01.10.2008
JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08

Ljubljana, 1. 10. 2008 - V ponedeljek, 29. 9. 2008 je potekalo 16. odpiranje vlog, na katerega je bilo uvrščenih skupaj 38 vlog, od tega 32 vlog za namen A, 4 vloge za namen B in 2 vlogi za namen C.[več]

Kategorija: Novice

30.09.2008
PREDSTAVLJENA PRAVILNIKA O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH IN O SPODBUJANJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN RABI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Ljubljana, 30. 9. 2008 – Na današnji novinarski konferenci Ministrstva za okolje in prostor sta bila predstavljena pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabi...[več]

Kategorija: Novice

30.09.2008
ZASEDANJE SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Ljubljana, 30. 9. 2008 - Danes v Bruslju poteka redno zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo.  V popoldanskem delu bodo ministri obravnavali programu brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah. [več]

Kategorija: Novice

26.09.2008
OBJAVLJEN RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2009

Ljubljana, 26. 9. 2008 - Zavod RS za zaposlovanje je na osnovi programa javnih del za leti 2009 in 2010 danes objavil javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009. Za prihodnje leto je namenjenih 20,35 milijona evrov,...[več]

Kategorija: Novice

25.09.2008
PREDSTAVLJENE OBVEZNOSTI OBČIN PO ZAKONU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV IN ZAKONU O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 25. 9. 2008 - Danes v Litiji poteka seminar na temo "Predstavitev obveznosti občin po zakonu o varstvu osebnih podatkov in zakonu o dostopu do informacij javnega značaja," ki se ga udeležuje preko 40 predstavnikov...[več]

Kategorija: Novice

25.09.2008
ZAČENJAJO SE DNEVI SLOVENSKE UPRAVE 2008

Ljubljana, 25. 9. 2008 – Danes se začenjajo tradicionalni, že 15. dnevi slovenske uprave, ki potekajo v organizacij Fakultete za upravo. Tokrat strokovnjaki spregovorili o aktualnih temah v javni upravi. Glavna tema...[več]

Kategorija: Novice

24.09.2008
VLADA SPREJELA UREDBO O OBRAZCIH ZA OBRAČUN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 24. 9. 2008 - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem...[več]

Kategorija: Novice

23.09.2008
NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV SPREMENJENO

Ljubljana, 23.09.2008 - Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki so jih predlagali reprezentativni sindikati javnega sektorja. Spremembe med drugim s 1. oktobrom...[več]

Kategorija: Novice

22.09.2008
IZDANA ODLOČBA O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKT OSKRBE PREBIVALSTVA S PITNO VODO NA OBMOČJU HALOZ

Ljubljana, 22. 9. 2008 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja danes izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Haloz....[več]

Kategorija: Novice

22.09.2008
SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. SKUPNEGA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA SLOVENIJA-AVSTRIJA 2007-2013 OBJAVLJENEGA

Ljubljana, 22. 9. 2008 – Na spletni strani http://www.si-at.eu/application_sl/category/first_call/ je objavljena razpisna dokumentacija za 1. skupni javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa...

Kategorija: Novice

20.09.2008
ZA REGIONALNE RAZVOJNE PROGRAME RAZPISANIH 55 ODSTOTKOV EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 20.09.2009 - V okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2007 do 2013 je za regionalne razvojne programe predvidenih nekaj manj kot 586 milijonov evrov sredstev. Doslej je bilo v štirih javnih razpisih razpisanih...[več]

Kategorija: Novice

19.09.2008
NEPOSREDNE SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI V PODJETJIH - PROJEKTI 2008

Ljubljana, 19. 9. 2008 - Danes je v Uradnem listu RS objavljen javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetjih - projekti 2008, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj....[več]

Kategorija: Novice

19.09.2008
IZDANI ODLOČBI O DODELITVI SREDSTEV ZA DVA PROJEKTA S PODROČJA OKOLJA

Ljubljana, 19. 9. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je ta teden izdala odločbi o dodelitvi sredstev za dva projekta s področja okolja. Eden projekt – v skupni vrednosti dobrih 18...[več]

Kategorija: Novice

18.09.2008
ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V SLOVENIJI

Ljubljana, 18. 9. 2008 - Minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivan Žagar je na današnji izjavi za medije povedal, da Evropska komisija Slovenijo vedno daje za vzgled in v Bruslju. V začetku letošnjega leta...[več]

Kategorija: Novice

18.09.2008
ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA NA PODEŽELSKEM OBMOČJU PREHOD NA DIGITALNO RADIODIFUZIJO

Ljubljana, 18. 9. 2008 – Na današnji novinarski konferenci Ministrstva za gospodarstvo so predstavil rezultate prvega in drugega kroga Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –...[več]

Kategorija: Novice

18.09.2008
DANES V LITIJI PREDSTAVITEV O EKOREMEDIACIJAH

Litija, 18.9.2008 - Na predstavitvi se predstavniki občin seznanjajo z reševanjem problemov odpadnih voda v naseljih, odpravo posledic črnih odlagališč, revitaliziranjem vodotokov, zaščito virov pitnih voda, očiščenjem...[več]

Kategorija: Novice

17.09.2008
USPEŠNA PRIPRAVA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN NA IZVAJANJE PROGRAGAMA LEADER

Ljubljana, 17. 9. 2008 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc je delujočim lokalnim akcijskim skupinam (LAS) podpisal odločbe o sredstvih, v katerih so opredeljeni kriteriji, na podlagi katerih bodo v...[več]

Kategorija: Novice

17.09.2008
IZVAJANJE NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 17. 9. 2008 – Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji v zvezi z izvajanjem novega plačnega sistema v javnem sektorju sprejela 9 sklepov.[več]

Kategorija: Novice

15.09.2008
UVODNA PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Ljubljana, 15. 9. 2008 – v organizaciji Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je danes na Otočcu potekala uvodno prireditev, namenjena predstavitvi Operativnega programa čezmejnega sodelovanja IPA...[več]

Kategorija: Novice

15.09.2008
OBVESTILO VLAGATELJEM VLOG ZA BREZOBRESTNI KREDIT ZARADI ŠKODE V NEURJIH 15. in 16. AVGUSTA

Ljubljana, 15. 9. 2008 - Z Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje, so nas obvestili, da bodo zapisnike o oceni škode zaradi neurja 15. in 16. avgusta 2008 lahko posredovali po potrditvi ocene te škode s strani...

Kategorija: Novice