09.03.2009
STOP! PREDNOST IMA ŽIVLJENJE

Ljubljana, 09.03.09: Na ministrstvu za promet so predstavili preventivno akcijo Varnost na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge Stop! Prednost ima življenje. Z njo želijo prispevati k večji varnosti...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI V LETU 2009

Ljubljana, 09.03.09 Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo RS, Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS in Službo vlade RS za lokalno samoupravo in...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
KRIŽANIČ: ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV ZELO SLABO

Bruselj, 09.03.2009: Slovenski finančni minister dr. Franc Križanič je pred začetkom Sveta Euroskupine je  v nasprotju z evropsko komisarko za regionalno politiko Danuto HĂźbner ocenil, da je črpanje evropskih...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
POSVET:OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE IN NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI PO PLAČNEM SISTEMU V JAVNEM SEKTORJU;

Ljubljana, 09.03.2009: ZOS in  MJU prirejata posvet na temo javnih uslužbencev in plačnega sistema, ki poteka v dvorani Državnega sveta RS, poslopje parlamenta, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana. Posveta se udeležuje preko...[več]

Kategorija: Novice

09.03.2009
NA PODROČJU KOHEZIJSKE POLITIKE POTREBUJEMO STABILNO, IZKUŠENO IN PROAKTIVNO UPRAVO

Bruselj, 09.03.09: Prvo srečanje ministrice, odgovorne za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlate Ploštajner z evropsko komisarko, pristojno za regionalno politiko, go. Danuto HĂźbner. Spregovorili sta...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 13. MARCA 2009

Ljubljana, 06. 03. 09 - V drugem tednu marca se bodo v okviru ZOS odvijali 2. in 3. tematska seja Predsedstva ZOS na katerih bodo potekali pogovori z ministroma za okolje in prostor in kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano. ...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
VRH V PRAGI - ZAČETEK NAJOBSEŽNEJŠEGA POSVETOVANJA REGIJ IN MEST O SPODBUJANJU RASTI IN USTVARJANJA DELOVNIH MEST

Bruselj, 6. marec 2009 Evropske regije in mesta bodo z obsežnim posvetovanjem, ki sta ga v petek v Pragi odprla predsednik Odbora regij (OR) Luc Van den Brande in češki minister za regionalni razvoj Cyril Svoboda, prispevali k...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
SLAVNOSTNI PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE, KI V LETU 2009 PRIPADA OBČINAM

Slavnostni podpis dogovora o višini povprečnine, ki v letu 2009 pripada občinam .Predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler, minister za finance Franc Križanič in predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj...[več]

Kategorija: Novice

06.03.2009
PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 06.03.09 - Danes bo ob 13.00 uri v prostorih Ministrstva za finance potekal podpis Dogovora o višini povprečnine za leto 2009 med ZOS, SOS in MF.[več]

Kategorija: Novice

05.03.2009
3. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 05.03.09 - Poslanci so zaključili 3. sejo državnega zbora na kateri so med drugim obravnavali tudi dve točki, ki sta zanimivi za občine. Začasno za leto dni so znižali plače funkcionarjem, torej tudi županom in...[več]

Kategorija: Novice

05.03.2009
SKLEPI VLADE RS SPREJETI NA 16. SEJI, 5. MARCA 2009

Vlada RS je na svoji 16. seji, 5. marca 2009 med drugim sprejela: Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, izdala Uredbo o...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2009
LUKŠIČ NAPOVEDAL RAZŠIRITEV SVETOV ŠOL

Ljubljana, 03.03.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je na sestanku republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije napovedal, da bodo v svete šol dodatno "pripeljali"...[več]

Kategorija: Novice

03.03.2009
VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA 2008 IN 2009

Ljubljana, 03.03.09 - Vlada je na svoji današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009. Predlog novele zakona med drugim določa tudi dogovorjeno višino povprečnine za let...[več]

Kategorija: Novice

02.03.2009
O ZASEDANJU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 02. 03.09 - Poslanci se bodo sestali na zasedanju, na katerem bodo funkcionarjem izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti znižali plače. Razprava bo tekla tudi o črpanju evropskih sredstev in delu komisije za...[več]

Kategorija: Novice

27.02.2009
15. SEJA VLADE

Ljubljana, 27.02.09 - Vlada Republike Slovenije je na svoji redni seji 26.02.09 med drugim sprejela Rebalans proračuna, ker je upoštevan dogovor z reprezentativnimi združenji o višini povprečnine in Dopolnilo Izvedbenega...[več]

Kategorija: Novice

26.02.2009
DOGOVORJENA VIŠINA POVPREČNINE ZA LETO 2009 JE 538,45 EUR

Ljubljana, 26.02.09 - Danes zjutraj so na MF potekala nadaljevalna pogajanja o sklenitvi dogovora med vlado in ZOS ter SOS o višini povprečnine za leto 2009. Združenji sta zahtevali 550, 00€ vlada je ponujala...[več]

Kategorija: Novice

25.02.2009
OBČINE ZAHTEVAJO VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA VLADA

Litija, 25.02.09 - Danes je v Litiji potekala 2. Skupna seja Predsedstev Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Na skupni seji so člani obeh predsedstev obravnavali problematiko v zvezi z...[več]

Kategorija: Novice

25.02.2009
PODPISAN DOGOVOR O VARČEVANJU Z SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 25. 02.09 - Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs in minister za finance Franc Križanič ter predstavniki 23 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so podpisali dogovor o ukrepih na področju plač v...[več]

Kategorija: Novice

25.02.2009
PRISTOJNI ODBOR DZ ZA ZNIŽANJE PLAČ FUNKCIONARJEM

Ljubljana, 25. 02.09 - Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je za plenarno sejo pripravil zakon, s katerim bo DZ zaradi zaostrenih gospodarskih razmer funkcionarjem izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti...[več]

Kategorija: Novice

24.02.2009
VABILO MEDIJEM NA SKUPNO SEJO PREDSEDSTEV SOS IN ZOS

Ljubljana, 24.02.09. - Skupna seja  predsedstev ZOS in SOS bo jutri, 25. februarja 2009 ob 09. 30 uri, na Občini Litija, Jerebova 14, v Litiji v veliki sejni dvorani v 1. nadstropju.[več]

Kategorija: Novice