08.04.2009
PODROČJE PRAVNE UREDITVE JAVNIH ZAVODOV POTREBNO MODERNIZACIJE

Ljubljana, 08.04.09 - Področje normativne ureditve javnih služb je urejeno nekonsistentno, saj se sistemski okvir ni prilagodil zahtevam sodobnega časa, je v Ljubljani na posvetu o aktualnih vprašanjih pravne ureditve zavodov...[več]

Kategorija: Novice

06.04.2009
SREČANJE ZOS IN SOS Z MINISTRICO MAG. PLOŠTAJNERJEVO

Ljubljana, 06.04.09 - Ministrica mag. Zlata Ploštajner se je danes sestala z ožjim vodstvom ZOS in SOS. Ĺ lo je za prvo srečanje med SVLR in obema združenjema na najvišjem nivoju. Tovrstna srečanja bodo odslej organizirana...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 6. DO 10. APRILA 2009

Ljubljana, 3. 4. 2009 - V prihodnjem tednu se bo Predsedstvo ZOS srečalo s mag. Zlato Ploštajner, Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Odbor za lokalno samoupravo DS RS bo obravnaval problematiko...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR

dne 28.3.2009 je začel veljati Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
ZOS ODLOČIL O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA NEPREKINJENA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Danes smo na Združenju občin Slovenije sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku "Dobava električne energije" za 26 slovenskih občin. [več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
ZOS IN SOS PRAVILNO OPOZARJALA NA NEDOMIŠLJENOST NOVELE ZZVZZ

Ljubljana,03.04.09 – Aktivnosti ZOS in SOS zaradi težav pri izvajanju novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so končno padla na plodna tla. Ministrstvo za zdravje je v dopisu, ki smo ga prejeli...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2009
DELEŽ SREDSTEV OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LETU 2009

Služba vlade Republike Slovenije je objavila Deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2009, na podlagi 23. člena Zakona o Financiranju občin. Več si lahko ogledate na povezavi:...

Kategorija: Novice

03.04.2009
OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VSEBINSKIH MREŽ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNI RAVNI ZA LETI 2009 IN 2010

Ministrstvo za javno upravo je danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na nacionalni ravni za leti 2009 in 2010. Informativna delavnica za prijavitelje bo...[več]

Kategorija: Novice

02.04.2009
SESTAVLJENA STROKOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO BELE KNJIGE O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ljubljana, 02.04.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je predstavil nacionalno strokovno skupino za pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Skupini bo predsedoval dekan pedagoške fakultete v Ljubljani Janez...[več]

Kategorija: Novice

02.04.2009
20. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 4. 2009 – Vlada RS je na 20. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, Analizo finančnih učinkov prehoda na nov plačni sistem javnega sektorja in...[več]

Kategorija: Novice

01.04.2009
KSJS SE BO OPREDELIL DO PREDLOGOV ZA ZNIŽANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 1. 4. 2009 - V zvezi z novimi varčevalnimi ukrepi v javnem sektorju napovedanimi s strani predstavnikov vlade bo govora na Predsedstvu Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Tako naj bi v...[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
ZOS NA SESTANKU NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 31.03.09 - Dne 30.03.2009 je na pobudo ZOS Ministrstvo za finance (MF) sklicalo sestanek na katerem so bile obravnavane naslednje teme: poračunavanje DDV pri investicijah v lokalno infrastrukturo, DDV in komunalni...[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
VABILO NA IZJAVO ZA JAVNOST

Ljubljana, 31.03.09 - Minister za okolje in prostor Karl Erjavec bo danes sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije pod vodstvom Roberta Smrdelja. Govorili bodo o sprejemanju občinskih prostorskih planov, problematiki...[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O IGRAH NA SREČO

Ministrstvo za finance pripravlja spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo, ki je vključen v Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2009.[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
MAG. PLOŠTAJNERJEVA NA SREČANJU OECD PREDSTAVILA IZKUŠNJE SLOVENIJE NA PODROČJU SPODBUJANJA SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Mag. Zlata Ploštajner, ministrica Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko se je 31. 03. 2009 v Parizu udeležila ministrskega srečanja odbora za politiko teritorialnega razvoja Organizacije za ekonomsko...[več]

Kategorija: Novice

31.03.2009
PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM ERJAVCEM O USTANOVITVI DELOVNE SKUPINE ZA POSPEŠITEV OPN-JEV

Ljubljana, 31. 03. 2009 - Delegacija Predsedstva Združenja občin Slovenije pod vodstvom  predsednika Roberta Smrdelja se je sestala s Karlom V. Erjavcem, ministrom za okolje in prostor. Ministra so seznanili s težavami...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 30. MARCA DO 3. APRILA 2009

Ljubljana, 20. 3. 2009 - V prihodnjem tednu se bo Predsedstvo ZOS srečalo s Karlom Viktorjem Erjavcem, ministrom za okolje in prostor se pogovarjalo s predstavniki Ministrstva za finance v zvezi zureditvijo sistema...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2009
POSVET VLADE RS IN JAVNEGA SEKTORJA 2009

Ljubljana, 27. 3.2009 - Posvet Vlada RS in javni sektor 2009, ki ga danes v Ljubljani pripravlja EDUCA Izobraževanja v sodelovanju z družbo SOCIUS, bo po napovedih organizatorjev priložnost za seznanitev z aktualnimi razmerami...[več]

Kategorija: Novice

26.03.2009
19. SEJA VLADE

Ljubljana, 26.03.2009 - Vlada je med drugim sprejela noveli Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini...[več]

Kategorija: Novice

26.03.2009
DZ KONČAL OBRAVNAVO TUDI O NOVELI ZIPR -A

Ljubljana, 26. 3. 2009 - Poslanci so opravili obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2008 in 2009, s katero se zakon prilagaja spremembam v proračunu, ki so predvidene z rebalansom in...[več]

Kategorija: Novice