30.01.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 02. 02. DO 06. 02. 2009

Ljubljana, 30.01.2009 - V petem tednu leta 2009 bo v okviru ZOS potekalo sedem dogodkov. Podrobnosti o dogodkih si lahko preberete v nadaljevanju.[več]

Kategorija: Novice

30.01.2009
VABILO MEDIJEM NA SLAVNOSTNO AKADEMIJO ZOS

Ljubljana, 30.1.2009 - ZOS letos praznuje 10. letnico delovanja. V ta namen so na združenju pripravili slavnostno akademijo, ki bo v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Na slavnostni akademiji bodo desetim ustanovnim članom,...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2009
SESTANEK PRED PRIHAJAJOČIM 16. PLENARNIM ZASEDANJEM KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE

Ljubljana, 29. 1. 2009 – Na sestanku v prostorih Službe vlade za Lokalno samoupravo in regionalno politiko so potekali dogovori o imenovanju predsednika oz. predsednice slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2009
DZ NAPOVEDAL PODPORO PRENOSU NEPREMIČNIN SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE

Ljubljana, 29. 01.2009- DZ se je seznanil s poročilom nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ob tem je večina poslanskih skupin napovedala podporo sklepu matičnega odbora DZ za kmetijstvo, s katerim DZ...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2009
SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 1. 2009 – Vlada RS je na svoji 10. redni seji med drugim sprejela Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2009
NADALJEVANJE POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 28.01.09 - Danes so na Ministrstvu za finance potekala pogajanja o višini povprečnine za leto 2009. Pogajanja se je udeležil tudi predstavnik ZOS. Na pogajanjih so bile predstavljene nove naloge in povečan obseg že...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2009
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS "DOBAVA ELEKTRIČENE ENERGIJE"

Ljubljana, 28.01.09 - Danes je združenje na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju povabilo vse zainteresirane ponudnike (objava na portalu za javna naročila), da podajo svojo pisno ponudbo za dobavo električne energije...[več]

Kategorija: Novice

28.01.2009
POSVET O TEŽAVAH PRI IZVAJANJU JAVNIH SLUŽB

Ljubljana, 28. 1. 2009 – Danes je v organizaciji Inštituta za javno upravo potekal posvet o aktualnih težavah pri izvajanju javnih služb, ki se ga je med drugimi udeležil tudi minister za okolje in prostor Karl Erjavec....[več]

Kategorija: Novice

26.01.2009
PREDLOGI OBČIN ZA HITREJŠE SPREJEMANJE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Ljubljana, 26.01.09 - V ZOS smo na podlagi sklepa Predsedstva občine pozvali, da nam sporočijo probleme s katerimi se srečujejo na področju prostorskega načrtovanja po novo sprejeti zakonodaji. Odzvalo se je preko 30 občin,...[več]

Kategorija: Novice

23.01.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 26. 1. DO 30. 1. 2009

V četrtem tednu leta 2009 se bodo predstavniki  Združenja občin Slovenije udeležili dveh dogodkov. Več si preberite v nadaljevanju.[več]

Kategorija: Novice

23.01.2009
DANES O DELU NADZORNIH ODBOROV

Litija, 23.01.09 - Predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Računskega sodišča bodo danes predstavili pravne podlage za delovanje nadzornih odborov, njihove naloge in delovanje, primere...[več]

Kategorija: Novice

22.01.2009
VLADA RS SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA

Ljubljana, 22. 1. 2009 – Vlada RS je na svoji 9. redni seji med drugim sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009, predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za popotresno obnovo...[več]

Kategorija: Novice

21.01.2009
ZOS IN SOS ENOTNO - ZA POVIŠANJE POVPREČNINE ZA 15 ODSTOTKOV

Ljubljana, 21.01.09 - Danes so se predstavniki ZOS in SOS v zvezi z višino povprečnine za leto 2009 sestali z Ministrstvom za finance. Odziv ministrstva na enotni predlog SOS in ZOS za zvišanje povprečnine je bil dober....[več]

Kategorija: Novice

21.01.2009
PODPISANE POGODBE ZA SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MLADINSKIH HOTELOV

Ljubljana, 21. 01.09 - Minister za šolstvo je danes z direktorji šestih mladinskih centrov, ki so bili izbrani na razpisu, podpisal pogodbe o sofinanciranju izgradnje mladinske infrastrukture. Gre za sofinanciranje investicij v...[več]

Kategorija: Novice

21.01.2009
PLOŠTAJNERJEVA BO DS PREDSTAVILA PRIORITETE V TEM MANDATU

Ljubljana, 21. 01.09- Državni svetniki se bodo na današnji seji seznanili s ključnimi usmeritvami službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v tem mandatu. Svetnikom naj bi jih predstavila ministrica za lokalno...[več]

Kategorija: Novice

21.01.2009
ORMOŠKI ŽUPAN PISAL MINISTRICI IN POSLANCEM

Ormož, 21.01.09 - Ormoški župan Alojz Sok je na poslance in ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal naslovil pobudo za izenačitev standardov na področju prevoza otrok v šole, ki veljajo v mestu in na podeželju. Meni, da...[več]

Kategorija: Novice

20.01.2009
VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO PO USKLAJEVALNEM SESTANKU NA MINISTRTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 20.01.09 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in predsednik komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta Vas vabijo na novinarsko konferenco po usklajevalnem sestanku na...[več]

Kategorija: Novice

20.01.2009
JUTRI POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 20.01.09 - Jutri, v sredo 21. januarja bodo ob 14.00 začela potekati pogajanja o sklenitvi dogovora o novih naloženih nalogah občinam, ki lahko občinam prinese dvig predlagane povprečnine. Sedaj določena...[več]

Kategorija: Novice

16.01.2009
PRIORITETA SLVR KONSTITUIRANJE POKRAJIN V LETU 2011

Ljubljana, 16. 1. 2009 - Po besedah ministrice mag. Zlate Ploštajner želi Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko RS v letu 2010 izvesti volitve v pokrajinske organe in pokrajine v letu 2011 tudi konstituirali.[več]

Kategorija: Novice

16.01.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 19. 1. DO 23. 1. 2009

Ljubljana, 16.01.2009 - V tretjem tednu leta 2009 bodo v okviru Združenja občin Slovenije potekali štirje dogodki. [več]

Kategorija: Novice