17.03.2010
USTANAVLJANJE POKRAJIN BO POTEKALO S POČASNEJŠO DINAMIKO

Ljubljana, 17.3.2010  - Služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko še vedno sledi cilju ustanovitve pokrajin, vendar bosta prioriteta v tem hipu drugi dve področji: kohezijska in predvsem regionalna politika,...[več]

Kategorija: Novice

16.03.2010
PRIPRAVA OBČINSKIH UPRAV NA JESENSKE VOLITVE

  Ljubljana, 16.3.2010 - Združenje občin Slovenije je v Ljubljani organiziralo posvet z naslovom Priprava občinskih uprav na jesenske volitve, ki se ga je udeležilo več kot 120 predstavnikov občinskih uprav. [več]

Kategorija: Novice

12.03.2010
SREČANJE SVLR S PREDSTAVNIKI REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ

Ljubljana 12.3.2010 - Predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) so se danes sestali s predstavniki regionalnih razvojnih agencij (RRA). Na delovnem sestanku so skupaj z...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2010
72. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 3. 2010 – Na svoji 72. redni seji je Vlada RS sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna in Predlog načrta izvajanja nacionalnega programa varstva pred...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2010
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU S POKOPALIŠČI

Ljubljana, 11.3.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za gospodarstvo potekal usklajevalni sestanek o predlaganem Zakonu o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči. Sestanka smo se udeležili predstavniki...[več]

Kategorija: Novice

11.03.2010
SEMINAR ZAKONODAJNE IN SISTEMSKE NOVOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA DOK

Ljubljana, 10.3.2010 - Na pobudo ZOS je Direktorat za organizacijo in kadre Ministrstva za javno upravo 10. marca 2010 v konferenčni dvorani na Langusovi 4 v Ljubljani izvedel predstavitev zakonodajnih in drugih sistemskih...[več]

Kategorija: Novice

10.03.2010
DRŽAVA OB NARAVNIH NESEREČAH NI DOVOLJ UČINKOVITA

Ljubljana, 10.3.2010 – na Računskem sodišču so presojali učinkovitost sistema zagotavljanja pomoči ob naravnih nesrečah v letih 2007 -2008, saj je Slovenija v tem času utrpela kar šest močnih neurij z večjo škodo....[več]

Kategorija: Novice

09.03.2010
14. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

14. seja Državnega zbora je potekala od 1. do vključno 8. marca 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 34 točk. V nadaljevanju predstavljamo zakone, ki jih je Državni zbor RS sprejel, ter sveženj pokrajinskih zakonov, ki je...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2010
SESTANEK NA TEMO ČRPANJA EU SREDSTEV IN USTREZNOSTI RAZPISOV

Ljubljana, 9.3.2010 – Včeraj je na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj potekal sestanek na temo črpanja EU sredstev, na katerem smo se pogovorili o problemih, ki se občinam pri tem...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2010
SPREJETI NOVELI ZAKONOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana 5.3.2010 -DZ je sprejel noveli dveh zakonov s področja javnega naročanja, s katerima se v slovensko zakonodajo vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. [več]

Kategorija: Novice

05.03.2010
DZ DANES O POKRAJNAH

Ljubljana, 5. marca - Poslanke in poslanci bodo danes  razpravljali o pokrajinskih zakonih, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila poslanska skupina opozicijske SDS. V koaliciji jim niso naklonjeni, vlada...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2010
71. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 3. 2010 – Na svoji 71. redni seji je Vlada RS sprejela Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, Spremembo Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2010
ZOS VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 1. ODSTAVKA 39. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 4.3.2010 - Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) je danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 1. odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2010 in...[več]

Kategorija: Novice

03.03.2010
ODZIV SVLR V ZVEZI S PREDLOŽITVAMI VLOG NA 5. JAVNI RAZPIS

Ljubljana, 3.3.2010 - V zvezi z izvajanjem Javnega poziva za predložitve vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«...[več]

Kategorija: Novice

03.03.2010
NOVELA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 03.03.3010 - Z Ministrstva za finance smo v vednost dobili dopis, ki pojasnjuje nekatere določbe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju.[več]

Kategorija: Novice

23.02.2010
V VELJAVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN O ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV

Z objavo v uradnem listu je začela z današnjim dnem veljati novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva 0,2-odstotno zvišanje plač v javnem sektorju. Veljati pa je začela tudi sprememba zakona o začasnem...[več]

Kategorija: Novice

22.02.2010
INTERVENTNE REGIONALNE POLITIKE NE BO, UVEDLI PA BOMO NOVE INSTRUMENTE

Ljubljana, 22.02.2010 - Vlada naj bi že ta teden obravnavala spremembe operativnih programov za črpanje evropskih sredstev. V dveh do treh mesecih bi jih lahko tudi sprejeli, je v pogovoru za Delo FT napovedal minister za...[več]

Kategorija: Novice

18.02.2010
69. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 2. 2010 – Na 69. redni seji je Vlada RS sprejela programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 9. in 10. julija 2009 ter 4. avgusta 2009. Prav...[več]

Kategorija: Novice

17.02.2010
PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer že dlje časa napovedujejo socialno reformo in nekatere druge predpise s področja socialnega varstva, so 17. 2. 2010 predstavili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in...[več]

Kategorija: Novice

16.02.2010
PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 16.2.2010 – Danes so imeli predstavniki Ministrstva za finance v dvorani Državnega sveta na našo pobudo krajše predstavitve na aktualno temo priprave zaključnih računov občin. Seminarja se je udeležilo okoli...[več]

Kategorija: Novice