29.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 1. JUNIJA DO 5. JUNIJA

Ljubljana, 29. 05. 2009 - V prvem junijskem tedu se bodo predstavniki Predsedstva ZOS sestali na sestanku na Ministrstvu za finance na temo: Priprava drugega predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 -...[več]

Kategorija: Novice

28.05.2009
METODOLOGIJA ZA POENOSTAVITEV DOLOČANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

28.05.2009 je v Ljubljani na Ministrstvu za gospodarstvo potekal sestanek, glede metodologije za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Sestanka so se udeležili predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva za...[več]

Kategorija: Novice

28.05.2009
29. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 29. seji sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v...[več]

Kategorija: Novice

26.05.2009
ZOS PROTI ZNIŽEVANJU SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 26. 05.09 – Danes je na MF potekal drugi usklajevalni sestanek v zvezi z znižanjem sredstev občinam ob drugem rebalansu državnega proračuna v letošnjem letu. V ZOS nasprotujejo znižanju finančnih sredstev...[več]

Kategorija: Novice

26.05.2009
PREDSEDSTVO ZOS NA SREČANJU Z MINISTROM LUKŠIČEM

Ljubljana, 26.5.09 - Danes se je predsedstvo ZOS sestalo z dr. Igorjem Lukšičem, ministrom za šolstvo in šport. Glavne izpostavljene teme so bile financiranje in problematika predšolske vzgoje, predlog sprememb zakona o vrtcih,...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2009
VLADA SPREJEMA ŽE DRUGI LETOŠNJI REBALANS

Ljubljana, 25. 5. 2009 - Vlada RS bo obravnavala že drugi rebalans letošnjega državnega proračuna, ki je potreben predvsem zaradi precejšnjega zmanjšanja proračunskih prihodkov. [več]

Kategorija: Novice

22.05.2009
EU KRIČALNICA NA VUK FESTU V MARIBORU

  27. MAJ 2009. Na VUK Festu v Mariboru bodo lahko obiskovalci v t.i. EU kričalnici izrazili svoja pričakovanja, strahove in vizije o jutrišnji Evropski uniji. EU kričalnice so del vseevropske pobude “Evropa,...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2009

Ljubljana, 22. 05. 2009 - V prihodnjem tednu se bo predsedstvo Združenja občin Slovenije sestalo z ministrom za šolstvo in šport, dr. Lukšičem, v Poljčanah bo potekal projektni seminar v organizaciji SVLR-ja, Inovativni razvoj...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2009
UČINKOVITEJŠE ČRPANJE SREDSTEV EU

Ljubljana, 22. 5.09 – Preko 80 udeležencev posveta v organizaciji ZOS na temo »UčŒINKOVITEJĹ E čŒRPANJE SREDSTEV EU« je pozdravil Zvonko Lah, podpredsednik ZOS in jim zaželel uspešno delo. Uvodnemu nagovoru mag....[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 27. seji med drugim sprejela spremembo Uredbe o sežiganju odpadkov, Akcijski načrt za zeleno javno naročanje. Prav tako pa je Vlada RS obravnavala problematiko...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
Junijske evropske volitve: dosežki EP

 Kako naj bo pridelana naša hrana? Tradicionalna, ekološka ali gensko spremenjena? Ali veste, kakšna je hrana na vašem krožniku? Izbira je velika, vendar se verjetno sprašujete, kako je bila ta hrana proizvedena,...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
10 RAZLOGOV ZAKAJ NA VOLITVE

Vi odločate s svojim glasom Z udeležbo na volitvah v Evropski parlament odločate o svoji prihodnosti in prihodnosti skoraj 500 milijonov Evropejcev. Ne dovolite, da drugi odločijo, kdo vas bo zastopal v edini neposredno...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
URADNA LISTA KANDIDATOV

Republiška volilna komisija je objavila uradno listo kandidatov za evropske volitve.   http://zos.s5.net/e_files/novice/EU2009_Javna_objava_kandidatov.pdf  

Kategorija: Novice

21.05.2009
Članek: Bo meso kloniranih živali kmalu na naših jedilnikih?

Kloniranje živali je prvič zbudilo zanimanje javnosti z rojstvom ovce Dolly leta 1996. Odtlej so znanstveniki na tak način "poustvarili" že različne živali – od krav, prašičev, koz do mačk in psov. Ampak, ali je...[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
NAJAVA DOGODKA: POSVET Z NASLOVOM "UČINKOVITEJŠE ČRPANJE SREDSTEV EU

Ljubljana, 21.05.09 - Posvet v organizaciji Združenja občin Slovenije na temo »UčŒINKOVITEJĹ E čŒRPANJE SREDSTEV EU«, ki se ga bo udeležila tudi mag. Zlata Ploštajner, ministrica Službe vlade za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

18.05.2009
DRUGI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Ljubljana,18.05.09 - Predstavniki ZOS IN SOS so se sestali s predstavniki MF in SVLR-ja na temo priprave drugega predloga rebalansa državnega proračuna. Vlada predvideva znižanje sredstev tudi v občinskih proračunih.V ZOS...[več]

Kategorija: Novice

15.05.2009
1 SEJA DELOVNE SKUPINE ZA CELOVITO UREDITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE V SLOVENIJI

Ljubljana, 15. 5. 2009 - Na Ministrstvu za okolje in prostor se je v sredo sestala Delovna skupina za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji. čŒlani skupine so razpravljali o trenutni ureditvi dimnikarske službe ter...

Kategorija: Novice

15.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 18. DO 22. MAJA 2009

Ljubljana, 15. 05. 2009 - V prihodnjem tednu bo potekal sestanek na Ministrstvu za finance, V zvezi s predlogom rebalansa državnega proračuna, v okviru ZOS pa bosta izvedena seminarja na temo Recite mobingu v občinah...[več]

Kategorija: Novice

14.05.2009
26. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 26. seji med drugim sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z Informacijo...[več]

Kategorija: Novice

13.05.2009
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV NA BRDU PRI KRANJU

Brdo pri Kranju, 13. 5. 2009 -Na vseslovenskem srečanju županov na Brdu pri Kranju, ki se je odvijalo danes, je osrednji govornik predsednik vlade Borut Pahor med drugim dejal, da Slovenija potrebuje pokrajine, ki bodo razvojno...[več]

Kategorija: Novice