31.08.2009
PREDLOG ZA SKLIC SESTANKA V ZVEZI S PREDLOGOM O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 31.8.2009 - Ministru za finance dr. Križaniču je predsednik Združenja občin Slovenije poslal dopis kot odgovor na dopis ministrstva s predlogom povprečnine za leto 2010 in 2011. V dopisu je ministrstvo navedlo, da v...[več]

Kategorija: Novice

28.08.2009
PREDLAGANA VIŠINA POVPREČNINE ZA LETI 2010 IN 2011 ZA OBČINE NESPREJEMLJIVA

Lipica, 28.8.2009 - Na 8. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije so člani med drugim obravnavali informacijo o realizaciji vsebine dogovora o višini povprečnine za leto 2009, informacijo o aktivnostih združenja...[več]

Kategorija: Novice

28.08.2009
41. SEJA VLADE

Ljubljana 28.8.2009 - Vlada je na včerajšnji seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2009 v obdobju januar -...[več]

Kategorija: Novice

27.08.2009
8. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA

Ljubljana, 27.8.09 - Jutri bo v Lipici potekala  8. redna seji predsedstva Združenja občin Slovenije. [več]

Kategorija: Novice

24.08.2009
VLADA DANES O RAZVOJNIH PRORAČUNIH ZA LETO 2010 IN 2011

Ljubljana, 24. avgusta - Vlada bo danes obravnavala razrez proračunskih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih programih in predlagateljih finančnih načrtov za leti 2010 in 2011, kar bo omogočilo pripravo končnega...[več]

Kategorija: Novice

21.08.2009
SESTANEK NA MKGP V PRIZADEVANJU ZA BOLJŠE SPREMEBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Ljubljana, 21. 8. 2009 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo se včeraj aktivno udeležili sestanka, na katerem smo skupaj z predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikatom kmetov...[več]

Kategorija: Novice

20.08.2009
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 20.08.2009 Vladna služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj potrdila 2. javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture.[več]

Kategorija: Novice

20.08.2009
OKOLJU PRIJAZEN BMW V VSAKO OBČINO- DRUGI DEL AKCIJE

Ljubljana, 20.8.2009- V okviru ZOS bi vas želeli ponovno opozoriti na akcijo, ki jo pripravljamo skupaj s Centrom za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO) in s podružnico BMW Slovenija. BMW želi ob tej...[več]

Kategorija: Novice

19.08.2009
DVE NOVI LETALI ZA OBRAMBO PROTI TOČI V LETALSKEM CENTRU MARIBOR

Maribor, 19. 8. 2009 – V letalskem centru Maribor so s pomočjo sredstev Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Triglav opremil letalo cessna 206 za obrambo pred točo in tako zdaj dve tovrstni letali pokrivata...[več]

Kategorija: Novice

18.08.2009
OCENJENE SPLETNE STRANI KOROŠKIH OBČIN

Radlje ob Dravi, 18.8.2009 - Občina Radlje ob Dravi ima med 12 koroškimi občinami najboljšo spletno stran, je v okviru posebnega projekta ocenila štiričlanska komisija članov uredništva koroškega spletnega portala Bajta in...[več]

Kategorija: Novice

17.08.2009
OBJAVA OSNUTKOV NOVIH ZAKONOV O JAVNEM NAROČANJU IN PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 17.8.2009 - Na spletnih straneh Ministrstva za finance so objavili osnutke novih zakonov, ki urejajo javno naročanje in pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. [več]

Kategorija: Novice

11.08.2009
NA RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO PRIJAVLJENIH 39 MUZEJEV

Ljubljana, 11.8.2009 - Na razpis ministrstva za kulturo, prek katerega imajo občinski in medobčinski muzeji možnost pridobili pooblastilo za opravljanje državne javne službe in s tem pravico do financiranja iz...[več]

Kategorija: Novice

10.08.2009
DOPIS MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR V ZVEZI Z NEVKLJUČEVANJEM OBČIN IN REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ PRI SPREJEMANJE AKTOV

Ljubljana, 10.8.2009 – Predsednik ZOS je Ministru za okolje in prostor poslal dopis v zvezi z sprejemanjem Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,...[več]

Kategorija: Novice

05.08.2009
DOPIS : PODATKI O PODROBNEJŠI NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 4.8.2009 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo dopis z naslovom Podatki o podrobnejši namenski rabi zemljišč. Namen dopisa je poziv k pridobitvi podrobnejših in aktualnejših podatkov o namenski rabi...[več]

Kategorija: Novice

04.08.2009
Sprememba Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009

Ljubljana, 4.8.2009 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodi ministrica mag. Zlata Ploštajner, je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave,...[več]

Kategorija: Novice

03.08.2009
DOPIS PREDSEDNIKU VLADE ZA VKLJUČITEV REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPEK SPREJEMANJA PREDPISOV, KI POSEGAJO V KORIST OBČIN

Ljubljana, 03.08.09 – Predsednik Združenja občin Slovenije je predsedniku Vlade RS poslal dopis v katerem zahteva vključitev reprezentativnih združenj občin v postopek sprejemanja predpisov, ki posegajo v korist občin....[več]

Kategorija: Novice

03.08.2009
OBJAVLJEN RAZPIS ZA IZGRADNJO VELIKIH NAMAKALNIH SISTEMOV

Ljubljana, 03. 08. 09 – MKGP je v petek v Uradnem listu  objavilo javni razpis za Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, in sicer za izgradnjo velikih namakalnih...[več]

Kategorija: Novice

31.07.2009
E-INFORMATOR EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Ljubljana, 31.7.2009- Izšel je novi e-informator Evropa za državljane.    [več]

Kategorija: Novice

31.07.2009
39. SEJA VLADE

Ljubljana, 31.07.09 - Vlada je na 39. seji  določila razrez odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, med drugim so obravnavali še  spremembe Uredbe o notranji...[več]

Kategorija: Novice

30.07.2009
VLADA DANES O RAZREZU PRORAČUNSKIH ODHODKOV ZA 2010 in 2011

Ljubljana, 30. julija 2009- Vlada naj bi danes določila osnovni razrez odhodkov za pripravo predlogov proračunov za leti 2010 in 2011. Že v ponedeljek je določila zgornjo mejo možnih izdatkov proračunov, ki bo za obe...[več]

Kategorija: Novice