02.07.2009
34. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 02.07.09 – Danes je vlada med drugim sprejela mnenje na ustanovitev novih občin, in sicer je zavzela stališče, da je proti drobljenju države na še nove občine.[več]

Kategorija: Novice

01.07.2009
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 01.07.09 - Danes je na Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko potekal sestanek s predstavniki MĹ Ĺ -ja, SVLR-ja, ter predstavniki obeh združenj.[več]

Kategorija: Novice

29.06.2009
DELO POSLANCEV V TEM TEDNU

Ljubljana, 29.06.09 - Dogajanje v DZ bo v tem tednu v največji meri zaznamovalo delo odborov in komisij. Odbor za notranjo politiko in komisija za nadzor financ bosta obravnavala predlog rebalansa proračuna za leto 2009. [več]

Kategorija: Novice

24.06.2009
33. SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 6. 2009 – Vlada RS se je na 33. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o začetku priprave proračunov za leti 2010 in 2011. Na seji pa je bilo sprejeta tudi Uredba o metodologiji za...[več]

Kategorija: Novice

24.06.2009
NA PODLAGI AMANDMAJA NA PREDLOG NOVELE ZOFVI POSREDOVANEGA S STRANI ZOS PREKINITEV SEJE PRISTOJNEGA ODBORA DZ

Ljubljana, 24. 06.09- Poslanska skupina SDS je na seji odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino predlagala umik obravnave zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot je pojasnil vodja PS Jože Tanko,...[več]

Kategorija: Novice

23.06.2009
PREDSEDSTVO NA MOP O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN

23.06.2009 - Danes je na ministrstvu za okolje in prostor, na pobudo Združenja občin Slovenije potekal sestanek, glede problematike počasnega sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. [več]

Kategorija: Novice

19.06.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. JUNIJA DO 26. JUNIJA 2009

Ljubljana, 19.06.2009 - Predsedstvo ZOS se bo v tem tednu ponovno sestalo z ministrom Erjavcem. Spregovorili bodo o zelo pereči problematiki - sprejemanju občinskih prostorskih načrtov.[več]

Kategorija: Novice

18.06.2009
32.SEJA VLADE - 17.JUNIJ

Ljubljana, 18.06.2009 - Vlada je na redni seji sprejela drugi rebalans proračuna s pripadajočimi akti, potrdila je spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja, ustanovila službo za podnebne zadeve in sprejela...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2009
80. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V sredo 17. junija in četrtek 18. junija, bo v Bruslju potekalo 80. plenarno zasedanje Odbora regij. Zasedanja se bodo udeležili tudi predstavniki slovenske delegacije: vodja delegacije Irena Majcen, člani: Robert Smrdelj,...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2009
PREDSEDSTVO ZOS NA POGOVORU PRI MINISTRU SVETLIKU

Ljubljana, 17.06.2009 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo z dr. Ivanom Svetlikom, ministrom za delo, družino in socialne zadeve s sodelavci z vseh direktoratov ministrstva. čŒlani predsedstva so z...[več]

Kategorija: Novice

17.06.2009
BO V SLOVENIJI ŠEST DO OSEM POKRAJIN

Ljubljana, 17.06.09 - Stališče prisotnih članov strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo je bilo, da je šest do osem pokrajin pravo izhodišče, je po seji sveta dejala ministrica za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

16.06.2009
ZOS SE ZAVZEMA ZA UVRSTITEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA V SISTEM DDV

Ljubljana. 16.06.2009 - Konec marca je na pobudo Združenja občin Slovenija (ZOS) Ministrstvo za finance (MF) sklicalo sestanek, na katerem je bila med drugim obravnavana tudi tema komunalni prispevek in DDV. Na sestanku so bili...[več]

Kategorija: Novice

16.06.2009
POSVET NA TEMO 21. ČLENA ZFO IN METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE

Ljubljana, 16.6.2009- Danes Združenje občin Slovenije v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizira posvet o metodologiji za izračun povprečnine in o izvajanju 21. čŒlena Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2009
RAZPIS O SOFINANCIRANJU RAZVOJNIH NALOG SUBJEKTOV SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je v uradnem listu 12.junija objavila javni razpis za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za letošnje leto in priprave...[več]

Kategorija: Novice

15.06.2009
RAZPIS ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH MUZEJEV IZ PRORAČUNAODPRT DO PETKA

Ljubljana, 15. 6.2009 - Razpis ministrstva za kulturo, prek katerega bodo občinski in medobčinski muzeji lahko pridobili pooblastilo za opravljanje državne javne službe in s tem pravico do državnega financiranja, se bo...[več]

Kategorija: Novice

12.06.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. JUNIJA DO 19. JUNIJA 2009

Ljubljana, 12.06.2009 - V  naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki.   Torek, 16.06.2009   Združenje občin Slovenije organizira skupaj s Službo vlade za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

11.06.2009
31. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 6. 2009 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in se seznanila z izhodišči za pripravo podnebnih...[več]

Kategorija: Novice

10.06.2009
V OKVIRU PREDSEDOVANJA SVETU EVROPE, DANES ZASEDANJE STALNEGA ODBORA CLRAE

Brdo pri Kranju, 10. 06.09 - V okviru predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope (SE) bo danes na Brdu pri Kranju potekalo zasedanje stalnega odbora Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti SE (CLRAE). [več]

Kategorija: Novice

10.06.2009
DANES STOPIL V JAVNO RAZPRAVO PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 10. 06.2009, Zdravstveni svet je danes sklenil predlog zakona o zdravstveni dejavnosti poslati v javno razpravo. Minister za zdravje Borut Miklavčič poudarja, da predlog med drugim strogo razmejuje javno in...[več]

Kategorija: Novice

09.06.2009
RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO PODROČJE ZADOLŽEVANJA OBČIN

Ljubljana, 09. 06.09 - Računsko sodišče je v okviru revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja občin na področju zadolževanja, v katero je bilo vključenih deset občin, zaradi ugotovljenih sistemskih slabosti priporočilo...[več]

Kategorija: Novice