17.02.2022
VLADA Z ODLOKOM OHRANJA COVID UKREPE NA PODROČJU UPRAVNIH ZADEV

Ljubljana, 17. 2. 2022 - Vlada je na 330. dopisni seji, ki je potekala 16. 2. 2022, med drugim izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih...[več]


16.02.2022
MNZ PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O STROKOVNEM USPOSABLJANJU, OBDOBNEM IZPOPOLNJEVANJU TER PREIZKUSU ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV

Ljubljana, 16. 2. 2022 - Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, ki...[več]


16.02.2022
OKOLJSKO MINISTRSTVO PRIPRAVILO PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 16. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov, ki glede na nove okoljske zahteve predstavljata novelacijo sprejetega programa iz...[več]


15.02.2022
S PREDSTAVNIKI MOP O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Ljubljana, 15. 2. 2022 - Danes je na Ministrstvu za okolje in prostor, na pobudo Združenja občin Slovenije, potekal sestanek, katerega tema je bila najava javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za...[več]


15.02.2022
DIREKCIJA RS ZA VODE OBJAVILA POSODOBLJENE SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI

Ljubljana, 15. 2. 2022 - Direkcija RS za vode je na svoji spletni strani objavila posodobljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN).[več]


14.02.2022
MOP PRIPRAVIL PREDLOG PRAVILNIKA O VODENJU PODATKOV KATASTRA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 14. 2. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin (v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.[več]


14.02.2022
US ZAČASNO ZADRŽALO DOLOČBO PLAČNEGA STROPA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE

Ljubljana, 14. 2.2022 - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvrševanje člena zadnjega interventnega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v...[več]


11.02.2022
ČLEN STAREGA ZUREP-A V NESKLADJU Z USTAVO

Ljubljana, 11. februarja - Ustavno sodišče je odločilo, da je 58. člen starega zakona o urejanju prostora, ki ureja sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte kot splošne pravne akte v upravnem sporu, v neskladju z ustavo. DZ...[več]


11.02.2022
DO 2025 ZA RAZVOJNE SPODBUDE ZA OBMEJNA PODROČJA PREDVIDOMA NEKAJ NAD 178 MILIJONOV

Ljubljana, 11. 2. 2022 - Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025, katerega glavni cilj je ohranitev poseljenosti in razvojne vitalnosti teh delov...[več]


10.02.2022
OBJAVLJEN OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI, KI PRINAŠA MILIJARDO EVROV FINANČNIH POSLEDIC

Ljubljana, 9. 2. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 (v nadaljevanju: Načrt) in ga poslalo v javno obravnavo. V šestletnem obdobju bo...[več]


10.02.2022
POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA- PREDLOG SINDIKATOV PO GROBIH OCENAH OCENJEN NA 1,5 MILIJARDE EVROV

Ljubljana, 10.2.2022 - Včeraj je potekala seja pogajalske skupine vlade z sindikati javnega sektorja, na seji je sodeloval tudi predstavnik Združenja občin Slovenije. Danes se bo sestala vladna pogajalska skupina in bo...[več]


04.02.2022
ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K ODPRAVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in...[več]


04.02.2022
VLADA RS IZDALA UREDBO O KARTI REGIONALNE POMOČI ZA 2022-2027

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Vlada RS je na 113. redni seji, ki je potekala 3. 2. 2022, določila besedilo novele Zakona o državni upravi in novele Zakona o spodbujanju investicij. Vlada RS je izdala tudi spremembe Uredbe o namenitvi...[več]


03.02.2022
ZOS Z AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 3. 2. 2022 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS in Vladi RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o nujnih ukrepi za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov....[več]


02.02.2022
PREDSEDSTVO ZOS DRŽAVI PREDLAGA, DA ZARADI DVIGA CEN ENERGENTOV IN OSTALIH PODRAŽITEV DVIGNE VIŠINO POVPREČNINE

Ljubljana, 2. 2. 2022 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 1. redni seji razpravljalo o posledicah, s katerimi se soočajo tudi občine zaradi dviga cen energentov, hrane in storitev. Združenje je Vladi RS že...[več]


02.02.2022
POZIV GURS OBČINAM - USKLAJEVANJE MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 2. 2. 2022 - Geodetska uprava RS je je na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele...[več]


01.02.2022
PRVA IZDAJA MESEČNEGA UTRIPA V LETU 2022

Ljubljana, 1. 2. 2022 - Združenje občin Slovenije je izdalo prvo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. Januar je bil zelo dejaven mesec, zato si v njem med drugim preberite več tudi o pobudi ZOS za dvig povprečnine.[več]


01.02.2022
VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI TESTIRANJIH NA COVID-19

Ljubljana, 1. 2. 2022 - Vlada RS je na 323. dopisni seji, ki je potekala 31. 1. 2022, izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. [več]


31.01.2022
ZOS VLADI RS PODAL PREDLOG DVIGA POVPREČNINE ZARADI ZVIŠANJA CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 31. 1. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo pobudo, da se v predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov določi nova višina povprečnine za...[več]


31.01.2022
VLADA RS DOLOČILA UKREPE ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 31. 1. 2022 - Vlada RS je na 112. redni seji, ki je potekala 29. 1. 2022, določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, predloga Zakona o ukrepih za...[več]


Prikazujem rezultate od 361 do 380 od skupaj 3976