09.06.2009
RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO PODROČJE ZADOLŽEVANJA OBČIN

Ljubljana, 09. 06.09 - Računsko sodišče je v okviru revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja občin na področju zadolževanja, v katero je bilo vključenih deset občin, zaradi ugotovljenih sistemskih slabosti priporočilo...[več]

Kategorija: Novice

08.06.2009
KONČANA JAVNA OBRAVNAVA ZELENE KNJIGE ZA NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

Ljubljana, 8. 06.09 - Končana je javna obravnava zelene knjige, ki je podlaga za novi nacionalni energetski program. Zelena knjiga je bila v razpravi šest tednov, v tem času pa so bile na njeno vsebino možne dopolnitve,...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2009
DANES OB POLNOČI ZAČNE VELJATI VOLILNI MOLK

 Pred nedeljskimi evropskimi volitvami, bo danes ob polnoči nastopil  volilni molk, ki se bo končal po zaprtju volišč v nedeljo ob 19. uri. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2009
OB DRUGEM REBALANSU DRŽAVNEGA PRORAČUNA NE BO POSEGOV V OBČINSKE PRORAČUNE

Ljubljana, 05.06.2009, Danes so se ponovno, na tretjem usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za finance sestali predstavniki ZOS, SOS in SVLR-ja. Dosegli so dogovor, da ob tokratnem- drugem rebalansu proračuna ne bo posegov v...[več]

Kategorija: Novice

05.06.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 8. JUNIJA DO 12. JUNIJA 2009

Ljubljana, 05.06.2009 - V drugem tednu junija se bodo v okviru ZOS odvijali naslednji dogodki. [več]

Kategorija: Novice

04.06.2009
30. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 6. 2009 – Vlada RS je na 30. redni seji med drugim sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah, Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih...[več]

Kategorija: Novice

04.06.2009
ODBOR DZ ZA OKOLJE SPREJEL VRSTO SKLEPOV O PROBLEMATIKI UPRAVLJANJA ZA VODAMI

Ljubljana, 04.06.09 - Odbor DZ za okolje in prostor je na včerajšnji seji sprejel predlog sklepov k problematiki upravljanja z vodami v Sloveniji. O sklepih k razpravi o osnutku operativnega programa varstva zunanjega zraka pred...[več]

Kategorija: Novice

03.06.2009
OBJAVLJEN PREDLOG RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI

Ljubljana,03.06.09 - Predlog resolucije je objavljen na spletni strani ministrstva za javno upravo in bo v prihodnjem tednu predmet pogovorov z zainteresirano javnostjo. Po sprejetju na vladi pa bo resolucija poslana še v...[več]

Kategorija: Novice

01.06.2009
ZOS OPOZARJA NA DOLGOTRAJNOST OBRAVNAVE OPN- JEV NA MOP

 Ljubljana, 01.06.09 - Na ZOS se je obrnilo nekaj občin, ki so pri postopku sprejemanja OPN naletele na dolgotrajno obravnavo predlogov OPN-jev na Ministrstvu za okolje in prostor. [več]

Kategorija: Novice

01.06.2009
SVLR ODOBRILA OBJAVO TREH RAZPISOV IZ SOCIALNEGA SKLADA

Ljubljana, 01.06.09 - SVLR je odobrila objavo Javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega...[več]

Kategorija: Novice

29.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 1. JUNIJA DO 5. JUNIJA

Ljubljana, 29. 05. 2009 - V prvem junijskem tedu se bodo predstavniki Predsedstva ZOS sestali na sestanku na Ministrstvu za finance na temo: Priprava drugega predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 -...[več]

Kategorija: Novice

28.05.2009
METODOLOGIJA ZA POENOSTAVITEV DOLOČANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

28.05.2009 je v Ljubljani na Ministrstvu za gospodarstvo potekal sestanek, glede metodologije za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev. Sestanka so se udeležili predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva za...[več]

Kategorija: Novice

28.05.2009
29. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 29. seji sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v...[več]

Kategorija: Novice

26.05.2009
ZOS PROTI ZNIŽEVANJU SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 26. 05.09 – Danes je na MF potekal drugi usklajevalni sestanek v zvezi z znižanjem sredstev občinam ob drugem rebalansu državnega proračuna v letošnjem letu. V ZOS nasprotujejo znižanju finančnih sredstev...[več]

Kategorija: Novice

26.05.2009
PREDSEDSTVO ZOS NA SREČANJU Z MINISTROM LUKŠIČEM

Ljubljana, 26.5.09 - Danes se je predsedstvo ZOS sestalo z dr. Igorjem Lukšičem, ministrom za šolstvo in šport. Glavne izpostavljene teme so bile financiranje in problematika predšolske vzgoje, predlog sprememb zakona o vrtcih,...[več]

Kategorija: Novice

25.05.2009
VLADA SPREJEMA ŽE DRUGI LETOŠNJI REBALANS

Ljubljana, 25. 5. 2009 - Vlada RS bo obravnavala že drugi rebalans letošnjega državnega proračuna, ki je potreben predvsem zaradi precejšnjega zmanjšanja proračunskih prihodkov. [več]

Kategorija: Novice

22.05.2009
EU KRIČALNICA NA VUK FESTU V MARIBORU

  27. MAJ 2009. Na VUK Festu v Mariboru bodo lahko obiskovalci v t.i. EU kričalnici izrazili svoja pričakovanja, strahove in vizije o jutrišnji Evropski uniji. EU kričalnice so del vseevropske pobude “Evropa,...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2009

Ljubljana, 22. 05. 2009 - V prihodnjem tednu se bo predsedstvo Združenja občin Slovenije sestalo z ministrom za šolstvo in šport, dr. Lukšičem, v Poljčanah bo potekal projektni seminar v organizaciji SVLR-ja, Inovativni razvoj...[več]

Kategorija: Novice

22.05.2009
UČINKOVITEJŠE ČRPANJE SREDSTEV EU

Ljubljana, 22. 5.09 – Preko 80 udeležencev posveta v organizaciji ZOS na temo »UčŒINKOVITEJĹ E čŒRPANJE SREDSTEV EU« je pozdravil Zvonko Lah, podpredsednik ZOS in jim zaželel uspešno delo. Uvodnemu nagovoru mag....[več]

Kategorija: Novice

21.05.2009
27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 27. seji med drugim sprejela spremembo Uredbe o sežiganju odpadkov, Akcijski načrt za zeleno javno naročanje. Prav tako pa je Vlada RS obravnavala problematiko...[več]

Kategorija: Novice