrajinskega...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2008
POSLANCI NASLEDNJI TEDEN NA REDNEM ZASEDANJU

Poslanci bodo zasedali na redni junijski seji, ki bo zaradi obsežnega dnevnega reda trajala dva tedna. [več]

Kategorija: Novice

12.06.2008
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBČINE ČLANICE ZOS - OBVESTILO

Obveščamo Vas, da bomo na Združenju občin Slovenije v vsakem primeru šli v postopek izvedbe skupnega javnega naročila dobave električne energije za naše občine članice. V ta namen smo občine članice naprosili, da nam...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2008
SPOROČILO ZA JAVNOST - 4.SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Podvelka, 12. junij - Na Občini Podvelka je potekala četrta redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS). Župani so na seji obravnavali informacijo v zvezi z izvajanjem novele Zakona o vrtcih, sklenitev dogovora med...[več]

Kategorija: Novice

11.06.2008
OBVESTILO - SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Jutri, 12. junija 2008, bo na Občini Podvelka s pričetkom ob 10. uri potekala četrta redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS). Župani bodo na seji obravnavali informacijo v zvezi z izvajanjem novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

11.06.2008
NAREJEN ZADNJI KORAK PRI UVELJAVITVI NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA

Resorni ministri in sindikati javnega sektorja so podpisali kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, kar je zadnji korak za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju. V ZOS smo ustanovili posebno delovno komisijo,...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2008
PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV

Jutri bo na Občini Lukovica potekal seminar, ki ga Združenje občin Slovenije pripravlja s predstavniki Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor . Predstavili bomo sprejete podzakonske akte s...[več]

Kategorija: Novice

08.06.2008
OBJAVLJEN AKT O RAZPISU REFERENDUMA O POKRAJINAH

Državna volilna komisija je včeraj v časnikih Delo, Dnevnik, Večer in Primorske novice objavila akt o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana (MOL), ki...[več]

Kategorija: Novice

06.06.2008
SEJA VLADE 5. JUNIJ 2008

Na včerajšnji 172. redni seji Vlade so med drugim sprejeli  tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih...[več]

Kategorija: Novice