16.10.2008
SLOVENIJI ODOBRENA IZVEDBA PREDPLAČIL NEPOSREDNIH PLAČIL ZA LETO 2008

Ljubljana, 16. 10. 2008 – Na včerajšnji seji Upravljalnega odbora za neposredna plačila v Bruslju so države članice odobrile odločbo Komisije, s katero se Sloveniji dovoli izvedba predplačil neposrednih plačil za leto...[več]

Kategorija: Novice

16.10.2008
NOVINARSKA KONFERENCA PO 5. SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 16. 10. 2008 - V luči na novo prihajajoče vlade smo na Združenju občin Slovenije pregledali osnutek koalicijske pogodbe in ga bomo 17. 10. 2008 obravnavali na 5. seji Predsedstva Združenja občin...[več]

Kategorija: Novice

15.10.2008
PREDSTAVITEV NOVE STORITVE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 15. 10. 2008 - Danes v prostorih Občine Ĺ kofljica poteka predstavitev nove storitve Združenja občin Slovenije, Skupne notranje revizijske službe.  Predstavitve se udeležuje 40 občin, ki so izkazale interes k...

Kategorija: Novice

15.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV TER RAZVOJA IN UVAJANJA NOVIH DIDAKTIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH PRISTOPOV Z ELEMENTI POSEBNIH PEDAGOŠKIH NAČEL V VRTCIH TER OSNOVNIH ŠOLAH, OSNOVNIH ŠOLAH S PRILAGOJENIM PROGRAM

Ljubljana, 15. 10. 2008 - Javni razpis je bil 10. 10. 2008 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 97/2008) in dva sklopa. Prvi se nanaša na profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev, drugi pa na razvoj...[več]

Kategorija: Novice

15.10.2008
183. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 10. 2008 - Vlada RS je na 183. redni seji sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja...[več]

Kategorija: Novice

13.10.2008
SINDIKAT NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZVOLIL ORGANE IN SPREJEL PROGRAM

Ljubljana, 13. 10. 2008 - Sindikat nevladnih organizacij je v nedeljo na svoji prvi redni skupščini izvolil člane izvršilnega in nadzornega odbora ter program sindikata za obdobje 2009 – 2013. Program postavlja glavne...[več]

Kategorija: Novice

13.10.2008
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO INREGIONALNO POLITIKO JE ODOBRILA OBJAVO 2 JAVNIH RAZPISOV

Ljubljana, 13. 10. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je prejšnji teden odobrila objavo dveh javnih razpisov, in sicer Javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in...[več]

Kategorija: Novice

10.10.2008
DOPOLNITVE SPREMEMB RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Ljubljana, 10. 10. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je objavila dopolnitev sprememb razpisne dokumentacije 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA...[več]

Kategorija: Novice

10.10.2008
182. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2008 – Vlada RS je na 182. redni seji dala predhodno soglasje k cenam komunalnih storitev, sprejela Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Poročilo o dosedanji realizaciji...[več]

Kategorija: Novice

09.10.2008
USKLAJEVANJE PREDLOGA PRAVILNIKA O VAJAH NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI

Ljubljana, 9. 10. 2008 - Danes je v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje potekal usklajevalni sestanek, kjer je bil obravnavan predlog Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi nesrečami.[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
BRUSELJ ZA VEČJO VLOGO LOKALNIH SKUPNOSTI V MEDNARODNI RAZVOJNI POLITIKI

Bruselj, 8. 10. 2008 - Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev strukturiranega dialoga z lokalnimi oblastmi, s katerim naj bi okrepili njihovo sodelovanje pri snovanju in izvajanju mednarodne razvojne politike. Vse...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
OBČINE POZITIVNO OCENJUJEJO DELO TEHNIČNO INFORMACIJSKE PISARNE NA PTUJU ZA POMOČ OŠKODOVANCEM PO NEURJIH

Ljubljana 8. 10. 2008 - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se je na včerajšnjem sestanku z vodjo Tehnično informacijske pisarne na Ptuju za pomoč oškodovancem po neurjih 15. in 16. avgusta 2008, Marjanom...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI OD PLAČNE POLITIKE PRIČAKOVALI VEČ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Zaposleni so od nove plačne politike po besedah sekretarja republiškega odbora Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije pričakovali več. Vlado bodo pozvali, naj odpravi izplačevanje...[več]

Kategorija: Novice

08.10.2008
DANES ZAČETEK 76. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Danes se je v Bruslju pričelo 76. plenarno zasedanja Odbora regij, ki se ga udeležuje tudi 7 članska slovenska delegacija.[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
SPREJETA ZELENA KNJIGA O TERITORIALNI KOHEZIJI

Ljubljana, 6. 10. 2008 - Evropska komisija je danes sprejela Zeleno knjigo o teritorialni koheziji, s katero je napovedala obsežno posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi organi, združenji, nevladnimi organizacijami, civilno...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE PRI DVEH JAVNIH RAZPISIH

Ljubljana, 6. 10. 2008 – v okviru 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 je...[več]

Kategorija: Novice

06.10.2008
DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST

Bruselj, 6. 10. 2008 – Danes se po vsej Evropi začenja šesti evropski teden regij in mest Odprti dnevi 2008. Odprti dnevi, ki bodo trajali do četrtka, so priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj o izzivih, kot so...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
SPREJETI UREDBI O NAPREDOVANJU URADNIKOV V NAZIVE IN O SPREMEMBAH UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI

Ljubljana, 1. 10. 2008 – Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive, Uredbo o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Uredbo o spremembah in dopolnitvah...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
OMOGOČEN DOSTOP DO VPOGLEDA PREJEMNIKOV SREDSTEV SKLADOV EU

Ljubljana, 2. 10. 2008 - Evropska komisija je danes zagnala novo spletno stran in iskalnik t.i. "sistema finančne preglednosti", ki bo prvič omogočil dostop do podrobnosti o tem, kdo prejema sredstva iz skladov EU, s katerimi...[več]

Kategorija: Novice

02.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI IN PILOTNI PROJEKTI BILATERALNE MEDNARODNE RAZVOJNE POMOČI SLOVENIJE DRŽAVAM V RAZVOJU NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 2. 10. 2008 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni in priprave ter izvedbe...[več]

Kategorija: Novice