23.11.2009
ODBOR ZA OKOLJE POZIVA MINISTRSTVO K PREUČITVI SPREMEMB ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 23. novembra  - Odbor DZ za okolje in prostor je na današnjem nadaljevanju nujne seje, sklicane na zahtevo poslanske skupine SDS, sklenil razpravo o problematiki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN)....[več]

Kategorija: Novice

20.11.2009
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČILIH STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH

Ljubljana, 20.11.2009 – Danes je v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport potekal sestanek na katerem smo skupaj s predstavniki ministrstva pregledali krajše spremembe Pravilnika o plačilih staršev za programe v...[več]

Kategorija: Novice

20.11.2009
PREMAJHNA PODPORA K NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE

Ljubljana, 19. novembra  - Državni zbor ni sprejel sprememb zakona o poslancih, s katerim bi uzakonil nezdružljivost poslanske in županske funkcije. Takšen predlog je namreč podprlo le 34 poslancev, medtem ko jih je 46...[več]

Kategorija: Novice

19.11.2009
55. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 19. 11. 2009 – Na 55. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,...[več]

Kategorija: Novice

19.11.2009
DANES NA VLADI O NOVELI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 19. novembra Danes  bo vlada med drugim obravnavala predlog novele zakona o javnem naročanju, ki naj bi odpravila pomanjkljivosti pri izvajanju veljavnega zakona in zagotovila večjo preglednost javnih...[več]

Kategorija: Novice

18.11.2009
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN-jev

Ljubljana, 18. novembra  - Odbor DZ za okolje in prostor je na današnji nujni seji, sklicani na zahtevo poslanske skupine SDS, obravnaval problematiko sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN). Zaradi začetka seje...[več]

Kategorija: Novice

17.11.2009
DRŽAVNI ZBOR O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 17.11.2009- Danes poslanci na redni seji obravnavajo Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Matični odbor DZ pa je na podlagi amandmajev koalicije že določil višino...[več]

Kategorija: Novice

12.11.2009
53. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 12. 11. 2009 – Na 53. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela spremembo uredbe o ukrepih strukturne politike in politike razvoja podeželja, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v...[več]

Kategorija: Novice

12.11.2009
ODBOR DZ RS ZA ZDRAVSTVO DANES O FINANCIRANJU ZDRAVSTVA

Ljubljana, 12. 11.09 - Odbor DZ za zdravstvo bo danes na 8. nujni seji razpravljal o posledicah aneksa 1 k splošnemu dogovoru za leto 2009 na primarno zdravstvo. Tematike se bodo lotili na pobudo poslanske skupine SDS, kjer...[več]

Kategorija: Novice

12.11.2009
V DZ VLOŽENI AMANDMAJI ZA POVEČANJE VIŠINE POVPREČNINE

Ljubljana, 12.11.2009 - Na podlagi predloga ZOS so tri poslanske skupine predlagale amandmaja na predlog Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 v katerem se med drugim predlaga višina povprečnine za leto 2010 v...[več]

Kategorija: Novice

06.11.2009
NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH

Ljubljana, 6.11.2009 – Danes je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal posvet o ravnanju s stvarnim premoženjem. Z ministrstva so nam predavali g. Stane Cvelbar, direktor Direktorata za investicije in...[več]

Kategorija: Novice

05.11.2009
DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 5. 11. 2009 –Vlada RS je na tokratni dopisni seji sprejela Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. [več]

Kategorija: Novice

05.11.2009
ZOS IN SOS POSREDOVALA SKUPEN PREDLOG DOGOVORA O POVPREČNINI

Ljubljana, 5.11.2009 – Danes smo iz Združenja občin Slovenije posredovali skupni predlog dogovora o povprečnini za leti 2010 in 2011, ki sta ga včeraj na izredni skupni seji oblikovali predsedstvi Skupnosti občin...[več]

Kategorija: Novice

04.11.2009
IZREDNA SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZDRUŽENJA IN SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 4.11.2009 – Na pobudo predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja je bila sklicana današnja izredna skupna seja predsedstev reprezentativnih združenj. Glavni namen seje je oblikovanje skupnega...[več]

Kategorija: Novice

03.11.2009
52. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 11. 2009 – Na 52. redni seji je Vlada RS med drugim obravnavala Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. [več]

Kategorija: Novice

30.10.2009
JAVNA RAZPRAVA O PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Ministrstvo za zdravje poziva občine, da se aktivno vključijo v javno razpravo o Nacionalnem programu duševnega zdravja. Program pokriva celoten spekter duševnega zdravja, zato je potrebno uskladiti delovanje več sektorjev in...[več]

Kategorija: Novice

29.10.2009
PODALJŠAN ROK ZA PRIPRAVO POD. O PODROBNEJŠI NAMENSKI RABI ZA POTREBE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 29.10.2009 - Iz Geodestske uprave RS, so nam sporočili, da so podaljšali rok za oddajo podatkov o PODROBNEJĹ I NAMENSKI RABI ZA POTREBE MNOŽIčŒNEGA VREDNOTENJA NEPREMIčŒNIN.[več]

Kategorija: Novice

29.10.2009
51. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 10. 2009 – Na 51. redni seji je Vlada RS med drugim obravnavala spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, predlog novele Zakona o prostorskem načrtovanju, predlog Zakona o infrastrukturi...[več]

Kategorija: Novice

27.10.2009
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - SPREMEMBE ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 27.10.2009 – Danes smo se predstavniki občin v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport sestali s predstavniki ministrstva z namenom natančnejšega in bolj obrazloženega pregleda prihajajoče novele zakona o...[več]

Kategorija: Novice

26.10.2009
SESTANEK PRI MINISTRU ZA FINANCE : DOGOVOR O POVPREČNINAH TUDI TOKRAT NI BIL SPREJET

Ljubljana, 26.10.2009 – Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal ponovni sestanek na temo dogovora o višini povprečnine. Poleg predstavnikov Ministrstva za finance, predstavnikov predsedstev Združenja občin...[več]

Kategorija: Novice