15.01.2009
VLADA SPREJELA UREDBO O ZAČASNEM NAČRTU UPRAVLJANJA VODA

Ljubljana, 15. 1. 2009 – Vlada RS je na svoji 8. redni seji med drugim sprejela Uredbo o kategorizaciji prog, Uredbo o začasnem načrtu upravljanja voda, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini...[več]

Kategorija: Novice

14.01.2009
SESTANEK NIVOJSKA KRIŽANJA - ZA OŽIVITEV DOGOVORA MED MINISTROM ZA FINANCE IN MINISTROM ZA PROMET

Ljubljana, 14.01.09 - Danes je v prostorih Službe vlade za lokalno samoupravo potekal sestanek o problematiki vzdrževanja nivojskih križanj. Na sestanku so poleg predstavnikov Združenja občin Slovenije sodelovali...[več]

Kategorija: Novice

13.01.2009
V ORGANIZACIJI ZOS DANES V LITIJI POTEKA SEMINAR

Litija, 13.01.09 - Seminarja o možnostih sofinanciranja projektov z evropskimi sredstvi, učinkovite rabe energije in strategije razvoja javne razsvetljave se udeležuje 60 udeležencev.[več]

Kategorija: Novice

10.01.2009
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 12. 1. DO 16. 1. 2009

V drugem tednu leta 2009 bodo v okviru Združenja občin Slovenije potekali štirje dogodki.[več]

Kategorija: Novice

09.01.2009
NA SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O PROBLEMATIKI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZPRŠENIH GRADENJ

Ljubljana, 9. 1. 09 – V prostorih Doma krajanov Ĺ enčur je potekala 1. redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije v letu 2009, na kateri so člani med drugim obravnavali problematiko prostorskega načrtovanja in...[več]

Kategorija: Novice

09.01.2009
SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2009

Ljubljana, 8.1. 2009 – Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodi ministrica mag. Zlata Ploštajner, je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopkov priprave,...[več]

Kategorija: Novice

08.01.2009
VLADA RS SPREJELA DESETO POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA LETA 2005, 2006 IN 2007

Ljubljana, 8. 1. 2008 – Vlada RS je na 7. redni seji med drugim sprejela Deseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2005, 2006 in 2007) in imenovala vladno pogajalsko skupino in delovno skupino za spremljanje...[več]

Kategorija: Novice

08.01.2009
NOVINARSKA KONFERENCA PO 1. SEJI PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2009

Ljubljan, 8. 1. 2009 - Jutri, 9. 1. 2009, predvidoma ob 14. uri bo v prostorih Doma krajanov Ĺ enčur potekala tiskovna konferenca Združenja občin Slovenije, na kateri bodo člani predsedstva predstavili stališča in predloge...[več]

Kategorija: Novice

07.01.2009
PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 7. 1. 2009 – Predsednik DZ RS dr. Pavle Gantar je danes sprejel predstavnike ZOS. Srečanja so se udeležili predsednik združenja Robert Smrdelj in člani Predsedstva ZOS Anton Kovše, Zvonko Lah in Franci...[več]

Kategorija: Novice

06.01.2009
PREDLAGANA POVPREČNINA ZA LETO 2009 PREMAJHNA

Ljubljana, 6. 1. 2009 - V Kabinet Predsednika Vlade RS, na Ministrstvo za finance in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo posredovali dopis, v katerem naprošamo za sestanek, na katerem bi oblikovali...[več]

Kategorija: Novice

05.01.2009
GEODETSKA UPRAVA PRENOVILA SPLETNI PORTAL PROSTOR

Ljubljana, 5. 1. 2009 – Geodetska uprava RS je s 1. januarjem 2009 odprla nov grafično in vsebinsko prenovljen portal Prostor. [več]

Kategorija: Novice

30.12.2008
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 5. 1. DO 9. 1. 2009

V prvem tednu leta 2009 smo na Združenju občin slovenije za vas pripravili dva dogodka.[več]

Kategorija: Novice

29.12.2008
BO SPREMENJENA KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR?

Ljubljana, 29.12.2009 - Vlada in sindikati javnega sektorja so danes sklenili, da zaradi spremenjenih razmer pristopijo k pogajanjem za spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor, je pojasnil premier Borut Pahor. V kolikor...[več]

Kategorija: Novice

29.12.2008
S 1. JANUARJEM 2009 SE OPUŠČA DELOVNA KNJIŽICA KOT OBVEZNI DOKUMENT DELAVCA

Ljubljana, 29. 12. 2008 - Skladno s spremembami Zakona o delovnih razmerjih, ki so bile sprejete v letu 2007, se s 1. 1. 2009 opušča delovno knjižico kot obvezni dokument delavca, kar pomeni, da upravne enote ne bodo več...[več]

Kategorija: Novice

29.12.2008
OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

Ljubljana, 29.12.2009 - ZOS objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALCA - V Združenju občin Slovenije, za nedoločen čas s polnim delovnim časom. [več]

Kategorija: Novice

29.12.2008
SPREJETA UREDBA O NAČINU NAKAZOVANJA DOHODNINE OBČINAM

Ljubljana, 29. 12. 2008 – Vlada RS je na 6. redni seji med drugim sprejela Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 in Uredbo o načinu nakazovanja...[več]

Kategorija: Novice

28.12.2008
ALI BO NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU ZAMRZNJEN?

Ljubljana, 28.12.2008 - Konfederacija sindikatov bo vztrajala pri izvedbi januarske uskladitve plač. Konfederacijo sindikatov javnega sektorja presenečajo napovedi o možni zamrznitvi januarskega dela uskladitve plač. Kot...[več]

Kategorija: Novice

23.12.2008
PRAVICA DO DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA UPRAVIČENCE DO DENARNE SOCIALNE POMOČI

Ljubljana, 23. 12. 2008 – Na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so objavili obvestilo, da se s 1. januarjem 2009 pričnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in...[več]

Kategorija: Novice

19.12.2008
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE OBISKALI ŠTUDENTJE FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE

Ljubljana, 19. 12. 2008 - Danes je ZOS obiskala skupina 30 študentkov 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer politologija - analiza politik in javna uprava. Ĺ tudentom smo predstavili način delovanja združenja, njegove...[več]

Kategorija: Novice

17.12.2008
ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU V NASPROTJU Z USTAVO

Ljubljana, 17.12.2008- Ustavno sodišče je na zahtevo upravnega sodišča odločilo, da so nekateri členi zakona o sistemu plač v javnem sektorju v neskladju z ustavo in naložilo DZ, da neskladje odpravi v šestih mesecih, je na...

Kategorija: Novice