23.07.2010
POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE TEMATSKIH TURISTIČNIH PROIZVODOV NA NACIONALNI RAVNI V LETU 2010 IN 2011

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja...[več]

Kategorija: Novice

23.07.2010
92. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Priporočila za ukrepe okoljsko učinkovite državne uprave in se seznanila z Mednarodno primerjavo zaposlenosti v javnem sektorju in Poročilom...[več]

Kategorija: Novice

22.07.2010
RAZPIS ZA NAJBOLJ ZELENO OBČINO V SLOVENIJI

Ljubljana, 22. 7. 2010 - AgencijaFit media, ki že desetletje razvija več okoljskih projektov, je na današnji tiskovni konferenci predstavila prvi slovenski okoljski natečaj za Najbolj zeleno mestno občino in Najbolj...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2010
PREDSEDSTVI ZOS IN SOS PROTI PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 16. 7. 2010 - Danes je v prostorih Državnega sveta potekala skupna seja predsedtev ZOS in SOS na kateri so člani obravnavali predlog zakona o skladnem regionalnem razvoju. čŒlani predsedstev so si bili enotni -...[več]

Kategorija: Novice

16.07.2010
91. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 16. 7. 2010 - Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim določila razrez odhodkov za pripravo Predloga Sprememb državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in pripravo Predloga državnega proračuna...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
MINISTRSTVO ZA FINANCE PRIPRAVILO PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 15. 7. 2010 - Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo Predloga zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi vzpostavil celovit, enoten, enakopraven, pravičen in pregleden sistem obdavčitve...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
19. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 15. 7. 2010 - 19. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do vključno 15. julija 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 27 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete zakone in sprejeto avtentično...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
NAPOVED DOGODKA IN VABILO

Ljubljana, 15. 7. 2010 – Jutri, 16. 7. 2010, ob 11. uri bo v sejni sobi Državnega sveta potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, na kateri bodo člani razpravljali o...[več]

Kategorija: Novice

15.07.2010
USKLAJEVANJE NOVELE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN

Ljubljana, 15.7.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju MJU) potekal sestanek na temo predloga sprememb in dopolnitev aktualnega Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin....[več]

Kategorija: Novice

14.07.2010
SLOVENSKE OBČINE V ŠTEVILKAH

Ljubljana, 14. 7. 2010 - Statistični urad RS je pripravil novo izdajo publikacije Slovenske številke v občinah. V lanskem letu so izdali tiskano publikacijo, ker pa se je obseg gradiva z nadgradnjo lansko letne izdaje povečal,...[več]

Kategorija: Novice

14.07.2010
NA 7. SEJI PREDSEDSTVA ZOS O PREDLOGU NOVE UREDITVE SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 14. 7. 2010 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) se je 6. 7. 2010 sestalo na svoji 7. seji in zavzelo stališče do predloga novega zakona o skladnem regionalnem razvoju. Zaradi...[več]

Kategorija: Novice

14.07.2010
POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA GRADNJO, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 14. 7. 2010 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave, preverjanja in potrjevanja instrumentov za...[več]

Kategorija: Novice

13.07.2010
VEČ JAVNIH SREDSTEV ZA ŠIRJENJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ

Ljubljana, 13. 7. 2010 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo z novim razpisom za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v lokalnih skupnostih namenilo dodatnih 37 milijonov evrov. V prvem...[več]

Kategorija: Novice

12.07.2010
NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 16. JULIJA

Ljubljana, 12. 7. 2010 - V tem tednu se bodo na Združenju občin Slovenije odvili sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

08.07.2010
90. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 7. 2010 – Vlada RS je na 90. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Nacionalni akcijski načrt za...[več]

Kategorija: Novice

07.07.2010
SVLR IZDALA ODLOČBO O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKT CELOVITE OSKRBE S PITNO VODO SEVEROZAHODNEGA DELA SLOVENSKIH GORIC

Ljubljana, 7. 7. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt celovite...[več]

Kategorija: Novice

06.07.2010
ENERGETIKA.NET Z NATEČAJEM ZA ENERGETSKO NAJBOLJ UČINKOVITO OBČINO

Ljubljana, 6. 7. 2010 - Portal Energetika.net je pripravil natečaj na energetsko najučinkovitejšo občino En.občina 010, s katerim želijo občine spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju učinkovite rabe...[več]

Kategorija: Novice

06.07.2010
TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA - NA OBISKU PRI MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ljubljana, 6.7.2010 – Danes se je predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) sestalo na tematski seji pri ministru za okolje in prostor. [več]

Kategorija: Novice

06.07.2010
26. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

26. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 2. in 6. julija 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci štiri točke. Poslanci so sprejeli rebalans proračuna in z njim povezane zakone. [več]

Kategorija: Novice

02.07.2010
89. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 7. 2010 – Vlada RS je na 89. redni seji med drugim sprejela mnenje k noveli Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,...[več]

Kategorija: Novice