05.03.2010
SPREJETI NOVELI ZAKONOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana 5.3.2010 -DZ je sprejel noveli dveh zakonov s področja javnega naročanja, s katerima se v slovensko zakonodajo vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. [več]

Kategorija: Novice

05.03.2010
DZ DANES O POKRAJNAH

Ljubljana, 5. marca - Poslanke in poslanci bodo danes  razpravljali o pokrajinskih zakonih, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila poslanska skupina opozicijske SDS. V koaliciji jim niso naklonjeni, vlada...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2010
71. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 3. 2010 – Na svoji 71. redni seji je Vlada RS sprejela Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, Spremembo Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski...[več]

Kategorija: Novice

04.03.2010
ZOS VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 1. ODSTAVKA 39. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 4.3.2010 - Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) je danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 1. odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2010 in...[več]

Kategorija: Novice

03.03.2010
ODZIV SVLR V ZVEZI S PREDLOŽITVAMI VLOG NA 5. JAVNI RAZPIS

Ljubljana, 3.3.2010 - V zvezi z izvajanjem Javnega poziva za predložitve vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«...[več]

Kategorija: Novice

03.03.2010
NOVELA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 03.03.3010 - Z Ministrstva za finance smo v vednost dobili dopis, ki pojasnjuje nekatere določbe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju.[več]

Kategorija: Novice

23.02.2010
V VELJAVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN O ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV

Z objavo v uradnem listu je začela z današnjim dnem veljati novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva 0,2-odstotno zvišanje plač v javnem sektorju. Veljati pa je začela tudi sprememba zakona o začasnem...[več]

Kategorija: Novice

22.02.2010
INTERVENTNE REGIONALNE POLITIKE NE BO, UVEDLI PA BOMO NOVE INSTRUMENTE

Ljubljana, 22.02.2010 - Vlada naj bi že ta teden obravnavala spremembe operativnih programov za črpanje evropskih sredstev. V dveh do treh mesecih bi jih lahko tudi sprejeli, je v pogovoru za Delo FT napovedal minister za...[več]

Kategorija: Novice

18.02.2010
69. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 2. 2010 – Na 69. redni seji je Vlada RS sprejela programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 9. in 10. julija 2009 ter 4. avgusta 2009. Prav...[več]

Kategorija: Novice

17.02.2010
PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer že dlje časa napovedujejo socialno reformo in nekatere druge predpise s področja socialnega varstva, so 17. 2. 2010 predstavili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in...[več]

Kategorija: Novice

16.02.2010
PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 16.2.2010 – Danes so imeli predstavniki Ministrstva za finance v dvorani Državnega sveta na našo pobudo krajše predstavitve na aktualno temo priprave zaključnih računov občin. Seminarja se je udeležilo okoli...[več]

Kategorija: Novice

15.02.2010
POSVET: PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČIN IN LETNIH POROČIL ZA LETO 2009

Jutri bo v dvorani Državnega sveta potekal posvet na temo PRIPRAVA ZAKLJUčŒNIH RAčŒUNOV PRORAčŒUNOV OBčŒIN IN LETNIH POROčŒIL ZA LETO 2009, ki ga skupaj s strokovnjaki iz  Ministrstva za finance organizira Združenje....[več]

Kategorija: Novice

10.02.2010
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV Z MINISTROM GJERKEŠEM NA BRDU PRI KRANJU - POKRAJINE IN EVROPSKA SREDSTVA

Brdo pri Kranju, 10.2.2010 – Danes je potekalo vseslovensko srečanje županov z ministrom za lokalno samoupravo in regionalne zadeve dr. Gjerkešem. Minister je na srečanju dejal, da proces ustanavljanja pokrajin ni mrtev,...[več]

Kategorija: Novice

09.02.2010
Novi mandat, nove pristojnosti: okrepljena regionalna skupščina

Regionalni in lokalni predstavniki Evrope so na ustanovnem plenarnem zasedanju Odbora regij za mandatno obdobje 2010–2015 začeli aktivno izvajati svojo okrepljeno vlogo, ki jo zagotavljajo nove določbe Lizbonske pogodbe....[več]

Kategorija: Novice

04.02.2010
83. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V času od 9. do 10. februarja bo v Bruslju potekalo 83. Zasedanje Odbora regij na katerem bo sodelovala tudi delegacija Združenja občin Slovenije.[več]

Kategorija: Novice

04.02.2010
KONFERENCA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU ZA BOLJ ODGOVORNO RAVNANJE

Na konferenci o zelenem javnem naročanju, ki je potekala 4.2.2010 na GZS, je minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari ocenil, da je zeleno javno naročanje orodje za premik k okoljsko bolj odgovornem ravnanju v...[več]

Kategorija: Novice

04.02.2010
67. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 2. 2010 – Na 67. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o vrtcih, pogajalska  izhodišča za usklajevanje  predloga Zakona o spremembah...[več]

Kategorija: Novice

02.02.2010
SESTANEK NA TEMO DIMNIKARSKE PROBLEMATIKE

Ljubljana, 2.2.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek na temo dimnikarske problematike. Sestanek je vodil v.d. generalnega direktorja Direktorata za javne službe in investicije g....[več]

Kategorija: Novice

01.02.2010
SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Ljubljana, 1.2.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport pod vodstvom državne sekretarke Alenke Kovšce potekal sestanek na temo sprememb Zakona o vrtcih, ki so se ga poleg predstavnikov združenj, udeležili...[več]

Kategorija: Novice

29.01.2010
SVLR DANES O JAVNEM POZIVU ZA RAZVOJNE PROJEKTE

Ljubljana, 29.1.2010 - Služba vlade za lokalno samoupravo bo danes predstavila peti javni poziv iz naslova prednostne usmeritve o regionalnih razvojnih programih za obdobje 2010-2012 in aktivnosti na področju črpanja sredstev...[več]

Kategorija: Novice