06.03.2009
VRH V PRAGI - ZAČETEK NAJOBSEŽNEJŠEGA POSVETOVANJA REGIJ IN MEST O SPODBUJANJU RASTI IN USTVARJANJA DELOVNIH MEST

Bruselj, 6. marec 2009 Evropske regije in mesta bodo z obsežnim posvetovanjem, ki sta ga v petek v Pragi odprla predsednik Odbora regij (OR) Luc Van den Brande in češki minister za regionalni razvoj Cyril Svoboda, prispevali k...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
SLAVNOSTNI PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE, KI V LETU 2009 PRIPADA OBČINAM

Slavnostni podpis dogovora o višini povprečnine, ki v letu 2009 pripada občinam .Predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler, minister za finance Franc Križanič in predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 06.03.09 - Danes bo ob 13.00 uri v prostorih Ministrstva za finance potekal podpis Dogovora o višini povprečnine za leto 2009 med ZOS, SOS in MF.[več]

Kategorija: Novice

05.03.2009
3. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 05.03.09 - Poslanci so zaključili 3. sejo državnega zbora na kateri so med drugim obravnavali tudi dve točki, ki sta zanimivi za občine. Začasno za leto dni so znižali plače funkcionarjem, torej tudi županom in...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2009
SKLEPI VLADE RS SPREJETI NA 16. SEJI, 5. MARCA 2009

Vlada RS je na svoji 16. seji, 5. marca 2009 med drugim sprejela: Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, izdala Uredbo o...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2009
LUKŠIČ NAPOVEDAL RAZŠIRITEV SVETOV ŠOL

Ljubljana, 03.03.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je na sestanku republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije napovedal, da bodo v svete šol dodatno "pripeljali"...[več]

Kategorija: Novice

03.03.2009
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA 2008 IN 2009

Ljubljana, 03.03.09 - Vlada je na svoji današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009. Predlog novele zakona med drugim določa tudi dogovorjeno višino povprečnine za let...[več]

Kategorija: Novice

02.03.2009
O ZASEDANJU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 02. 03.09 - Poslanci se bodo sestali na zasedanju, na katerem bodo funkcionarjem izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti znižali plače. Razprava bo tekla tudi o črpanju evropskih sredstev in delu komisije za...[več]

Kategorija: Novice

27.02.2009
15. SEJA VLADE

Ljubljana, 27.02.09 - Vlada Republike Slovenije je na svoji redni seji 26.02.09 med drugim sprejela Rebalans proračuna, ker je upoštevan dogovor z reprezentativnimi združenji o višini povprečnine in Dopolnilo Izvedbenega...[več]

Kategorija: Novice

26.02.2009
DOGOVORJENA VIŠINA POVPREČNINE ZA LETO 2009 JE 538,45 EUR

Ljubljana, 26.02.09 - Danes zjutraj so na MF potekala nadaljevalna pogajanja o sklenitvi dogovora med vlado in ZOS ter SOS o višini povprečnine za leto 2009. Združenji sta zahtevali 550, 00€ vlada je ponujala...[več]

Kategorija: Novice

25.02.2009
OBČINE ZAHTEVAJO VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA VLADA

Litija, 25.02.09 - Danes je v Litiji potekala 2. Skupna seja Predsedstev Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Na skupni seji so člani obeh predsedstev obravnavali problematiko v zvezi z...[več]

Kategorija: Novice

25.02.2009
PODPISAN DOGOVOR O VARČEVANJU Z SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 25. 02.09 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs in minister za finance Franc Križanič ter predstavniki 23 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so podpisali dogovor o ukrepih na področju plač v...[več]

Kategorija: Novice

25.02.2009
PRISTOJNI ODBOR DZ ZA ZNIŽANJE PLAČ FUNKCIONARJEM

Ljubljana, 25. 02.09 - Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je za plenarno sejo pripravil zakon, s katerim bo DZ zaradi zaostrenih gospodarskih razmer funkcionarjem izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti...[več]

Kategorija: Novice

24.02.2009
VABILO MEDIJEM NA SKUPNO SEJO PREDSEDSTEV SOS IN ZOS

Ljubljana, 24.02.09. - Skupna seja  predsedstev ZOS in SOS bo jutri, 25. februarja 2009 ob 09. 30 uri, na Občini Litija, Jerebova 14, v Litiji v veliki sejni dvorani v 1. nadstropju.[več]

Kategorija: Novice

23.02.2009
OBVESTILO - POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 23.02.09 - Danes so na Ministrstvu za finance potekala pogajanja o višini povprečnine za leto 2009. Kajti vlada bo v četrtek sprejemala Rebalans proračuna za leto 2009, pred sprejetjem rebalansa pa mora z...[več]

Kategorija: Novice

21.02.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 23.02. DO 27.02. 2009

Ljubljana, 21.02.09 - V zadnjem tednu februarja se bodo v okviru ZOS odvijali naslednji dogodki.[več]

Kategorija: Novice

20.02.2009
O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI

Celje, 20.02.09 - Danes poteka drugi posvet na temo "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", na katerem občine, skupne občinske uprave in drugi izmenjujejo strokovna mnenja in izkušnje. Posveta se udeležuje 50...[več]

Kategorija: Novice

19.02.2009
SEJA VLADE

Ljubljana, 19.02.09 - Na seji vlade je med drugim bil sprejet sveženj varčevalnih ukrepov, informacija o pripravi rebalansa proračuna za leto 2009, uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah,...[več]

Kategorija: Novice

19.02.2009
POBUDA ZA SPREMEMBE NA PODROČJU DOLOČANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 19.02.09 - Danes je ZOS na pristojne naslovil dopis s pobudo za spremembe na področju določanja cen komunalnih storitev. [več]

Kategorija: Novice

19.02.2009
PARAFIRAN DOGOVOR Z SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 19. 02.09 - Znano je, da sta pogajalski skupini vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja včeraj zvečer parafirali vsebino izpogajanega dogovora o varčevanju pri plačah javnih uslužbencev. Po poročanju...[več]

Kategorija: Novice