08.05.2009
V SLOVENIJI NAJVEČ 0SEM POKRAJIN

Ljubljana, 8. 05.09 - čŒlani strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo so soglašali, da je v Sloveniji potrebno razmišljati o ustanovitvi pokrajin, vendar morajo biti te dovolj velike in močne, je po seji sveta...[več]

Kategorija: Novice

08.05.2009
SESTANEK DELEGACIJ V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE

Ljubljana, 08.05.09.-Včeraj se je v Ljubljani sestala delegacija KLRO. Namen sestanka je bil izvolitev vodje delegacije. Za vodjo je bila izvoljena županja občine Ĺ marješke Toplice Bernardka Krnc. Slovenija namreč 12. maja...[več]

Kategorija: Novice

08.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 11. DO 15. APRILA 2009

Ljubljana, 08. 05. 2009 - V prihodnjem tednu bo potekalo Vseslovensko srečanje županov v organizaciji SVLR s slavnostnim govornikom Borutom Pahorjem, predsednikom Vlade RS. V organizaciji Združenja občin Slovenije bomo izvedli...[več]

Kategorija: Novice

07.05.2009
25. SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7.5. 2009 – Vlada RS je na svoji 25. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predlog Zakona o spremembah in...[več]

Kategorija: Novice

05.05.2009
TRI OBČINE SPODNJE VIPAVSKE DOLINE S SKUPNO MEDOBČINSKO UPRAVO

Ljubljana, 5.5.09 - V občinah Ĺ empeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica od 15. aprila deluje skupna medobčinska uprava. Občine so jo ustanovile, da bi zagotovile strokovno, učinkovito in racionalno delo, saj...[več]

Kategorija: Novice

04.05.2009
POZIV LOKALNIM OBLASTEM K PRIJAVI NA NATEČAJZA EVROPSKO NAGRADO ZA E-UPRAVO

Odbor regij spodbuja lokalne in regionalne oblasti iz celotne EU, naj se prijavijo na letošnji natečaj za evropsko nagrado za e-upravo, ki ga organizira Evropska komisija. Sodelujejo lahko vsi organi iz javnega sektorja iz EU,...[več]

Kategorija: Novice

30.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 04. DO 08. MAJA

Ljubljana, 30. 4. 2009 - V prihodnjem tednu bodo potekal sestanek delovne skupine MOP za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji, ki bo pripravila predlog sprememb predpisov, ki urejajo izvajanje dimnikarske službe v...[več]

Kategorija: Novice

30.04.2009
24. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30.4. 2009 – Vlada RS je na 24. seji med drugim sprejela predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami. Vlada pa je sprejela tudi Uredbo o pristojbini za...[več]

Kategorija: Novice

23.04.2009
23. SEJA VLADE

Ljubljana, 23. 4. 2009 – Vlada RS je na 23. seji med drugim sprejela Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu in Uredbo o finančni pomoči ob...[več]

Kategorija: Novice

21.04.2009
79. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Bruselj, 21.04.09 - V torek 21. aprila in sredo 22. aprila, bo v Bruslju potekalo 79. plenarno zasedanje Odbora regij. Zasedanja se bodo udeležili tudi predstavniki slovenske delegacije: vodja delegacije Irena Majcen, člani:...[več]

Kategorija: Novice

21.04.2009
ZAKLJUČENO JAVNO NAROČILO DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ljubljana, 21.04.09 - 26 občin je Pooblastilo ZOS za izpeljavo javnega naročila dobave električne energije. Postopek javnega naročila je zaključen, o tem smo obvestili občine, ki že lahko sklepajo pogodbe z izbranim...[več]

Kategorija: Novice

20.04.2009
NA SVLR OBJAVILI NOVE PODATKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 20.04.2009. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je objavila po posvetovanju z Ministrstvom za finance in v zvezi z izvrševanjem 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju...

Kategorija: Novice

17.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 20. DO 24. APRILA

Ljubljana, 17. 4. 2009 - V prihodnjem tednu bodo potekali delovni sestanek v zvezi z Zakonom o prostorskem načrtovanju, predstavitev Zakona o integriteti, konferenca v organizaciji SVLR, forum »Komuniciranje o Evropi na...[več]

Kategorija: Novice

16.04.2009
POSVET STANOVANJSKA PROBLEMATIKA V OBČINAH

Ig, 16. 04.2009 - V sejni sobi Centra Ig ravnokar poteka posvet z naslovom »Stanovanjska problematika v občinah«, ki se ga udeležuje več kot 70 udeležencev z občin po celi Sloveniji. Predavateljici na posvetu sta...[več]

Kategorija: Novice

16.04.2009
22. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 16. 4. 2009 – Vlada RS je na 22. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na...[več]

Kategorija: Novice

15.04.2009
PREDSEDSTVO ZOS PRI MINISTRU VLAČIČU

Ljubljana, 15.04.2009 – Na Ministrstvu za promet je danes potekala četrta tematska seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). čŒlani predsedstva so ministru dr. Patricku VLAčŒIčŒU predstavili...[več]

Kategorija: Novice

14.04.2009
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA BLAŽITEV POSLEDIC FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE V LOKALNIH SKUPNOSTIH NA SVLR

Ljubljana, 14. 04.09 – Na SVLR je potekal sestanek skupine za blažitev posledic finančne in gospodarske krize v lokalnih skupnostih. Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner je...[več]

Kategorija: Novice

10.04.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 14. DO 17. APRILA 2009

Ljubljana, 10. 04. 2009 - V prihodnjem tednu se bo predsedstvo ZOS srečalo s dr. Patrickom Vlačičem, ministrom za promet. Prvič se bo pri  ministrici SVLR  mag. Ploštajnerjevi sestala delovna skupina  za...[več]

Kategorija: Novice

09.04.2009
21. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 4. 2009 – Vlada RS se je na 21. seji seznanila z Informacijo o stanju podatkovnih baz nepremičnin, Protokolom o izmenjavi podatkov in Poročilom o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v...[več]

Kategorija: Novice

09.04.2009
KOMISIJA DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 09.04.09 - V začetku tedna je potekala seja Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seja je bila namenjena problematiki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Seje se je udeležil predsednik...[več]

Kategorija: Novice