30.07.2009
OKOLJU PRIJAZEN BMW V VSAKO OBČINO

Ljubljana, 30.7.2009, Javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO), je vlada RS ustanovila z namenom vzpodbujanja uporabe obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije in hkrati s pomočjo...[več]

Kategorija: Novice

27.07.2009
UVELJAVITEV RESOLUCIJE O PROGRAMU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI

Ljubljana, 27.07.09 - Začela je veljati resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. Gre za novi program, namenjen predvsem operativnemu in razvojnemu delovanju na tem...[več]

Kategorija: Novice

24.07.2009
KMALU NOVA UREDITEV NA PODROČJU OBLIKOVANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 24.07.09 - Včeraj je Vlada RS na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki bo objavljena v Uradnem listu RS. Sprejeta uredba začne...[več]

Kategorija: Novice

23.07.2009
37. SEJA VLADE

Ljubljana, 23.07.09 - Vlada je na seji med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi, predlog Resolucije o normativni dejavnosti, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin in Uredbo o...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2009
SONČNE ELEKTRARNE ZA SLOVENSKE OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO), je vlada RS ustanovila z namenom vzpodbujanja uporabe obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije in hkrati s pomočjo Centra zagotavljati...[več]

Kategorija: Novice

21.07.2009
PLOŠTAJNERJEVA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU

Ljubljana, 21.07.09 - Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlata Ploštajner in predsednik deželne vlade Furlanije-Julijske krajine Renzo Tondo sta danes na srečanju v Ljubljani ugotovila, da je sodelovanje v...[več]

Kategorija: Novice

21.07.2009
ZAHTEVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PODROČJU ŠOLSTVA V SKLADU Z DOLOČIILI ZFO

Ljubljana, 21.07.09 – ZOS je na MĹ Ĺ  posredovalo zahtevo v zvezi s problemom sofinanciranja investicij na področju šolstva kot določa Zakon o financiranju občin. Spreminjanje zakonodaje na področju predšolske in...[več]

Kategorija: Novice

17.07.2009
DRŽAVNI ZBOR JE POTRDIL DRUGI REBALANS PRORAČUNA

Ljubljana, 17.07.09 - Poslanci DZ so včeraj po 12-urni razpravi potrdili vladni predlog drugega rebalansa državnega proračuna, s katerim se proračunski primanjkljaj povečuje na 1,850 milijarde evrov oz. na pet odstotkov bruto...[več]

Kategorija: Novice

17.07.2009
O SODELOVANJU Z INFORMACIJSKO PISARNO PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANJE

Ljubljana, 17.07.09 - Janez Ĺ KULJ in Brina Sara LIPOVEC sta se v zvezi z delovanjem informacijske pisarne programa Evropa za državljane sestala z generalno sekretarko ZOS. Pisarna bo skrbela za promocijo programa in svetovala...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2009
O RAVNANJU Z ODPADKI

Ljubljana, 16.07.09 - Pred začetkom seminarja, na katerem so predstavniki ministrstva za okolje in prostor seznanili predstavnike slovenskih občin in javnih gospodarskih služb za ravnanje z odpadki z novostmi pri obratovanju...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2009
36. SEJA VLADE

Ljubljana, 16.07.09 – Na včerajšnji seji vlade so ministri sprejeli tudi mnenje o predlogu spremeb zakona o kmetijskoh zemljiščih in Uredbo o rudarskih pravicah.[več]

Kategorija: Novice

15.07.2009
USTANOVLJENA DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKO UREDITEV IN GRADNJO OBJEKTOV V JAVNO KORIST

Ljubljana, 15.7.09 - Včeraj se je na ZOS sestala delovna skupina za pripravo predloga novele zakona o prostorskem načrtovanju. Predlog novele se bo nanašal na prostorske ukrepe za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev in...[več]

Kategorija: Novice

14.07.2009
ZOS NASPROTUJE PREDLOGU NOVELE ZOFVI

Ljubljana, 14.07.09 – ZOS je poslancem posredoval amandma k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Poslance je združenje opozorilo tudi na sporen postopek sprejemanja novele...[več]

Kategorija: Novice

13.07.2009
DOLOČAJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 13.07.09 – V ZOS se že vse leto aktivno ukvarjamo s problematiko določanja cen komunalnih storitev. Tako smo na pristojne posredovali predlog, da čimprej pristopijo k pripravi nove uredbe na tem področju in...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2009
EVROPSKA SREDSTVA V TURIZMU IN e- STORITVAH

Ljubljana, 10. 7.2009 - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je objavila dva javna razpisa za koriščenje evropskih sredstev. Prvi v skupni vrednosti 23 milijonov evrov je namenjen dvigu...[več]

Kategorija: Novice

10.07.2009
35.SEJA VLADE

Ljubljana, 10.07.09 – Včeraj je vlada sprejela vrsto aktov med drugim tudi informacijo o stanju povračil v državni proračun za sredstva kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in Uredbo o vrstah ukrepov...[več]

Kategorija: Novice

08.07.2009
SREDSTVA ZA LS SE Z REBALANSOM ZVIŠUJEJO

Ljubljana, 8. 7.2009 - Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na današnji seji seznanil s predlogom drugega rebalansa proračuna za letošnje leto. Državna sekretarka Meta Vesel Valentinčič je uvodoma...[več]

Kategorija: Novice

08.07.2009
"DA" SAMO ZA USTANOVITEV NOVE OBČINA MIRNA?

Ljubljana, 8. 7. 2009 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj podprl zgolj predlog za nadaljevanje postopka za ustanovitev nove občine Mirna in bo DZ predlagal, da na tem območju razpiše...[več]

Kategorija: Novice

07.07.2009
PRISTOJNI ODBOR O NOVIH OBČINAH

Ljubljana, 07.07.09 - Parlamentarni odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo danes razpravljal o predlogih za ustanovitev novih občin. Na mizah poslancev se jih je znašlo deset, ob tem pa še prav toliko predlogov za...[več]

Kategorija: Novice

07.07.2009
SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA RIP 2009

Ljubljana, 06.07.2009 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za...[več]

Kategorija: Novice